Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 5320
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 4963
Gemeente Emmen mist Menger niet 4693
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 5801
Pottendijk - Windmolens 6901
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 7511
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4949
Op zoek naar 1 miljoen 3415
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3623
Facebook 3365
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3454
Handbalverenging E&O 3556
BGE stemde tegen de begroting 2014 3272
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3684
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3672
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3544
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3490
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3684
parkeergarage Westerstraat 3383
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 3336
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 3278
Pottendijk - autobanden in de grond 2143
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 3263
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 3242
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5648
Pottendijk Autobanden. 3509
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 3230
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 3149
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3566
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 3277
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 3127
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2950
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 3461
Wmo cijfers in de begroting 2013 2888
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2777
De strijd binnen de politieke arena. 3144
De Spaarlamp 3241
Onjuist financieel kader WMO hulp 3367
Kosten i.v.m. vacature wethouder 5013
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 4030
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3752
Gerard de Kleine aan de grond! 5876
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2758
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 4178
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6725
Column Vrijstaat Pottendijk 3300
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5789
Financieel en sociaal onvoldoende 3245
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3816
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4888
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 3259
BGE: Snel actie tegen kraker 3424
Opinie: Verhuizing dierenpark 3227
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 3139
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 3294
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3420
Toegangsprijzen DPE NEXT 3548
Theater ,,ARENA” Emmen 3264
Beletten spreken Wakker Emmen 3218
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5690
B6: Kadernota Economie 3178
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 3144
Wabo wet 2882
Wabo lijst met aanvullingen 3174
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3325
Sportlandgoed Swartemeer. 3591
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 3240
BGE draait nachtdienst mee met politie 3731
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 3199
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 3256
Wij wensen jullie 2898
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3552
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3815
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 3375
Geen mandaat van de kiezers 3052
Of is het nivo gewoon zo laag? 3253
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 3174
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 3222
2e termijn begroting 2011 3011
1e termijn begroting 2011 3127
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 3213
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 3146
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 3317
Stand van zaken Pottendijk 3150
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3490
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3472
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3619
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 3092
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 3150
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 3031
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 4292
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 3189
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 3228
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2959
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 3143
KADERNOTA 2010 3134
Problemen parkeergarages voorkomen. 3450
BGE: reactie op bestuursakkoord 3037