Aanvulling cq. wijzigingen op eerder ingediende zienswijze gemeentelijk verkeer en vervoerplan gemeente Emmen.

 

Wij zouden alle betrokken partijen zoals de bus onderneming Qbuzz, industriekring Bargermeer, koepel organisatie detailhandel “De Koepel, veilig verkeer, OV consumentenplatform Drenthe, OSOG gehandicaptenplatform etc. er nogmaals op willen wijzen dat een route wijziging van buslijn 44 Emmen/Schoonebeek visa versa voor de toekomst van groot belang zal zijn.

Wij grote voorstander er van zijn dat lijn 44 vanaf Erica via het industrieterrein Abel Tasmanstraat nabij de meibel boulevard een halte zal krijgen, om de loop afstand te verkleinen.

De buslijn 44 niet bij de kruising Rondweg / Nijbracht / Abel Tasmanstraat af te laten slaan naar de Hondsrugweg, maar via de Nijbracht te laten rijden. Daar staan de grote zaken van Gamma, Praxis , Karwei, meubelzaken,keukenstudio en bedden speciaalzak , garagebedrijven, kinderopvang, vele kantoren, een notariskantoor, verhuurbedrijven, telecom bedrijf . Daar willen reizigers zijn en daar levert het groei op in reizigers voor deze buslijn. Welke raad of welk college en wethouder met zijn ambtenaren weigert hier zijn medewerking om hier juist het openbaarvervoer langs te laten rijden, met wat aanpassingen een juiste beslissing. Dat de bus zou moeten stoppen op de rijbaan en aangebracht fietspad kan geen bezwaar opleveren omdat dit zelfde ook gebeurd met de stadsdienst Bargeres, waar ook en fietspad op de rijbaan wordt aangegeven. Overigens zouden er heel goed op verschillende plaatsen een zo genaamde uitvoegstrook bushalte kunnen worden aangelegd juist buiten de rijbaan.

Lijn 44 kan dan bij Kwik Fit en Mack Donald zijn route weer vervolgen via de Hondsrugweg. De gesitueerde bushalte nabij de rotonde,s behouden haar functie omdat daar de stadsdienst van de Rietlanden langs komt. Dat enkele ambtenaren die halte voldoende vinden aan de Hondsrugweg blijft voor ons onbegrijpbaar en zeker niet doelmatig te noemen.

De gedachten om lijn 44 te laten rijden over het oude industrieterrein Bargermeer zou alleen zinvol kunnen zijn wanneer er ook daadwerkelijk voldoende personeelsleden van aldaar gevestigde ondernemingen gebruik van zouden gaan maken. Dat is in het geheel niet het geval, weinig of geen en onvoldoende bedrijven zijn daar aanwezig. Dat studenten met een stage plek daar busvervoer zouden willen hebben volgens enkele ambtenaren lijkt ons wat overdreven.

Het winkelende publiek kan in Emmen de Nijbracht slecht bereiken met het openbaarvervoer, te grote hoogte verschillen vanaf de Hondsrugweg en zeker niet geschikt voor burgers met een beperking veilig genoeg.

Wij roepen de ambtenaren dan ook op eens een onderzoek te laten houden onder de aldaar gevestigde detailhandel of nog te vestigen ondernemers hoe die hier tegenaan kijken.

Lijn 21 Emmen / Assen visa versa.

Wij grote voorstander er van zijn om lijn 21 binnen de gemeente grens van Emmen zijn route te laten behouden zoals die altijd al gereden is.

Daar het nu wel blijkt dat het bos gedeelte Ermerweg afgesloten zal worden komen wij wederom met een aanpassing van deze lijn.

Vanaf Erm lijn 21 route laten vervolgen via de Rondweg, dan 1e afslag laten nemen naar de Nieuw-Amsterdamsestraat linksaf  richting Ermerweg om daar de route weer te vervolgen. Dit omdat we willen voorkomen dat de scholen in noord-barge zoals het therra college en de vmbp landbouwschool, het jehova getuigen centrum bereikbaar blijven op korte loop afstand.

Dat er aanpassingen worden gemaakt om het parkeerterrein Hondsrugweg/Ermerweg beter ontsloten zal worden, moet rekening gehouden worden dat buslijn 21 een vrije doorgang heeft.

Lijn 43 Emmen / Klazienaveen.

Deze sneldienstlijn zou om meer reizigers te trekken een route wijziging moeten ondergaan.   

       Wij zijn dan ook voorstander er van om lijn 43 in Klazienaveen niet meer door de oude kern te laten rijden maar bij de bushalte,s op de O vonder hem via het van Echtenskanaal naar Erica te laten rijden, aldaar aan te laten sluiten op lijn 44 Emmen / Schoonebeek. Daarna de route te vervolgen naar Nieuw-Amsterdam met eindpunt NS station.

Wij bedienen weer bewoners van Klazienaveen Erica en Nieuw-Amsterdam, de studenten die studeren in Zwolle en ontlasten ook deels NS station Emmen met studenten die dan de mogelijkheid hebben te reizen naar het NS station Nieuw-Amsterdam.

