Column: Burger Zoekt de Verandering (BZV) van Wakker Emmen

 

De kiezers hebben 19 maart 2014 aangegeven de bestaande politiek van het toenmalige college van PvdA, CDA en VVD behoorlijk zat te zijn en veranderingen te willen. De 3 partijen verloren allen fors aan zetels en de partij Wakker Emmen was de grote winnaar van de verkiezingen. Andere winnaars, zij het in veel minder mate, waren de partijen D66, DOP, Christen Unie, LEF!. De Wakkeren besloten na de verkiezingsoverwinning, tot verbazing en ergernis van velen,  heel snel een coalitie te gaan vormen met hun beide voormalige aartsvijanden PvdA en CDA. Burgers klampen ons sinds die tijd veelvuldig aan met de vraag: "Wat is er nu echt veranderd sinds WE aan het roer staat, wij zien het tot onze teleurstelling (nog) niet?"  Deze coalitie is nu circa 8 maanden op weg en het is dus een mooi moment om een eerste tussenbalans op te maken.

 

 

"Kies  voor verandering" en  "Uw mening telt!"  waren de verkiezingslogans waarmee WE PUNT NU de verkiezingen zo glansrijk won. Laten we eens kijken en vergelijken hoe het er nu daadwerkelijk voor staat.

 

HOE ZIT HET MET DE BELOOFDE VERANDERINGEN EN UW MENING TELT

 

Zoals gezegd komen wij dus vele burgers tegen en wat opvalt in de contacten met hen is dat weinig tot geen burger het idee en gevoel heeft dat er echt veel wezenlijks is veranderd met de Wakkeren op het pluche. Veranderen in positieve zin dan. Ook raadsnestor en Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga gaf eind 2014 aan van mening te zijn dat WE het beleid van het vorige college gewoon voortzet.   http://www.emmen.nu/nieuws/regio/364182/henk-huttinga-de-revolutie-is-uitgebleven.html

 

Bij nadere bestudering door ons lijken de belangrijkste veranderingen van het college met de Wakkeren tot dusverre te zijn: (1) De gemeente pagina's in de ZO Hoeker kennen niet meer de vele pagina's onzinnig goednieuws showberichten; (2) Het nieuwe college wil in de voorstellen aan de raad nog meer eigen ruimte voor uitvoering dan vorige colleges; (3) En de WE PUNT NU wethouders Jisse Otter en Rene van der Weide stralen de houding uit dat zij meningen van anderen maar democratisch geneuzel vinden. Wij zullen in deze column nader op deze en anderen wel of geen veranderingen ingaan.

 

De eerste verandering, minder onzinnig goed goednieuws showberichten vinden wij een goede en zinvolle verandering en verbetering. Wij hebben niets tegen positief nieuws, mits het echt positief is en geen onzinnige bedenksels zijn. Onzinnige positieve bedenksels zoals: "Wethouder zet computer aan"; "College heeft positieve indruk bij bezoek bedrijf X", "College blij met hoge notering Emmen op lijst huppeldepup"; "Wethouder reikt we willen graag positief zijn certificaat uit" enzovoort. Voor deze verandering in berichtgeving van de gemeente compliment en hulde aan de Wakkeren.

 

Maar de democratie in de raadszaal laat helaas een minder positief beeld zien. Neem bijvoorbeeld  de besluitvorming over 3 decentralisaties, Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Hierbij valt op dat de vastgestelde besluiten nog vager en nietszeggend zijn dan onder vorige colleges al gebruikelijk was. En het gaat bij deze 3 decentralisaties om veranderingen die voor veel burgers zeer ingrijpend zullen zijn, omdat de veranderingen, hervormingen met een mooi woord, gepaard gaan met zeer forse bezuinigingen. Het Rijk heeft de rommel over de schutting gegooid en de gemeenten mogen het nu gaan oplossen. De Reclame Code Commissie heeft onlangs nog geoordeeld dat de Rijksoverheid een misleidend en te florissant beeld geeft van alle zorgveranderingen. http://www.volkskrant.nl/dossier-zorg/ministerie-in-beroep-tegen-uitspraak-reclame-code-commissie~a3848642/  En maatregelen te rooskleurig voorstellen zou geen enkele partij moeten willen en zeker WE niet.

 

Wat PvdA, VVD, D66, CDA, CU, SGP landelijk niet konden of durfden op te lossen, dat kunnen deze partijen in de gemeenten blijkbaar wel. Hoe zult u zich afvragen? Uit de Emmense raadsbesluiten valt dit niet op te maken. Uiteraard wordt er hard geroepen dat de echte zwakkeren niet de dupe mogen worden, maar hoe zwak moet je zijn om onder die categorie te vallen? Geen idee. Zou het allemaal nog best mee kunnen vallen vraagt u zich misschien nu af? Inderdaad, het zou allemaal best mee kunnen vallen. Maar aan de andere kant, wat de ene persoon fors vindt meevallen dat vindt de ander als fors tegenvallen. Dat de Reclame Code Commissie de door de overheid gewekte verwachtingen te rooskleurig vindt zegt natuurlijk al veel. Dieptepunt van deze desinteresse van de gemeenteraad en vaagheid in de gemeentelijke stukken was de besluitvorming over de volledige nieuwe gemeentelijke taak Jeugdhulp. Een enkel debatje in commissieverband was voor de gemeenteraad voldoende. Bij de raadsvergadering was het een hamerstuk. Ook voor de fractie van WE PUNT NU die graag aangeeft de problemen van de Emmense jeugd altijd zo belangrijk te vinden.

 

NOG VAGERE POLITIEKE BESLUITEN GEEFT MEERDERE PROBLEMEN

 

Waarom is dit alles nu erg en problematisch vraagt u zich nu misschien af? Hier zijn drie  belangrijke redenen voor: 1) De vaagheid van raadsbesluiten maakt het onmogelijk voor anderen, betrokken burgers en organisaties, om tijdig mee te denken en beleid echt te beïnvloeden. Een zinvolle mening hebben over iets wat nog onduidelijk is, dat is best wel behoorlijk lastig. Als WE PUNT NU vindt dat de mening van alle betrokkenen in de samenleving er meer toe doet, en meer zou moeten toedoen, dan zullen de raadsvoorstellen minder vaag en meer concreet moeten worden. Want alleen zo kan de mening van burgers echt meetellen. 2) Er is nog een tweede reden dat minder vaagheid en meer duidelijkheid gewenst is. Vaagheid zorgt er voor dat burgers niet weten wat hun rechten en plichten zijn. Het zorgt er voor dat er een te grote kloof in kennis ontstaat tussen ambtenaren en gemeentelijke organisatie enerzijds en de individuele burger anderzijds. En de verleiding ligt dan steeds op de loer dat de overheid in individuele gevallen misbruik maakt van het grote verschil in kennis en de individuele burger hier de dupe van laat worden. Op het gebeid van bijvoorbeeld Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet kan de burgers nu dan ook bijna alles wijs worden gemaakt en we moeten ons al sterk vergissen als dit op grote schaal ook gewoon gebeurt. Als WE PUNT NU echt iets in positieve zin voor de burgers wil veranderen, dan zal de raadsfractie dit in de gemeenteraad moeten gaan afdwingen. Afdwingen door geen genoegen meer te nemen met vage beleidsstukken van tientallen pagina's maar meer gewoon duidelijkheid op papier bij het college afdwingen.    

