Gemeente Emmen mist Henk Menger NIET!

Het enige waar de gemeente Weststellingwerf goed in is, is het binnenharken van leges, zei de Oldeberkoopse fruitkweker Henk Menger vorige week bij de Raad van State.

Menger was een van de vele bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan buitengebied van zijn gemeente.

 

Hij ligt er flink mee overhoop, omdat hij opeens geen boomfruitkwekerij meer mag beginnen op zijn landerijen op het grondgebied van Weststellingwerf.

Het oude bestemmingsplan liet dat wel toe, het nieuwe niet. ,,Ik mag volgens het nieuwe plan helemaal niets meer planten aan de Binnenweg, geen fruitbomen, maar ook geen kerstbomen, de agrarische gronden zijn alleen nog voor veehouderij en akkerbouw bedoeld”, zei Menger.

 

Gemeente: 'Menger kan vergunning aanvragen'

  

De gemeentewoordvoerder liet tijdens de rechtszaak in Den Haag doorschemeren geen probleem te hebben met een boomfruitkwekerij op de 1,5 hectare van Menger. ,,Hij kan altijd met een concreet plan een vergunning aanvragen.’’

 

Menger zei tegen de rechters en staatsraden dat hij al in 2010 een zeer concreet bedrijfsplan voor zijn kwekerij bij zowel de gemeente Ooststellingwerf als Weststellingwerf heeft ingediend. 

Volgens Menger doet de gemeente aan legesklopperij. Ze zou tussen 2008 en 2015 ten onrechte 95.000 euro legesgelden hebben geïnd bij haar burgers. ,,Omdat het vorige bestemmingsplan in 2008 al ouder was dan tien jaar mocht de gemeente geen leges meer voor bouwvergunningen vragen. Ik heb het uitgezocht en de gemeente blijkt in 52 gevallen toch leges te hebben geheven. Daarover zijn zelfs vragen in de Tweede Kamer gesteld”, aldus de Oldeberkoopse fruitkweker.

  

Zaak Tennet

 

Het verhaal van Menger sloot aan bij de zaak van hoogspanningsleidingbedrijf Tennet. Dat snapt niet waarom de gemeente voor hoogspanningsmasten een maximale hoogte van 40 meter heeft opgenomen, terwijl sommige bestaande masten al hoger zijn.

Tennet wil naar een hoogte van wel 54 meter. Zelfs voor vervanging van een 40 meter hoge mast door een nieuwe van 42 meter hoog, moet het bedrijf een kostbare en tijdrovende vergunningprocedure volgen. ,,Dat is toch onzin”, zei de woordvoerster van Tennet.

Binnen zes tot twaalf weken komt de Raad van State met een einduitspraak.