Geachte voorzitter

 

Geachte aanwezigen

 

Alles wat ik nu zeg daar neem ik geen woord van terug!

 

Als eerste wil ik alle partijen in de raad feliciteren met de stemmen die zij afgelopen woensdag hebben gekregen. Een stem betekent steun, en geen enkele stem is vanzelfsprekend. Het is goed dat elk raadslid en ook elke partij dit altijd in haar achterhoofd houdt. 
 

 

Ik wil in de eerste plaats de kiezers bedanken die mij en mijn partij de afgelopen jaren hun steun en vertrouwen hebben gegeven. Ik ben trots op wat we hebben bereikt in deze twaalf jaar. We hebben bijgedragen aan meer betrokkenheid van burgers en hebben aan het begin gestaan van de groei van lokale politieke partijen in de Gemeente Emmen.

Met genoegen heb ik meer dan eens geconstateerd dat onze standpunten door de collegepartijen werden overgenomen of soms hals over kop als eigen standpunten naar voren werden gebracht.

Aansluiting bij de Nationale Ombudsman is daar een mooi voorbeeld van.

Er zijn meerdere manieren om je doel te bereiken.

 

Raadslid zijn betekent voor ieder raadslid veel werk. En raadslid van een kleine partij zijn betekent vaak nog eens extra werk. Om dit werk goed te kunnen doen heb je steun van je partner en gezin nodig. Want wat je wilt bijdragen aan een betere samenleving gaat nog weleens ten koste van de aandacht voor het thuisfront. En bij positieve of negatieve publiciteit worden ook zij geraakt. Ik wil hierbij dan ook mijn vrouw en kinderen bedanken voor de steun die ik in de afgelopen 12 jaar van hen heb gekregen.

 

Politiek is niet voor bange mensen. Toch hebben mijn gezin en ik momenten van angst gekend. Ik denk dan aan de ramen die bij mij thuis zijn ingegooid en een jerrycan benzine voor de deur. Iedereen die ontevreden is, die iets wil veranderen in de samenleving, zou ik willen oproepen hun onvrede langs democratische weg te uiten.

Dit kan dan door het gesprek aan te gaan of desnoods een eigen politieke partij op te richten.

 

BGE en de lokale journalistiek zaten de afgelopen jaren niet op de zelfde golflengte.

 

Mogelijk dat de journalistiek nog niet goed wist wat zij met lokale partijen aan moest.

 

Bij de laatste verkiezingen is duidelijk geworden dat de journalistiek lokale partijen serieus moet nemen. De lokale journalistiek is vaak bevooroordeeld en gekleurd, ik hoop dan ook van harte dat het BGE voorstel voor een Fonds voor lokale en regionale journalistiek zal worden opgepakt.

 

Ik heb 12 jaar de kar van BGE getrokken en heb nu gekozen om meer tijd vrij te maken voor mijn vrouw kinderen en de kleinkinderen en het motorrijden.

 

De burgemeester wil ik bedanken voor de jarenlange samenwerking in de raad en voor zijn optreden toen mijn gezin persoonlijk geraakt werd.

 

Ook wil ik alle wethouders, alle raadsleden en commissieleden, de medewerkers van de griffie en alle ambtenaren bedanken voor de wijze waarop ik met hen heb samengewerkt.

 

Hoewel ik soms een lastig raadslid ben geweest, was en voelde ik mij steeds welkom bij de personeelsvereniging.

 

Verder bedank ik ook iedereen die betrokken was bij BGE voor het vertrouwen en steun die ik heb gehad in al die jaren.

 

Ik kijk met plezier terug op mijn raadsperiodes en ga nu vanaf de zijlijn de ontwikkelingen in onze gemeente volgen.

 

Bedankt en het gaat u allen goed.