 

Dat de raadsvoorstellen en besluiten nu nog vager zijn geworden met WE PUNT NU in het college is dan ook een slechte en zorgelijke zaak. Dit betekent dat de echte overwinnaar van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de ambtenaren op het gemeentehuis zijn. Dat zij de feitelijke macht hebben en niet de politiek. 3) Vage raadsbesluiten voor de schermen geven namelijk te veel ruimte om dubieuze zaken achter de schermen te regelen. Ze maken het voor de raad tevens niet mogelijk om college en ambtenaren te controleren en waar nodig te corrigeren.

 

         

WE  WETHOUDER RENE VAN DER WEIDE

 

De rommelige en gehaaste informatieronde, waarbij verschillende partijen ronduit geschoffeerd zijn door de Wakkere voorman Rene van der Weide, zal hem als wethouder nog lang blijven achtervolgen. Een beetje meer tact en tactisch politiek inzicht had hem veel onnodige vijanden in de komende jaren kunnen besparen. Nu maar hopen dat ze bij de Wakkeren aan zelfreflectie doen. Maar gelet op diverse tweets op twitteracounts van Wakkere politici lijkt op zelfreflectie bij hen nog een vrij groot taboe te rusten. Maar wat niet is kan misschien nog komen. En wie is er nu niet met vallen en opstaan groot geworden?

 

In het windmolendossier heeft de voorman van de Wakkeren zich behoorlijk in het politiek pak laten naaien. De gemeentelijke PvdA en CDA hebben de Wakkeren de worst van het streven naar een windmolenvrije gemeente voorgehouden, en de Wakkeren hebben gretig toegehapt bij de formatie. En hierbij is vrijwillig of onder dwang, dat weten wij helaas nog niet, het windmolendossier in de portefeuille van de Wakkere wethouder Rene van der Weide beland. Met de PvdA en VVD in de Provincie aan de macht is en was de kans natuurlijk 0,000001% dat Emmen echt windmolenvrij zou blijven. Al was het maar om verder politiek gezichtsverlies te voorkomen en WE PUNT NU een politieke poets te bakken. De tegenaanval van de bestuurspartijen PvdA, CDA en VVD op de machtige positie van Wakker Emmen is natuurlijk al op 20 maart 2014, een dag na de verkiezingen, begonnen.

 

Het eindresultaat of voorlopige tussenresultaat 3 maanden na aantreden van het nieuwe college met de Wakkeren is dat er nu dat er zelfs veel meer windmolens in Emmen komen dan eerst gepland. En de wethouder die tegen plaatsing van windmolens is, die mag het vuile werk van PvdA, CDA en VVD gaan uitvoeren en de windmolens aan de Emmense man en vrouw brengen. Met een beetje meer vooruitziende blik, met iets meer realiteitszin, hadden de Wakkeren natuurlijk nooit het windmolendossier in eigen beheer moeten nemen, maar bij een wethouder van PvdA en CDA huize moeten parkeren. Maar Rene van der Weide is nog maar 26 jaar jong en je kunt jonge mensen veel verwijten, maar jonge mensen een gebrek aan ervaring verwijten is natuurlijk wel erg onsportief. Ervaring komt nu eenmaal met de jaren. Echter denkt de Wakkere wethouder Rene van der Weide daar zelf geheel anders over. Hij vindt juist dat hij veel (politieke) ervaring mee brengt, zo valt in bijgaand interview op de partij website te lezen http://www.emmen.nu/nieuws/emmen/333664/rene-van-der-weide-ik-neem-veel-ervaring-mee.html

 

In de windmolendebatten lijkt wethouder Rene van der Weide zich toch nog kranig staande te houden, maar wie even door de stortvloed aan informatie heen kijkt, die ontkomt niet aan het feit een wel erg opportunistische wethouder bezig te zien. Een wethouder die opereert als een kip zonder kop. Zo wilde de wethouder, zelfs tegen de adviezen van zijn politieke vijanden in, eerst een deel van de "vreselijke" windmolens aan andere gemeenten in Drenthe slijten. Als een verkoper die zijn nieuwe klanten vraagt: "Willen jullie deze rommel, want de huidige klanten willen de rotzooi niet." Behoorlijk onprofessioneel met een royale scheut domheid dus. Ze hebben zich bij de andere gemeenten waarschijnlijk slap gelachen om zoveel domheid en arrogantie. Ook normaal overleg met buurtgemeenten bleek voor WE regelmatig een brug te ver. Vervolgens is er nu een circus op gang gekomen waarbij de PvdA en CDA ambtenaren bedacht hebben dat de windmolens bijna overal in de gemeente geplaatst zouden kunnen worden. En de Wakkere wethouder van der Weide wordt op pad gestuurd om dit onheilspellende nieuws overal aan de man te brengen en mag hierbij zijn eigen politieke geloofwaardigheid en die van zijn partij tot de grond toe zelf gaan afbreken. Kortom een politiek huzarenstukje van PvdA en CDA om de Wakkeren zo te grazen te nemen. De Hogeschool van het politieke ratten.   

 

In raadsvergaderingen straalt  WE wethouder van der Weide niet echt het plezier uit in het van gedachten te wisselen met anders denkende raadsleden. Alsof de Wakkere wethouder wil zeggen: "Nu de partij met de beste mening aan de macht is, zijn andere meningen natuurlijk niet echt belangrijk meer. Dat niemand dat nu wil begrijpen"  En zo lijkt de wethouder nog maar weinig op de volksvertegenwoordiger die hij ooit was. Maar jonge mensen hebben het gelukkig in zich om snel van fouten en ervaringen te leren. Op voorwaarde natuurlijk dat je als jongere accepteert dat je veel belangrijke werk- en levenservaring mist, en door schade en schande wijs moet worden, en juist met vallen en opstaan een echt grote jongen wordt. Wij hopen dan ook dat Rene van der Weide zich snel weet te herpakken, want op zich moeten een samenleving blij zijn als jonge mensen, zoals WE wethouder Rene van der Weide, de maatschappij via de politiek willen dienen.  

