Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 8614
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 7652
Gemeente Emmen mist Menger niet 7730
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 9194
Pottendijk - Windmolens 10374
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 12404
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 5839
Op zoek naar 1 miljoen 4147
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 4342
Facebook 4107
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 4136
Handbalverenging E&O 4295
BGE stemde tegen de begroting 2014 3942
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 4478
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 4383
Begroting 2014 Gemeente Emmen 4233
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 4168
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 4460
parkeergarage Westerstraat 4067
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 4030
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 3910
Pottendijk - autobanden in de grond 2781
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 3955
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 3933
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 6556
Pottendijk Autobanden. 4151
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 3893
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 3833
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 4275
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 3988
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 3831
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 3643
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 4260
Wmo cijfers in de begroting 2013 3574
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 3440
De strijd binnen de politieke arena. 3841
De Spaarlamp 3966
Onjuist financieel kader WMO hulp 4072
Kosten i.v.m. vacature wethouder 5853
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 4858
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 4605
Gerard de Kleine aan de grond! 6686
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 3416
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 4885
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 7420
Column Vrijstaat Pottendijk 3990
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 6479
Financieel en sociaal onvoldoende 3891
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 4501
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 5557
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 3906
BGE: Snel actie tegen kraker 4084
Opinie: Verhuizing dierenpark 3867
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 3786
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 3927
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 4077
Toegangsprijzen DPE NEXT 4189
Theater ,,ARENA” Emmen 3890
Beletten spreken Wakker Emmen 3842
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 6407
B6: Kadernota Economie 3806
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 3779
Wabo wet 3517
Wabo lijst met aanvullingen 3824
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3945
Sportlandgoed Swartemeer. 4245
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 3954
BGE draait nachtdienst mee met politie 4352
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 3821
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 3920
Wij wensen jullie 3550
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 4220
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 4449
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 4002
Geen mandaat van de kiezers 3669
Of is het nivo gewoon zo laag? 3889
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 3860
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 3831
2e termijn begroting 2011 3622
1e termijn begroting 2011 3748
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 3797
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 3741
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 3943
Stand van zaken Pottendijk 3761
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 4157
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 4090
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 4292
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 3736
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 3742
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 3642
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 4913
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 3800
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 3815
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 3604
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 3755
KADERNOTA 2010 3765
Problemen parkeergarages voorkomen. 4043
BGE: reactie op bestuursakkoord 3653