Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 5105
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 4775
Gemeente Emmen mist Menger niet 4480
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 5600
Pottendijk - Windmolens 6691
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 7303
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4846
Op zoek naar 1 miljoen 3358
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3559
Facebook 3318
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3395
Handbalverenging E&O 3504
BGE stemde tegen de begroting 2014 3217
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3632
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3624
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3489
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3436
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3612
parkeergarage Westerstraat 3317
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 3286
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 3223
Pottendijk - autobanden in de grond 2084
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 3206
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 3186
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5592
Pottendijk Autobanden. 3460
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 3172
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 3091
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3522
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 3215
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 3067
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2895
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 3400
Wmo cijfers in de begroting 2013 2840
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2737
De strijd binnen de politieke arena. 3098
De Spaarlamp 3174
Onjuist financieel kader WMO hulp 3318
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4943
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3963
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3695
Gerard de Kleine aan de grond! 5813
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2711
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 4134
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6664
Column Vrijstaat Pottendijk 3251
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5741
Financieel en sociaal onvoldoende 3199
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3768
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4841
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 3221
BGE: Snel actie tegen kraker 3373
Opinie: Verhuizing dierenpark 3181
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 3094
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 3252
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3374
Toegangsprijzen DPE NEXT 3503
Theater ,,ARENA” Emmen 3223
Beletten spreken Wakker Emmen 3165
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5643
B6: Kadernota Economie 3129
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 3093
Wabo wet 2840
Wabo lijst met aanvullingen 3124
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3273
Sportlandgoed Swartemeer. 3543
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 3197
BGE draait nachtdienst mee met politie 3681
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 3156
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 3215
Wij wensen jullie 2857
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3496
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3761
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 3318
Geen mandaat van de kiezers 3003
Of is het nivo gewoon zo laag? 3202
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 3124
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 3168
2e termijn begroting 2011 2966
1e termijn begroting 2011 3077
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 3164
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 3104
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 3268
Stand van zaken Pottendijk 3106
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3445
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3425
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3574
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 3044
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 3105
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2978
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 4240
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 3136
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 3182
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2913
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 3094
KADERNOTA 2010 3089
Problemen parkeergarages voorkomen. 3408
BGE: reactie op bestuursakkoord 2983