 

 

WE WETHOUDER JISSE OTTER

 

Jisse Otter is de WE man met financiële deskundigheid die de cijfers en de uitleg over het Atalanta project van het vorige college menigmaal kraakte en bekritiseerde, maar eenmaal op het pluche belandt, deze grote  woorden weer inslikte.  http://www.emmen.nu/nieuws/emmen/336694/wethouder-jisse-otter-voorzieningen-moeten-op-peil-blijven.html Of dit inslikken van woorden door Wethouder Otter vrijwillig of onder dwang is gebeurd, dat is helaas (nog) niet duidelijk en zal de toekomst ons mogelijk leren. Jisse Otter, de Wakkere wethouder die voor de verkiezingen nog aan gaf niet voor een wethouderspost te gaan, maar toch op een wethouderszetel belande. En gelet op zijn handelen in de raadszaal lijkt wethouder Jisse Otter meer een manager te zijn dan een politiek bestuurder. Een manager die zonder te luisteren gewoon zijn eigen zin wil doordrukken. Van de debatten met anders denkende politici lijkt hij maar weinig te genieten. En belangstelling in anderen, nieuwsgierig naar opvattingen en oplossingen van anderen, dat zit in je of niet en dat kun je helaas niet leren. Dit bleek nog maar weer eens bij de soap rondom de extra parkeerplaatsen bij het Marktplein. Wethouder Jisse Otter paste de oorspronkelijk plannen zo'n beetje eigenhandig aan, probeerde dit min of meer geheim te houden,  communiceerde hierover vervolgens behoorlijk beroerd toen het wel openbaar werd, schoffeerde meerdere malen de raad en andere betrokkenen, en deed uiteindelijk slechts een kleine handreiking richting de vele criticasters van de aangepaste plannen. Terloops merkte hij in het debat van 19 februari 2015 over de parkeerplaatsen nog op dat er over hem ook minder fraaie woorden waren gesproken en geschreven in het openbaar en in de media. Met dergelijk kleinzielig geklaag geeft wethouder Jisse Otter aan dat zijn pijngrens en het incasseringsvermogen van hem als Wakker bestuurder toch behoorlijk laag is. Aanmerkelijk lager in ieder geval dan die van de bestuurders van de politieke tegenstanders van WE die in het verleden, en ook in het heden, aanmerkelijk grovere verwijten om de oren kregen van Wakkere partijprominenten als Rene van der Weide en Hendrikus Velzing. Verwijten die dus aanmerkelijk pittiger van aard waren dan de verwijten waarmee wethouder Jisse Otter te maken kreeg. Ook voor de Wakkere wethouder Jisse Otter lijkt op te gaan wat voor de Wakkere wethouder van der Weide lijkt te gelden: "Nu de partij met de beste mening aan de macht is, zijn andere meningen natuurlijk niet echt belangrijk meer. Dat niemand dat nu wil begrijpen." 

 

Een politiek bestuurder is geen manager. Een politiek bestuurder is ook bereid het verleden van zijn eigen partij mee te dragen. Hopelijk gaat wethouder Jisse Otter zich snel afvragen of hij als politiek bestuurder verder wil of dat hij zich meer thuis voelt als manager. Bij het eerste zal hij zijn houding en gedrag moeten aanpassen bij de tweede kan hij beter de eer van de partij hoog houden en opstappen.

 

 

WE WETHOUDER  JAN BOS

 

Als een complete verrassing kwam de derde WE wethouder Jan Bos uit de hoge Wakkere hoed. Jarenlang een trouwe hoge ambtenaar op verschillende plekken in het Noorden van het land, waaronder ooit directeur Sociale aangelegenheden in Emmen, en nu plotseling een bestuurlijke representant van de rebellenclub van Hendrikus Velzing en Rene van der Weide. Ervaring meenemen is een goede zet, maar de vraag is of je zowel tig jaren geschikt kunt zijn als echt ambtenaar als ook geschikt kunt zijn als politiek bestuurder. WE wethouder Jan Bos heeft onder andere het gevoelige Wmo dossier toebedeeld gekregen. Het dossier waarbij de partijen WE en DOP de afgelopen raadsperiode fors oppositie voerden tegen de toenmalige college van PvdA, CDA en VVD. Opvallend rondom het bestuursakkoord van het dit nieuwe college met de Wakkeren was de totale verbazing bij de fractie van het CDA. Verbazing over het feit dat het nieuwe college niet alleen de bestaande bezuinigingen zou blijven handhaven, maar zelf nog forser zou gaan bezuinigingen. Onduidelijk is dan ook of WE wethouder Jan Bos wel op de hoogte is van de WE verkiezingsbelofte / slogan: "Tijd voor verandering"  Gelet op bijgaand interview zou je denken van niet  http://www.emmen.nu/nieuws/emmen/335759/wethouder-jan-bos-geen-grote-politieke-wijzigingen.html

 

Je kon het in het verleden met WE mening eens zijn bij onderwerpen of oneens, ze waren gelukkig wel altijd duidelijk. En dat is in de politiek, waar onduidelijkheid vaak overheerst om pijnlijke en duistere zaken te verhullen, met recht een grote verdienste. Een verdienste waar ze bij de verkiezingen dan ook terecht voor beloond zijn. Maar nu WE eenmaal op het pluche zit lijken zij de verleiding ook niet te kunnen weerstaan om vooral onduidelijk te zijn. Onduidelijk zijn om pijnlijke en impopulaire boodschappen niet te hoeven vertellen misschien? De nieuwe Wmo plannen zijn hier een mooi voorbeeld van. Zo staat op de website van WE te lezen:  "Wethouder Jan Bos toont begrip voor Wmo". Dan heb je dus geen enkel idee waar dat over gaat en waar het op slaat. Begrip tonen voor een wet? Is dat zoiets als begrip tonen voor een auto, een fietspad, een sportvereniging etc.?  http://www.wakkeremmen.nl/nieuwsberichten/wmo/wethouder-jan-bos-toont-begrip-voor-wmo  Gelet op de vele keren dat de gemeente Emmen bij de Wmo de laatste jaren door de Rechtbank in het ongelijk is gesteld vanwege een onwettige juridische constructie mogen we eerder hopen dat er tenminste nog een halve ambtenaar op het gemeentehuis rondloopt die de wettelijke materie van de Wmo wel echt begrijpt. Als we het artikel lezen dan gaat het over het feit dat er veel onduidelijkheid heerst bij mensen over het nieuwe Wmo beleid en de gevolgen daarvan. En dan verwacht je dat WEL duidelijkheid gaan geven het antwoord is en de oplossing is. Zeker van een wethouder die er namens een partij zit die in het verleden altijd op duidelijkheid heeft aangedrongen bij dit onderwerp. Maar wel duidelijkheid geve door het college met WE  blijkt echter niet de oplossing te zijn waar in het artikel over wordt gesproken. Aan het eind van het jaar worden de problemen rond de invoering geïnventariseerd zo valt te lezen. Het lijkt erop dat WE wethouder Jan Bos er moeite mee heeft pijnlijke boodschappen politiek uit te dragen. En dan is deze WE wethouder toch niet meer dan een bange ambtenaar die de overgang naar de rol en baan van politiek bestuurder nog niet weet te maken. En ook de fractie van WE laat hier steken vallen. Ze moeten de duidelijkheid van het college gewoon eisen. Net zoals WE deed bij de Wmo in de vorige raadsperiode toen ze nog in de oppositie zaten. Voor mensen die op de Wmo zijn aangewezen heeft het er alle schijn van dat ze gaan van "Weinig sociale pret met CDA wethouder Henk Jumelet" naar "Sociaal de klos met WE wethouder Jan Bos"       

 

Nu we het over de Wmo hebben. Het gerucht gaat trouwens, het is dus een gerucht, dat als de gemeenten Emmen bij de Wmo nu weer met een onwettige Wmo constructie aankomt bij de Rechtbank, dat de Rechtbank dan in de uitspraak de straf / boete zal opnemen dat het college van B&W van Emmen de volledige tekst van de wet, inclusief honderden pagina's toelichting bij de wet, handmatig moet overschrijven en bij de Rechtbank ter goedkeuring moeten inleveren. En niet 1 exemplaar voor het hele college, maar ieder lid van het college een eigen exemplaar. Maar pin ons er dus niet op vast, het zijn geruchten. Waarschijnlijk zullen ze op het gemeentehuis natuurlijk wel geleerd hebben van eerder gemaakte fouten, u maakt als burger ten slotte ook niet bij herhaling dezelfde fouten, dus zal het nu wel allemaal wettelijk deugdelijk in elkaar zitten en meevallen. (Al lijkt het er bij een eerste blik met ons columnisten oog niet op trouwens dat de gemeente iets van eerdere fouten heeft geleerd. Maar wij zijn uiteraard maar columnisten en geen ambtelijke (tob)juristen.)

