Column: Hup Hendrikus (Velzing), en nu toch echt fractievoorzitter worden van WE.NU

 

 

Het is bijna zover dat de grote winnaar van afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, Wakker Emmen Punt NU,  bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat nemen en tezamen met PvdA en CDA de komende 4 jaar een college gaat vormen.

 

Bij onze vorige column hebben wij aangegeven dat deze column in principe onze laatste is, maar ook dat nood uiteraard wetten kan breken. En door het merkwaardige onsportieve roeptoeter gedrag van WE.NU partijbons en suikeroom Hendrikus Velzing, is er wat ons betreft wel enigszins sprake van democratische nood. Nood die vraagt om een kritisch (tegen)geluid.

 

Eigenlijk zijn wij van mening dat de lokale partij WE. NU gewoon de ruimte moet krijgen om hun beloftes van verandering waar te maken en dat een (te) kritische houding nu nog niet gepast is. Fouten mogen wat ons betreft gewoon gemaakt worden, ook beginnersfouten, zolang ze maar niet verbloemd worden met hypocriete uitleg of gedrag en er geen sprake is van machtsmisbruik.

 

 

Maar de directe aanleiding die bij ons de druppel van ons als columnisten nu doet overlopen, zijn een aantal recente tweets en retweets van de WE. NU Messias Hendrikus Velzing. Tweets en retweets waar de onsportiviteit en hypocretie toch wel van afdruipt.

 

 

1) Retweet Hendrikus Velzing: 25 mei 2014

"Geretweet door Hendrikus Velzing / Joshua Livestro ‏@JoshuaLivestro 25 mei@telegraaf: PvdA keert zich tegen akkoord http://telegraaf.nl/r/22663732 ” PvdA probeert baantjesmachine veilig te stellen #gekozenburgemeester"

Hendrikus Velzing die met WE.NU de historisch kans had om de PvdA in Emmen voor vier jaar naar de oppositiebanken te verwijzen, heeft er met zijn partij toch voor gekozen met de PvdA in zee te gaan en PvdA wethouder Bouke Arends op het pluche te houden.

 

Wie kritiek heeft op de WE.NU keuze om met de PvdA in zee te gaan, die krijgt een fel weerwoord van een groot deel van de WE.NU sekte. Enig begrip dat de WE.NU kiezers met hun stem het vier jaar zonder PvdA wilden doen, wil er bij een groot deel van WE.NU sekte dan ook niet in. Maar Hendrikus zelf mag het via een retweet wel hebben over de baantjesmachine van de PvdA. Hypocriet en onsportief dus van WE.NU sekteleider Hendrikus Velzing. Blijkbaar heeft Velzing dan ook meer op met sport dan met sportiviteit.

 

Opmerkelijk bij de portefeuilleverdeling van het nieuwe college is dat PvdA burgmeeste Cees Bijl voorzitter wordt van de EMCO-groep. Terwijl WE.NU de politieke rol van de burgemeester vaak heeft bekritiseerd, krijgt de burgmeester nu dus nog meer politieke macht. Of gaat WE.NU de burgemeester straks wegsturen als de verliezen bij de EMCO onverwachts mochten oplopen? Graag tekst en uitleg Hendrikus?

 

 

2) tweet  Hendrikus Velzing : 25 mei 2014

"Hendrikus Velzing ‏@hvelzing 23 u / Afgel. week verg. dorpsstraat #Zwartemeer waardering voor Dhr Lubbers Alleen #CDA#PvdA@WakkerEmmen aanw. Rest over 3.5 jaar weer. #GR2018"

Uitermate kinderlijk dat wij wel en jullie niet gedoe van de WE.NU voorman. Maar omdat Hendrikus blijkbaar graag de verschillen benadrukt, willen wij uitgedaagd door hem,  hierbij graag ook een steentje aan bijdragen. Want als je toch verschillen benadrukt, dan moet je wel volledig proberen te zijn natuurlijk. Raadslid Hendrikus Velzing behoorde tot de top 5 van raadsleden in de afgelopen 4 jaar die niet of nauwelijks het woord heeft gevoerd in de raadszaal (bij commissievergaderingen en raadsvergaderingen). En een ander lid uit deze top 5 van politieke zwijgers,  dat was Wakker Emmen raadslid Ben Grevink. Toch wel een erg magere score voor de grootste oppositiepartij van de afgelopen vier jaar dachten wij zo. Maar blijkbaar vindt Hendrikus het beter om recepties en partijtjes af te gaan, netwerken loont is tenslotte zijn gevleugelde uitspraak, dan dat Driekus met politiek anders denkende het debat aangaat op de plek waar dat zeker ook hoort, de raadszaal in het gemeentehuis van Emmen.

