Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid bij het uitbesteden van parkeerterrein bij Wildlands Adventure Zoo.

 

Emmen maandag 1 mei 2017

 

Vandaag liep ik tegen een opmerkelijk bericht aan op het internet .

 

Boze touringcar chauffeurs die met regelmaat nu schoolkinderen aan komen voeren bij Wildlands Adventure Zoo zouden opeens grof moeten betalen om hun jeugdige passagiers af te kunnen zetten op het parkeerterrein dat naast Wildlands Adventure Zoo ligt en door hen verpacht is aan Q-Park. Zij opeens niet meer gratis hun passagiers uit kunnen laten stappen binnen een half uur maar nu binnen 10 minuten €35.00  moeten gaan betalen. Dus brengen en alen de busonderneming dit een slordige €70.00 per touringcar gaat kosten in de toekomst. Het zou gecommuniceerd zijn met alle partijen en op de borden worden aangegeven. Maar dan nog hoe snel blijven de touringcar ondernemers weg bij het aantrekkelijke Wildlands Adventure Zoo. Ook omdat die €70.00 zeker zal worden doorberekend aan de scholen die van de bus gebruik moeten maken.

 

De directie van Q-Park voert als reden aan dat gratis uit en inladen betaald moet worden omdat er onveilige situaties zouden voordoen. Kinderen zouden tussen de auto’s de kortste weg volgen waardoor er mogelijk schade aan geparkeerde voertuigen zou kunnen ontstaan. Wildlands Adventure Zoo heeft het parkeerterrein in eigendom en heeft dit uitbesteed aan Q-Park voor lange tijd. Voorheen waren er al problemen toen Q-park overging in het vaststellen van de tarieven en zij die kort parkeerden er al €10,00 voor moesten neer leggen.

 

 

De gemeente Emmen is eigenaar van de gronden maar heeft een langlopend contract met Wildlands Adventure Zoo die het weer verpachte aan Q-Park, maar kennelijk nooit goed overleg gepleegd heeft met betrokken partijen over te maken afspraken die gaan over parkeertarieven in de gemeente Emmen op alle terreinen eigenlijk het zelfde zouden moeten zijn, en ook bedrijven die aan pacht gebonden zijn zij zich daaraan zouden moeten houden.

 

Wethouder René van der Weide zou namens de gemeente Emmen wel even gaan praten met Q-Park om de zaak recht te kunnen trekken, maar helaas zonder succes bleek al gauw. Q-Park kan zelf haar tarieven vaststellen en wees de wethouder er op dat de tarieven op andere gemeentelijke parkeerterreinen het Q-Park concurrentie aan deed en juist de gemeente de tarieven maar moest gaan bijstellen.

 

Parkeren van touringcarbussen  op de grote lege parkeerplaats schapenveenweg zou geen aantrekkelijke optie zijn. De afstand te groot zou zijn voor al die kinderen en anderen die slecht ter been zijn. Een andere reden zou zijn dat de asfalt onderlaag te zwak zou zijn voor zwaardere voertuigen dan auto’s en campers in het algemeen, daarbij komt het concurrentie beding in de tarieven ook weer om de hoek kijken als daar geparkeerd gaat worden door deze touringcars.

 

De gemeente Emmen met name portefeuillehouder wethouder René van der Weide zou nog kunnenoverwegen toch een soort tram te laten gaan rijden tussen de grote parkeerplaats aan de Schapenveenwerg het Q-Park terrein parkeerplaats, Wildlands Adventure Zoo, Atlas theater en het centrum van Emmen.

 

Directeur Franklin Beers van Wildlands Adventure Zoo gaf tijden geleden aan zeer kundig te zijn in exploitatie van grote attracties en daar voldoende ervaring bij had zaken goed naar zijn hand te kunnen stellen. Je nu kunt zien dat zowel de gemeente Emmen het college de wethouder en de directie van Wildlands Adventure Zoo het volledig uit de hand heeft laten lopen met het contractueel opstellen van voorwaarden zolang de pachtperiode van kracht is. Een andere oplossing om aan juridisch  getouwtrek van concurrentie beding te ontkomen is om te kijken of het mogelijk is aan de Hondsrugweg een insteekparkeerstrook aan te gaan leggen om juist de touringcars  daar hun passagiers uit en in te kunnen laten stappen, daarbij wel een druk fietspad overgestoken moet worden maar dat is toch te overbruggen.

 

Als de touringcarchauffeurs daar klaar zijn de bussen dan gratis zouden moeten kunnen parkeren aan de grote parkeerplaats op de Meerdijk of ook op de oude plaatsen aan de Kerkhoflaan, maar daar omwonenden nogal bezwaar tegen hadden in het verleden. Bij het stallen van deze touringcarbussen op de Meerdijk er gezorgd moet worden voor een soort pendeldienst die chauffeurs weer op tijd terug brengen bij hun voertuig.

 

De gemeente Emmen had nooit dit grote parkeerterrein nu in pacht van Q-Park uit handen moeten geven, ze verliezen daarmee alle recht om nog te kunnen bijsturen. Het was zinvoller geweest hier een soort leerwerkbedrijf op te gaan richten die juist de mensen die werkzoekende zijn in eigen gemeente werk aan te kunnen bieden. Nu is er door de tussenkomst van Wildlands Adventure Zoo en de directie van Q-Park geschil in bedrijfsvoering opgetreden en zijn ook nu hier de touringcarbedrijven ook de dupe van aan het worden.

 

Van praat komt praat en dat terwijl wij in Emmen het toerisme zo hart nodig hebben kan het helemaal verkeerd gaan uitpakken,, zodat de grote massa met bussen juist Emmen zal gaan mijden omdat zij een veel te hoog parkeertarief door moeten gaan berekenen. Dit is weer een voorbeeld jammer genoeg dat er niet goed bij nagedacht is dit soort zaken te voorkomen, het verdiend wederom, geen schoonheidsprijs.

 

Het is te hopen dat nu de gemeente Emmen snel met een goede oplossing zal kunnen komen voordat het seizoen straks voorbij is.

 

Geschreven door Jan Wolters