 

COALITIEPARTNER PVDA

 

De echte diehard PvdA leden en stemmers, nog maar een zeer kleine groep als we de peilingen moeten geloven,  mogen het bloed van de Wakkere Emmenaren dan misschien kunnen drinken, en de verkiezingsnederlaag nog steeds niet te boven zijn, dat geldt niet voor de PvdA bestuurders. In december 2014 werd het project Centrumvernieuwing Emmen besproken in een commissievergadering. Wij willen hierbij graag de woorden van PvdA wethouder Bouke Arends citeren uit de notulen: "Wethouder Arends proeft juist bij de samenstelling van dit college misschien nog wel meer enthousiasme bij dit college dan bij de beide vorige colleges." Nogmaals voor de duidelijkheid, het zijn geen verzonnen woorden van ons als columnisten, maar die van wethouder Arends. Als verzachtende omstandigheid zou kunnen meespelen dat de betreffende vergadering op 4 december was, een dag voor het Sinterklaasfeest, en dat wethouder Bouke Arends gewoon wat zenuwachtig was.

 

Het is beste wel lastig hoe we dit politiek  moeten duiden. Is het een diskwalificatie van vorige colleges? Is het een compliment aan de Wakker Emmen wethouders? Wil wethouder Bouke Arends duidelijk maken via een soort verpakt compliment dat de Wakkere wethouders in werkelijkheid politieke draaikonten zijn? Draaikonten die eerst richting bevolking kritisch waren over het in hun ogen zo "megalomane" project, maar nu ze zelf aan de knoppen zitten het uitkirren van enthousiasme? U moet het maar zo uitleggen zoals u zelf denkt dat het in werkelijkheid zit. Wij zijn van deze uitspraken van de PvdA wethouder namelijk nog behoorlijk in de war.

 

Ook PvdA Burgemeester Cees Bijl deed tijdens de commissievergadering een opvallende duit in het zakje. Wij citeren weer uit de notulen: "Burgemeester Bijl bespeurt dat het gevoel over CVE buiten het gemeentehuis aan het keren is: een goed teken in het belang van de (economische) toekomst van Emmen. Het college is niet alleen zeer gebrand op een goed eind van het CVE-project maar ook op het verzilveren van de positieve effecten." Nogmaals voor de duidelijkheid, het zijn geen verzonnen woorden van ons als columnisten, maar die van Burgemeester Cees Bijl.

 

Nu Wakker Emmen aan het roer staat is de bevolking, volgens de Emmer burgemeester Cees Bijl, plots een stuk positiever over het grote CVE project. Merkwaardig genoeg dachten wij dat burgemeester Cees Bijl al jaren tegen de criticaster in de media en de  gemeenteraad, met name Wakker Emmen, aan het roepen is hoe positief iedereen al vanaf het begin over het project is en dat de sombere critici maar een kleine groep vormden die  het toch vooral verkeerd zagen. Dat blijkt nu dus achteraf niet te kloppen, maar is de bevolking plots een stuk positiever geworden nu de Wakkeren de verantwoordelijkheid dragen voor het project. Een compliment van de burgemeester die de Wakkeren dus in hun zak kunnen steken.

 

Wat de mening is van PvdA raadslid Raymond Wanders over de opmerkelijke uitspraken, van zowel PvdA burgemeester Cees Bijl als die van PvdA wethouder Bouke Arends, is bij ons niet bekend. Voor wie nog niet zo bekend is met de Emmense politiek.  Raymond Wanders is het raadslid die regelmatig de rol van een bevlogen sociaal democraat speelt als ook die van fractievoorzitter van de PvdA. De heer Wanders is een belangrijk politiek figuur, omdat hij in de toekomst wethouder mag worden voor de PvdA. Tenminste als hij er in slaagt nog een aantal jaren alle kromme zaken van het college waar de PvdA in is vertegenwoordigd recht te praten. Zo werken de beloningssystemen van klassieke bestuurderspartijen nu eenmaal. Uiteraard onder de voorwaarde dat de PvdA een voldoende aantal zetels bij elkaar sprokkelt bij de volgende verkiezingen.

 

COALITIEPARTNER CDA

 

Tot grote verrassing van velen mocht wethouder Bouke Durk Wilms, de Media Markt parkeerplaats brokkenpiloot wethouder,  zijn wethoudersloopbaan voortzetten in het nieuwe college met WE. Zie het ook als klassieke beloning omdat Bouke Durk Wilms, als raadslid en fractievoorzitter, ook jarenlang de kromme zaken, toen het CDA in het college was vertegenwoordigd, recht heeft moeten praten. Een verkiezingsnederlaag, waarbij het CDA Emmen tegen de landelijke opwaartse lijn een zeer fors verlies noteerde en ging van 9 naar 5 zetels, mag voor CDA bestuurders zelf natuurlijk geen grote consequenties hebben. Zo heeft voormalig CDA wethouder en lijsttrekker  Henk Jumelet het CDA vertrouwen gekregen om de kar te treken voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten. Henk Jumelet, de CDA wethouder die bij de Wmo tegen alle waarschuwingen in de wet negeerde, door de rechter op de vingers werd getikt, en toch gewoon mocht blijven zitten. Het politiek pluche is dus een beetje als het werken met een soort baangarantie. Want bestuurders doen weinig verkeerd, u bent het als kiezer die het vaak niet kan of wil begrijpen, maar er wordt verwacht dat u wel weer tot inkeer zult komen. Zelfkritiek is dan ook niet aan het CDA, net zo min als aan de PvdA, besteed. En dat maakt het schrijven van columns als deze weer extra uitdagend en vermakelijk voor ons.

 

Nu vindt het CDA zelf trouwens wel dat ze kritisch zijn. Zelfs kritisch op het college waar ze nu zelf deel van uitmaken. Op de website van het CDA Emmen is dan ook pontificaal te lezen: "CDA stelt kritische vragen over wasservice" https://www.cda.nl/drenthe/emmen/actueel/toon/cda-stelt-kritische-vragen-over-wasservice/ Nou is het best wel bijzonder dat je als politieke partij je eigen vragen vooraf openlijk gaat beoordelen en het predicaat "kritisch" mee geeft. Als er bij het CDA een klein bakje is voor kritische vragen suggereert dit op zijn minst dat er een hele grote bak is voor vooral niet kritische vragen. Wat gaan we als CDA fractie doen bij de komende raadsvergadering fractievoorzitter? Gaan we kritische vragen stellen of vooral niet kritische vragen? Of worden het rariteiten uit Herry Thole grabbelbak? Zoiets stellen wij ons bij een CDA fractievergadering voor.