Het winkelende publiek die zijn aangewezen op het openbaarvervoer zullen zeker in de toekomst Klazienaveen  meer dan voorheen bezoeken.

Belbuslijn Emmen Zuid / Parc Sandur.

Wij zouden graag zien dat de gemeente Emmen , Qbuzz, en het OV bureau o korte termijn eens gaan bekijken om dit door de gemeente Emmen betaalde lijntje te vervangen door een stadsdienstlijn, dit vanwege de groei van passagiers, en de zeer goede route die dit belbusje neemt.

Voor het belbusje naar de wijk Bargeres en Emmen Zuid zouden wij graag willen zien dat hier nog eens met nadruk gekeken zal worden of de route niet gewijzigd moet worden, om meer passagiers in de toekomst aan te kunnen trekken. Wij denken dan aan ontsluiting in aanbouw zijnde wijk Delftlanden .

Stadsdiensten Emmen.

Wij ons zorgen maken over de stadsdiensten in Emmen met name Emmerhout en Angelslo. Teveel oponthoud, te lange rij tijden die er ontstaan, en groei van het voortgezet onderwijs met name in de wijk Angelslo.

Door het vaak voorkomende oponthoud hebben de stadsdienst Bargeres en Rietlanden vaak tijd te kort en komen dan te laat .

Misschien een goede zaak de stadsdiensten van elkaar los te koppelen, we anders de stadsdienst van Angelslo aan moeten passen in de route, echter doen we daar zeker de reiziger geen plezier mee, en zal  het reizigers aantal niet ten goede komen.

Wij ook zien dat de woonwijk Emmermeer weer uit een diep dal terug komt, en wij graag zagen dat daar ook weer een stadsdienst zou rond gaan rijden.

Misschien dit te gaan betrekken in andere combinatie,s met een andere stadsdienst.

Wij zijn voorstander om het stationsplein NS te gaan vernieuwen, om voor een betere en doelmatigere doorstroming van het busverkeer aldaar te kunnen zorgen. Wij graag zien dat de gemeente Emmen voorzieningen zal aanbrengen voor reizigers met een beperking, zoals geleide lijnen naar de perrons, op halte palen reliëf met buslijn nummer .         

Daarnaast is een openbaar toilet niet meer weg te denken, echter zou die ook toegankelijk moeten zijn na winkel en kios sluiting, dit zelfde zou ook op het marktplein moeten worden gerealiseerd, wel een openbaar goed bereikbaar openbaar toilet plaatsen bij een evenement en daarna hem weer te verwijderen is beslist geen visitekaartje voor onze Gemeente. Ook in Klazienaveen zou een dergelijke voorziening bereikbaar moeten zijn. Wij een info kios met een opladpunt aan bevelen, zoals ook fatsoenlijke taxi standplaatsen. Verder willen wij nogmaals nadrukkelijk erop wijzen dat de toegankelijkheid van ons centrum voor burgers met een beperking een drama aan het worden is. Veel detailhandelszaken maar ook horica gelegenheden houden zich niet meer aan de regels, teveel rekken, reclameborden en veel te grote terrassen nemen grote delen van het voetgangers gebied in beslag. Sinds de verandering van gemeentelijke regels en de  precariorechten denken veel ondernemers hun gang maar te kunnen gaan, omdat er geen controle meer is. Het is wenselijk en noodzakelijk samen met alle betrokken winkeliersverenigingen te gaan praten en vaste afspraken daarover te maken. Het is geen goede zaak dat delen van winkelgebieden het zelf niet met elkaar eens zijn, wat en hoe iets te regelen om een betere uitstraling te krijgen, wel degelijk speelt de gemeente Emmen hier een belangrijke rol in met betrekking tot city marketing is er heel veel te verbeteren. Beter samenwerken en krachten bundelen is de weg naar succes.

Wij aandacht vragen voor herstel halteplaats Boermarkeweg/Ziekenhuis, laat de bussen weer stoppen op de aldaar aangebrachte haltestrook zoals voorheen. In de praktijk blijkt het dat juist burgers met een beperking de grootste moeite hebben met het oversteken van de zo gevaarlijk Boermarkeweg aldaar. Dit zou eens besproken moeten worden met Qbuzz en het OV bureau daar de oude situatie veel makkelijker te bereiken is voor iedereen, en tijdwinst zeker wat betreft de stadsdienst van Angelslo te verwaarlozen is.

Wij ook aandacht vragen voor de zeer gevaarlijke zebra oversteek aan de Dordsestraat/Bargermeerweg, heel vaak gebeuren daar net geen aanrijdingen omdat de oversteek op dat punt extra gevaarlijk is moet hier eens goed naar gekeken worden om ongelukken te voorkomen. Aanpassen van bushalte,s zoals is afgesproken zien wij er nog weinig van, hoe staat het ermee en is dit bestek al klaar en aanbesteed? Zo nee waarom duurt dat in onze gemeente Emmen zolang terwijl andere gemeenten al veer verder daarmee zijn. We vragen aandacht om in de buitengebieden haltepalen c.q lantaarnpalen in de directe omgeving van een bushalte te voorzien van een sensor zodat de reiziger zichtbaar is in het donker.

 

Jan Wolters