Pottendijk - Windmolens

Windmolens:  Inspreekreactie namens Wim Halm persoonlijk en namens partij BGE

 

Maandag 10 november januari 2014

 

Geachte leden van de commissie, Geacht college,

 

Als inwoner van onze gemeente en als bewoner in een gebied waar de gemeente het voornemen heeft om windmolens te gaan plaatsen, de omgeving Pottendijk, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken. Ik spreek ook namens de partij BGE die voor de belangen van de inwoners van Emmen willen opkomen. Daarom wil ik graag een aantal dingen onder uw aandacht brengen in de hoop dat u hier iets mee zult doen.

 

·        "Met de rug tegen de windmolen muur, vanwege de opstelling van de Provincie" en alternatieven voor windmolens:

 

 

Ik vraag mij af of dit het volledige verhaal is. Als de keuze alleen windmolens of geen windmolens is, dan kan ik mij dit voorstellen. Dan sta je als college en gemeentelijke politiek met de rug tegen de muur. Onduidelijk blijft echter of dit college ook plannen met andere alternatieven heeft uitgewerkt en aan de provincie heeft voorgelegd. Alternatieven als Zonne-energie en aardwarmte bijvoorbeeld. Want als je zelf geen alternatieven uitwerkt bij windmolens NEE, dan zet een ander je niet tegen de muur, maar dan zet je jezelf tegen de muur. Hopelijk wil het college hier meer duidelijkheid over geven richting haar inwoners.

 

·        Individuele compensatie voor inwoners vanwege overlast en waardedaling woningen

 

Onduidelijk is of er een individuele compensatie komt voor inwoners vanwege overlast en waardedaling van woningen. CDA lijsttrekker Jumulet heeft in het verkiezingsdebat bij RTV Drenthe aangegeven dat individuele schade gecompenseerd zou moeten worden. Wij denken dat het goed zou zijn als individuele schade, minimaal de waardedaling van woningen, gecompenseerd worden. In de windmolenindustrie zijn er tenslotte ook veel partijen die er fors aan gaan verdienen, zoals de eigenaren van grond waar de windmolens geplaatst zullen worden. Kiest u als politiek niet voor individuele compensatie, leg dan wel minimaal uit waarom niet, want er zijn verwachtingen gewekt.  

 

·        Leer van fouten uit het verleden

 

Het debacle Rundedal en Energiebedrijf Rundedal  heeft ons geleerd dat andere overheden hun afspraken, beloften en verwachtingen niet altijd waarmaken en dat dit dan nadelige financiële gevolgen heeft voor een gemeente, in dit geval onze gemeente. Wij zouden de commissie, de raad en het college dan ook willen adviseren om bij afspraken met Provincie en het Rijk goed te letten op het totaalplaatje. Zo kan voorkomen worden dat onnodig de rekening van problemen bij de gemeente wordt neergelegd. Wie betaalt bijvoorbeeld de schade door minder toerisme, de schade bij het plaatsen van molens en bij het weghalen van molens?

 

Een nieuwe zoektocht die een volledig nieuwe locaties oplevert.

 

Dat een nieuwe zoektocht een volledig nieuwe locaties oplevert begrijpt bijna niemand. Het roept de vraag op welke belangen er bij de nieuwe uitkomst allemaal gediend worden. Hopelijk neemt u als politiek de moeite dit aan alle inwoners  uit te leggen. Wij begrijpen het niet echt.

 

·        Wat staat vast en wat staat nog niet vast.

 

     Hoe wordt, uw mening telt, geen fopspeen?

 

Het college wil de komende tijd het gesprek over de nieuwe locaties verder aangaan met inwoners en omwonenden. Uw mening telt, zoals het zo mooi heet. Een mooi streven, zolang het geen fopspeen is. Wees dus als politiek vooraf duidelijk wat nog wel bespreekbaar is en wat niet.

 

Dank voor uw aandacht en hopelijk neemt uw onze adviezen en opmerkingen mee in uw definitieve besluit.

 

Wim Halm