 

We willen de volgende passage uit het begin van onze column nogmaals aanhalen: "De democratie in de raadszaal laat helaas een minder positief beeld zien. Neem bijvoorbeeld  de besluitvorming over 3 decentralisaties, Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Hierbij valt op dat de vastgestelde besluiten nog vager en nog nietszeggende zijn dat onder vorige colleges al gebruikelijk was. En het gaat bij deze 3 decentralisaties om veranderingen die voor veel burgers zeer ingrijpend zullen zijn, omdat de veranderingen, hervormingen met een mooi woord, gepaard gaan met zeer forse bezuinigingen. Het Rijk heeft de rommel over de schutting gegooid en de gemeenten mogen het nu gaan oplossen. De Reclame Code Commissie heeft onlangs nog geoordeeld dat de Rijksoverheid een misleidend en te florissant beeld geeft van alle zorgveranderingen."

 

Dat de fractie van het CDA zogenaamde kritische vragen stelt over de wasservice in volstrekt nietszeggend als betekenisloos. Waarschijnlijk is het alleen om voor de bühne het beeld van een sociaal betrokken partij neer te zetten. De fractie van het CDA is, net als de fracties van PvdA en Wakker Emmen, akkoord gegaan met raadsbesluiten over de Wmo, waar ook de wasservice onder valt. Raadsbesluiten met kaders die zo ruim zijn dat het college kan doen en laten wat ze wil, zonder dat de gemeenteraad ook nog maar iets kan afdwingen. We zagen dit probleem afgelopen donderdag bij de soap rondom WE wethouder Jisse Otter en de extra parkeerplaatsen bij de Markt. Als de kaders zo vaag zijn heeft het college volledige vrijheid en staat de raad erbij en kijkt ernaar. Wie dus eerst te ruime kaders stelt, dus eigenlijk geen kaders stelt, die heeft later weinig recht van spreken. Dus als het CDA kritisch wil zijn dan moet ze dit doen op het moment dat het er toe doet, dan moet het CDA duidelijke en concrete kaders afdwingen bij raadsbesluiten. En wat voor het CDA geldt is uiteraard ook van toepassing op andere partijen.

 

 

WE  RAADSLID Sandro Slijepčević

 

Het Wakkere raadslid Sandro Slijepčević is veruit het jongste lid van de gemeenteraad van Emmen. Hulde dat een zo jong iemand zijn betrokkenheid bij de samenleving vormgeeft door mee te doen in de politiek arena van onze democratie. Wel willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om een paar kritische woorden richting Sandro te richten.

 

1) Al twitterend roepen tegen de oppositie en de bevolking dat Wakker Emmen in het verleden ALTIJD met een alternatief kwam is complet ONZIN. Wakker Emmen kwam ook weleens met alternatieven, soms meer dan weleens, maar ALTIJD roepen dat is onsportief liegen. En het is ook niet realistisch dat raadsfracties altijd met alternatieven kunnen komen en alleen dan kritisch zouden mogen zijn. Selectieve waarheden zijn meer voor vastgeroeste machtswellustelingen dan creatieve en getalenteerde jongeren.

 

2) Met zoveel gezond verstand als jij hebt Sandro zou het je sieren als je je meer als een zelfstandig denkend mens, raadslid en politicus zou opstellen dan als een loopjongen van partijbaron Hendrikus Velzing. En al dat JIJ BAKKEN van je zou je beter achterwege kunnen laten. Tel je voorkeursstemmen nog eens bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en ga er eens over nadenken of te veel agressie en arrogantie niet te veel mensen onnodig afschrikt. Het zou toch zonde zijn als mensen straks bij voorbaat zo'n talentvol iemand als jij niet meer serieus gaan nemen. Daar ben je te jong voor. Succes verder in de politiek en bij je studie.

 

 

PVDA'ER JACQUES TICHELAAR ALS ERELID VAN WAKKER EMMEN

 

Misschien dat we toch iets te streng geweest zijn over WE wethouder Rene van der Weide. Zijn handelen als kip zonder kop in het windmolendossier heeft misschien wel helemaal niets te maken met een gebrek aan ervaring met de macht. Want als het om draaien en handelen als een kip zonder kop gaat dan kan WE wethouder Rene van der Weide in de verste verte nog niet tippen aan de onzin kakelende PvdA commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar. Dit politieke kopstuk van de provinciale pro windmolenpartij PvdA deed afgelopen zaterdag in het Dagblad van het Noorden dan ook een flinke duit in het zakje om het laatste beetje geloofwaardigheid van de PvdA met de wind te laten vervliegen. De beste Jacques is van mening dat onze Koning en Koningin aanmerkelijk beter kunnen luisteren naar de inwoners van Drenthe dan de doorsnee PvdA politicus. En onze Jacques vindt dat het misschien wel anders kan dan met winmolens en ook dat het wel wat minder mag met de winmolens. In bijgaande artikelen kun u er meer over lezen: http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/tichelaar-vecht-tegen-molens-12269663.html  / http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/statenfracties-willen-ernstig-gesprek-met-tichelaar-12272563.html Wij zijn als columnisten uiterst serieuze mensen die niet snel ergens de humor van inzien, maar wij hebben tranen met tuiten gelachen dit weekend om de PvdA actie van Jacques Verkiezingspaniek. 

 

Met zulke politieke vijanden als PvdA'er Jacques Verkiezingspaniek Tichelaar heb je als Wakker Emmen geen politieke vrienden meer nodig. De PvdA'er Jacques Verkiezingspaniek Tichelaar zou dan ook met spoed dit weekend tot erelid zijn benoemd van de partij Wakker Emmen.

 

 

OPERATIE PARANOIA

 

Op de voorwaarde dat u het als lezer niet met anderen deelt willen wij nog wel een ander hardnekkig gerucht met u delen. In de wandelgangen van het gemeentehuis schijnt , als de WE wethouders buiten het gemeentehuis zijn, met regelmaat gesproken te worden over "Operatie Paranoia". Dit strikt geheime project schijnt als doel te hebben om minimaal 1 van de 3 WE wethouders nog voor het jaar 2016 politiek te laten sneuvelen over het ene of andere dossier. De achterliggende gedachte zou te maken hebben met het feit dat de ambtelijke politieke gekleurde kopstukken aan de Hondsrug het maar moeilijk kunnen verkroppen dat de WE wethouders, de grote criticaster van de plannen van het nieuwe dierenpark en theater, straks pontificaal de lintje mogen doorknippen bij de opening en bij de bijbehorende feestjes een hoofdrol gaan spelen. Over welke WE wethoudervoortijdig moet sneuvelen schijnt te zijner tijd gedobbeld te worden. Maar het zijn dus voor de duidelijkheid geruchten. Het zou dus best kunnen dat de ambtelijke politiek gekleurde kopstukken lang niet zo rancuneus zijn als hier door ons geschetst. Dat ze de eer bij de opening van het nieuwe dierenpark en theater graag aan alle WE wethouders gunnen. Want ambtenaren zijn politiek neutraal natuurlijk en dienen hun politieke bestuurders. Omdat het geruchten zijn kunt u er nog beter niet met anderen over spreken. Ze zouden er bij WE en op het gemeentehuis zomaar onnodig zenuwachtig van kunnen worden en dat is wel het laatste dat wij zouden willen natuurlijk.

 

 

DE TWITTERENDE WE PARTIJBARON HENDRIKUS VELZING

 

WE partijbaron Hendrikus Velzing heeft helaas geen gehoor gegeven aan de oproep in onze vorig column om fractievoorzitter te worden. De nieuwe fractievoorzitter van de 15 koppige WE fractie is Gunnar Jens Bijlsma geworden. Voordat we ingaan op hoe wij vinden dat onze Driekus omgaat met de nieuwe positie van WE in het centrum van de gemeentelijke macht,  zetten we eerst een aantal opvallende tweets van de afgelopen maanden van Hendrikus Velzing op een rij:

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  9 feb. '' @ReinMunniksma #PvdA had liever gezien dat er meer windmolens in #Emmen en #Coevorden zouden worden geplaatst. In zijn eigen dorp.... O

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  9 feb. Vijftig windmolens in Drentse Veenkoloniën | RTV Drenthe http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/vijftig-windmolens-drentse-veenkoloni%C3%ABn#.VNkIZAF880U.twitter …" Met dank aan @ReinMunniksma #PvdA

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  5 feb. Klachten blijven binnen stromen aanvragen #vergunningen Gem. #Emmen. Stagnatie #Economie Werk a/d winkel Hendrikus, en maak je niet boos.

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  4 feb. Gemeente Delft snijdt flink in eigen organisatie, veel banen verdwijnen http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-02-2015/gemeente-delft-snijdt-flink-eigen-organisatie-veel-banen-verdwijnen … #omroepwest" Iets voor #Emmen

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  30 jan. City marketing zonde van het geld, City marketing Is marketing voor diegene die de portefeuille beheert

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  30 jan. Inwoner afspraak balie 11.30 Gem huis netjes gemeld 11.28 Niemand achter balie, 11.50 gevraagd hoe lang duurt het nog

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  28 jan. Ik blijf vechten werkgelegenheid #Emmen Minder bureaucratie, praktisch handelend, denk in oplossingen, en niet in rapporten. #ondernemen

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  17 jan. Binnenkort nieuwe Gem. Secretaris Emmen, hopelijk neemt ze veel bezems mee, voor ambtenaren die niet weten wat #democratie betekend.

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  7 jan. CDK #Drenthe, Rijk"vandaag trek ik de grens"Ik hoop door tuin van @ReinMunniksma #PvdA zodat #windmolens daar geplaatst kunnen worden.

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  21 dec . "Laten we wat meer kijken naar wat kan, in plaats van wat allemaal niet mag." Sterker #economie #Emmen #vergunningen

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  18 dec. Ida Oostmijer Oosting nieuwe Gem. Secretaris Emmen, hopelijk loyaal aan WE, en iemand met veel bezems. Op naar een economisch sterk #Emmen

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  16 dec. De 3 #PvdA senatoren die hebben tegengestemd landsbelang of uit rancune.

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  16 dec. Weer een klacht afd. vergunningen Gem. #Emmen mee werken of tegen werken. Belangrijk doen of gewoon je werk doen. Pffffff

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  12 dec. Mijn jaarlijkse bijdrage aan de staatsomroep #NPO (publieke omroep) Hoe kan ik dat terugvorderen ? Propaganda machine #PvdA #NOS

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  5 dec. Gesprek met 2 wethouders @WakkerEmmen Gem. Huis , verder uitgestorven hier, wethouder moet zelf koffie inschenken.

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  4 dec. Indringend gesprek gevoerd met wethouder Bos over cultuur ambtenaren #Emmen. Inzet "#ambtenaar zijn is: #dienstbaar naar de #inwoners!"

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  1 dec. Ambtenaren die de democratische waarden van onze samenleving frustreren, kunnen beter een nieuwe baan zoeken. .

 

Hendrikus Velzing @hvelzing  ·  29 nov. Zou goed zijn als de pers de lokale #democratie zou dienen ipv zich als verlengstuk van de gevestigde orde te presenteren. @JWHorstman #DvhN

 

Wat zoal opvalt aan de tweets van WE partijbaron Driekus Velzing:

 

1) Er is nog steeds bij Hendrikus een grote afkeer van de PvdA. Een afkeer die wij eigenlijk niet meer gepast vinden vanwege de keuze die WE zelf heeft gemaakt. De Wakkeren hebben er zelf voor gekozen om met de PvdA in zee te gaan bij het vormen van een college, terwijl men ook had kunnen kiezen dit niet te doen. Een keuze voor een viertal jaren zonder de PvdA op het pluche in Emmen zou een historische keuze zijn geweest. Een keuze waar Driekus nog tot in het bejaardenhuis met voldoening en trots op had kunnen terugkijken, maar die door de Wakkeren niet is gemaakt. Blijkbaar valt de afkeer van de PvdA bij de Wakkeren in de praktijk best mee. En dan moet je dus ook niet meer openlijk op de PvdA blijven afgeven. Sport is belangrijk, maar sportiviteit is belangrijker.

 

2) De WE wethouders worden volgens WE raadslid Hendrikus nogal tegengewerkt door de ambtenaren op het gemeentehuis. Wij refereerden eerder al aan "Operatie Paranoia", en de openlijke kritiek van Driekus Velzing ondersteunen het door ons aangehaalde gerucht van "Operatie Paranoia" alleen maar. Als de Wakkeren de veranderingen die de bevolking wil niet kan doorvoeren, omdat ambtenaren niet willen meewerken, dan is dit een zeer kwalijke zaak. En daar mag Driekus terecht boos op worden. Wel vinden we dat in een open democratie het tijd wordt dat de Wakkere politicic Velzing in het openbaar aangeeft hoe het nu daadwerkelijk met de  tegenwerking van ambtenaren zit.

 

3) Waar Hendrikus in de raadszaal veelal niet uitblinkt in een kritische houding, op een aantal uitzonderingen daargelaten, is Driekus buiten de raadszaal juist heel erg kritisch. Kritischer bijna nog dan de oppositie. Voor de geloofwaardigheid van Hendrikus zou het goed zijn als hij over een afsplitsing van de fractie na gaat denken en bijvoorbeeld de "Groep Velzing" zou gaan oprichten. Dan kan hij als eenmansfractie net zo vaak het kritische woord voeren als hij wil.

 

Nu kan het zijn dat wij de twitterwoorden van Hendrikus Velzing niet goed begrijpen of verkeerd interpreteren. De logica en belevingswereld van Driekus begrijpen valt dan ook niet altijd mee, zo blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande stuk uit het DvhN van bijna een jaar geleden.

 

Citaat DvhN 27 mei 2014: "Hendrikus Velzing stapt na ruim 25 jaar op als voorzitter

van tafeltennisvereniging De Treffers’70 in Klazienaveen." - " Velzing heeft er genoeg van dat

zijn visie en beleid niet door de andere bestuursleden wordt gesteund. ‘Ondanks dat de begroting helemaal op orde is komen meerdere keren dezelfde vragen op tafel’, stelt hij. Die aanhoudende twijfel en kritiek steekt de Klazienavener. ‘Ik vind dit na alles wat ik voor de vereniging heb gedaan enigszins onverteerbaar, omdat hiermee mijn integriteit aan de orde komt’."

 

Deze logica van Hendrikus zou dus betekenen dat iemand die het niet eens is met Driekus, dat die dan de integriteit van Driekus aanvalt. Volgens ons is de beschaving al duizenden jaren zover ontwikkeld dat mensen het volledig met elkaar oneens kunnen zijn en toch beiden integer kunnen zijn. Van mening en gedachten met elkaar verschillen en deze koppelen aan of de eigen integriteit of de integriteit van een ander is niet echt passend. Zeker niet voor iemand een partij vertegenwoordig "Uw mening telt". ( Niet dus uw mening telt, mits u dezelfde mening hebt dan wij.) Misschien dat Hendrikus zich meer zou moeten laten coachen. Als dat tenminste mogelijk is.

 

 

JAAP BEEKHUIS: OPVALLENDE AFWEZIGE BIJ WAKKER EMMEN

 

Opvallend is dat de partij WE de enige fractie is die geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de fractie van raadsleden aan te vullen met een extracommissielid, niet zijnde raadslid. Dit is op zich zeer ongebruikelijk, zeker vlak na verkiezingen als alles nog vaak harmonieus is binnen een partij en fractie. De andere partij die afhankelijk ook niet van een extra commissielid gebruik wilde maken was de DOP. Hier bleek uiteindelijk een interne partij ruzie aan te grondslag te liggen, met als gevolg dat twee leden van de DOP fractie uit de partij werden gezet en daarna een eigen partij begonnen. Vervolgens maakte de DOP wel gebruik van de mogelijkheid voor een extra commissielid niet zijnde raadslid. Nu hoeft het uiteraard niet zo te zijn dat bij WE er ook interne strubbelingen zijn waardoor ze niet van de mogelijkheid gebruik willen maken om de fractie met een extra commissielid aan te vullen. WE heeft tenslotte al een erg grote fractie van 15 personen. Maar in het verleden, toen bijvoorbeeld de PvdA nog een grote fractie was, maakte die partij wel gebruik van de mogelijk een extra commissielid te benoemen.

 

Als we de kieslijst WE bekijken dan zou de heer Jaap Beekhuis in aanmerking komen om namens WE commissielid te worden. En als hij het niet zou willen dan de volgende op de kieslijst. Opvallend is dat WE wel een grote steunfractie heeft vanuit de lijst, maar dat daar geen Jaap Beekhuis in zit. Wat verder opvalt is dat de nieuwe fractie van WE niet meer uitblinkt in deskundigheid en kritische houding bij onderwerpen in het sociale domein. Een kritische houding en deskundigheid waar Jaap Beekhuis juist om bekend staat. Onderwerpen waar WE in de vorige periode fel voor streed, daar lijkt de partij nu niet veel meer mee op te hebben. WE wethouder Jan Bos gaf al aan het eerder door WE fel bekritiseerde Wmo beleid gewoon voort te zetten. En de CDA fractie constateerde al verbaasd dat nu met WE er nog meer bezuinigd wordt bij de Wmo dan onder het vorige college. Het vorige college dat door WE toen zo fel werd bekritiseerd. Het lijkt er dus op dat WE geen gebruik meer kan maken van de deskundige en kritische Jaap Beekhuis of dat de fractie juist bewust geen gebruik meer van kritische en deskundige wil maken. Een mooie journalistieke uitzoekklus misschien? 

 

 

DE OPPOSITIE

 

De eerste maanden van het nieuwe college leek bij veel partijen uit de oppositie de frustratie over de informatie en formatie en teleurstelling over de verkiezingsuitslagen te overheersen. En dat is goed goede basis om inhoudelijk oppositie te voeren. Maar na de begrotingsvergaderingen lijkt het tij gekeerd en wordt er stevig op inhoudelijke gronden oppositie gevoerd. We zagen het onder andere terug bij het besluit rondom windmolens, het debat over Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta, en bij de soap rondom de extra parkeerplaatsen bij het Marktplein. Bij de oppositie lijken LEF!, D66, CU en VVD elkaar als blok gevonden te hebben. De partijen DOP en GroenLinks voeren ieder afzonderlijk op hun eigen manier oppositie.

 

Waar het oppositieblok van LEF!, D66, CU en VVD nog moeite mee lijkt te hebben is om NEE te zeggen, om voorstelen van het college, om raadsbesluiten niet te steunen. Mogelijk dat ze denken dat ze hiermee niet positief genoeg overkomen. Maar door vage en niet concrete raadsbesluiten wel te steunen geeft ze het college alle ruimte en ontneemt de oppositie zichzelf de mogelijkheid het college echt te controleren en slechte zaken en mislukkingen aan te spreken. Onvolledige en onduidelijke  stukken zouden het probleem moeten zijn van de coalitie en niet van de oppositie. Misschien dat de politiek in Emmen daar nog te braaf in is. Daarom het volgende recente voorbeeld uit Amsterdam waarbij PvdA en GroenLinks, als voormalige collegepartijen, gewoon vanwege onvolledigheid en onduidelijkheid tegen de begroting hebben gestemd.    

 

Citaat NRC Handelsblad 7 november 2014: AMSTERDAM - "PvdA en GroenLinks stemmen tegen begroting coalitie:  De PvdA en GroenLinks hebben tegen de begroting voor 2015 van de coalitie gestemd – de eerste coalitie sinds de Tweede Wereldoorlog waar de PvdA géén deel van uitmaakt. De twee grootste oppositiepartijen vinden de begroting van D66, VVD en SP nog steeds onvolledig en onduidelijk, waardoor zij hun budgetrecht niet kunnen uitvoeren. „Van 175 miljoen euro is niet duidelijk hoe het precies wordt besteed”, zegt PvdA-leider Marjolein Moorman. „Het college verschuilt zich steeds achter het argument dat het er pas net zit, maar het wil wél alles overhoopgooien. Dit college heeft haast.” Ook Rutger Groot Wassink van GroenLinks vindt dat de begroting „te weinig duidelijkheid” verschaft. „Vertrouwen is goed, maar controle is onze taak.” De partijen uitten hun kritiek vorige maand ook, toen met het CDA aan hun zijde. De begroting zou concrete doelstellingen missen. De coalitie zei toen dat de begroting nog niet volledig was uitgewerkt door tijdgebrek. Het CDA stemde nu echter wel „met vertrouwen” voor, omdat het college volgens eenmansfractie Marijke Shahsavari de afgelopen weken voldoende duidelijk heeft gemaakt wat er de komende tijd gaat gebeuren. „Die routekaart wordt verwerkt in de viermaandrapportage, dus bij het jaarverslag zit een afrekenbare begroting”, zegt Shahsavari. Financieel woordvoerder van D66 Paul Guldenmond noemt het afwijzen van de begroting door de twee grootste oppositiepartijen „een verrassend signaal” en „een grote stap”. „Alsof een uitgestoken hand wordt afgeslagen .” Volgens Guldenmond, die eerder zelf de feitelijke uitwerking van de begrotingsposten te vaag noemde, is er de afgelopen weken „veel gedaan” om tot elkaar te komen. Zo zijn er gesprekken gevoerd over een informatievere volgende begroting. „PvdA en Groen-Links wijzen nu de hele begroting af, terwijl het om de vorm gaat. Over de inhoud is nauwelijks debat geweest.”"

 

 

Zoals al aangegeven, het huidige college met de Wakkeren zorgt met nog vager stukken er voor dat ze nog meer macht naar zich toetrekt dan de vorige colleges. En het is aan de oppositie om hier een signaal over afgeven.   

 

 

WE COLUMNIST JOHN SCHIPHOUWER

 

U mist WE columnist John Schiphouwer in ons verhaal tot nu toe. Dat klopt. Wij beperken onze columns tot personen en partijen waarvan wij de hoop hebben dat ze nog op een positieve manier kunnen veranderen. Sorry dus John. Gelukkig is er altijd nog oude mannen vertier door de verkiezingen te organiseren jonge meisjes.

 

 

TUSSENBALANS - VOORLOPIGE CONCLUSIE

 

De belangrijke veranderingen die er wel zijn in politiek Emmen betreffen meer de houding en gedrag van politici zelf. Van de enorme aardverschuiving van 19 maart 2014 hebben bijna alle politici nog maanden en maanden last gehad. En dat is de politiek inhoudelijk en in het belang van de samenleving niet ten goede gekomen. Maar de oppositie lijkt sinds 2 / 3 maanden zich herpakt te hebben. De coalitie van WE, PvdA en CDA lijken hier echter nog wat langer tijd voor nodig te hebben.

 

Wat ook opvalt dat het nieuwe college met de WE wethouders nog vagere voorstellen presenteert dan de vorige colleges en zo nog meer ondemocratische macht naar zichzelf en de ambtelijke organisatie  toetrekt. Aan de mening van anderen hebben de WE wethouders nog (maar) weinig boodschap. En dat voor een partij die op het pluche is beland met de slogan "Uw mening telt". In hoeverre dit door ambtenaren wordt gestuurd of dat dit een bewuste keuze van de WE wethouders is dat zal de toekomst moeten leren. Er gaan geruchten en twitterberichten dat de WE wethouders worden tegengewerkt door ambtenaren. Kwalijk en onwenselijk is het allemaal wel. Diepgravende onderzoeksjournalistiek naar hoe het zit met de eventuele ambtelijke tegenwerking zou dan ook op zijn plaats zijn.  

 

Nog even een korte herhaling waarom vage raadsbesluiten een probleem zijn:

1) Ze zorgen er voor dat burgers en organisatie niet goed kunnen meedenken en hun mening geven.

2) Ze zorgen voor een kenniskloof tussen burger en overheid, waar de overheid gemakkelijk misbruik van kan maken. Ze geven de burger geen houvast en bescherming.

3) Ze geven politieke bestuurder en ambtenaren te veel ondemocratische macht en handelingsvrijheid die niet of slecht controleerbaar is.

 

Van het sociale gezicht van WE en de deskundigheid op bij sociale thema's  is nog maar weinig tot niets over in vergelijking met de voorgaande 4 jaar in de oppositie. Openlijke uitleg over deze opvallende ommezwaai zou WE sieren.

 

Er zijn nog weinig positieve veranderingen in beleid en omgang met de burgers waar te nemen sinds de burgers massaal bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben aangegeven dat ze veranderingen willen. En ook niet nu WE bijna 8 maanden 3 van de 5 wethoudersposten bezet in Emmen. Nu al concluderen dat het helemaal niets is en wordt met de door WE beloofde veranderingen is te vroeg. Het is ook niet niets om van 5 naar 15 zetels te groeien en plots 3 van de 5 wethoudersplekken in te nemen. Dan heb je een aanlooptijd en inwerktijd nodig om aan al het nieuwe te wennen. Maar het wordt langzamerhand wel tijd dat WE nadenkt over hoe ze de geschiedenisboeken willen ingaan. Als mensen die comfortabel 4 jaar van de macht genieten, maar weinig zinvols met die macht hebben gedaan. Of dat WE de comfortstand gaat verlaten  en echt probeert zoveel mogelijk van de door hen beloofde veranderingen door te voeren. Dan kan het natuurlijk altijd nog niet (voldoende) lukken, maar het is dan in ieder geval wel geprobeerd. Dat laatste kunnen we nu echter niet zeggen. Moed en lef zijn niet alleen woorden, geen partijnamen of slogans,  maar moed en lef is met name een instelling.

 

Veel gevestigde partijen zullen er blij mee zijn als het WE niet lukt zaken echt te veranderen. Maar het zou goed zijn als deze partijen zich gaan afvragen of dat daadwerkelijk wel echt zo'n goed zaak is. Mensen hebben niet massaal anders gestemd een jaar gelden, omdat ze zo tevreden waren. Ook CU, D66, LEF! en DOP waren winnaars bij de verkiezingen en profiteerden van deze onvrede. Bij weinig tot geen veranderingen zijn er alleen maar verliezers, omdat kiezers in grote getale hun hoop op veranderingen zullen verliezen. Hoop ook om echt bij onderwerpen betrokken te worden en invloed te kunnen uitoefenen. En burgers en kiezers die de hoop verliezen, dat zou het laatste moeten zijn wat een politici en politieke partijen zouden moeten willen.

 

De Reclame code Commissie is dus van mening dat het Rijk een te rooskleurig beeld schets van alle veranderingen in de zorg. Ook de zorg die nu onder verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Het konden dus zomaar sociaal en politiek roerige tijden worden de komende jaren in Emmen.

 

 

ZENUWEN BIJ PROJECT ATALANTA EN CENTRUMVERNIEUWING NEMEN TOE

 

Het bleek bij de commissievergadering van 4 december 2014 dat de zenuwen bij alle partijen in de raad toenemen over het project Atalanta en Centrumvernieuwing Emmen nu de eerste deadlines in zicht komen. Als het mis gaat wil iedereen toch kunnen zeggen dat ze er wel steeds kritisch bovenop hebben gezeten. En als het goed gaat dan wil iedereen ook kunnen vertellen dat zij daar een moedige en belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

 

Zo werken we zelf als columnisten ook aan twee columns over dit onderwerp. Als het een succes wordt zullen we duidelijk maken dat wij met onze kritische columns een bijdrage geleverd dat het project binnen de beschikbare budgetten is uitgevoerd. Dat dit zonder de kritische columns niet was gelukt. Mocht het mis gaan met het project dan branden we uiteraard los en zullen we onze vele waarschuwingen nog eens flink onder de aandacht brengen. Want toen hypocrisie werd uitgedeeld stonden wij net als onze politici niet achteraan.

 

Columnisten Redactie BGE

 

 

NB

 

Nu PvdA commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Verkiezingspaniek Tichelaar vindt dat alles weer bespreekbaar is of moet zijn, willen wij er als columnisten voor pleiten de deksel van de Eurochamp doofpot te halen en journalist Gerard de Kleine die informatie te geven waarom hij vraagt. De informatie die nodig is om in een rechtstaat eerlijk en fair voor je eigen belang op te komen. Dan mag de rechter vervolgens beoordelen wie juist en onjuist heeft gehandeld en oordeelt de politiek niet over zichzelf door zaken achter te houden. Kom op Jacques wees een kerel en geen dictator. Neem je ons verzoek niet serieus dan zouden wij het zomaar weer op onze heupen kunnen krijgen en in hoge frequentie weer politieke columns gaan schrijven waarbij we jou en je partij onder de loep nemen.