 

U denkt nu misschien dat Driekus niet van het politieke debat houdt? Nou Hendrikus debatteert wel graag, maar dan veilig via twitter. Een beetje belletje trekken en dan weglopen. Driekus is dus blijkbaar te weinig kerel om bijvoorbeeld de directe confrontatie met bijvoorbeeld LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher aan te gaan in de raadszaal. En toch heeft onze Driekus ook voor de komende vier jaar plaatsgenomen in de gemeenteraad. Wordt het weer vier jaar zwijgen Hendrikus? Dan laat je je als raadslid wel erg riant betalen voor het alleen bezoeken van recepties, partijtjes en bijeenkomsten. Maar voor sommigen mensen is meer, als het om geld gaat,  natuurlijk nooit genoeg.

 

 

3) Tweet Hendrikus Velzing :  24 mei 2014

"Hendrikus Velzing ‏@hvelzing 24 mei Veel speerpunten @WakkerEmmen, in bestuursaccoord, Emmen wil geen windmolens, geen verhoging OZB Sportac. afval 2 wekelijks wakkeremmen.nl"

En dan het concept PvdA / CDA / WE.NU bestuurakkoord met de inspirerende titel: "Aanpakken en doen!. " Net als elk bestuursakkoord zijn het voornamelijk inzetverplichtingen in plaats van resultaatverplichtingen. En waar er wel sprake is van een resultaatverplichting, zoals geen verhoging van de OZB, is er altijd een uitweg de totale lasten te verhogen door andere lasten componenten, bijvoorbeeld riool - afvalstoffen, wel te verhogen. Onduidelijk is waar er fors gesneden wordt. Of men weet het nog niet of men durft het nu nog niet te zeggen. Kortom een bestuursakkoord het gebruikelijke vage politiek bestuurlijke gewauwel. Maar als het goed is wordt u als burger in voldoende mate betrokken bij de uitwerking van concrete voorstellen. Het kan dus nog alle kanten op. Wij en u zullen het nieuwe college gewoon op hun daden moeten beoordelen.

De titel van het bestuursakkoord komt ons wat Infantiel over. Ja u leest het goed. INFANTIEL  Alsof aanpakken en doen twee verschillende zaken zijn. En de nadruk op doen wekt de indruk alsof elk politiek debat straks bij voorbaat gesmoord moet gaan worden, door op een flauwe manier naar het "doen" te verwijzen. Een beetje geestelijke armoede. Hopelijk vergissen wij ons.

En omdat kritiek in sporttermen het best door onze Hendrikus wordt begrepen: "Het geeft geen zin om hard te gaan lopen als je niet weet waar je naartoe wil."

Wat verder opvallend is. Van de 24 pagina's uit het bestuursakkoord zijn er 8 volledig met alleen kleurenfoto's. En bij de andere 16 pagina's ook geen gebrek aan kleurenfoto's. Als dat maar geen voorbode wordt van uiterlijke schone schijn, waarbij vorm belangrijker is dan inhoud. Of het kan zijn dat een aantal politieke kopstukken van WE.NU, bijvoorbeeld redacteur en columnist John Schiphouwer van het partijblad, de politieke stukken alleen begrijpt als er voldoende plaatjes en illustraties bij staan.

 

Nu wij menen dat wij op de DvhN foto bij WE.NU leider Rene van der Weide de ontwikkeling  van een beginnend buikje te zien, leeft bij ons de echte WE.NU vraag:

·        Wat heeft dat hele informeren en formeren ons als samenleving aan belastingcenten gekost? (inclusief en met specificatie van alle bijbehorende etentjes, borrels en  borrelhapjes)

 

Wij gaan er vanuit dat kritisch WE.NU raadslid Hendrikus Velzing  deze vraag schriftelijk aan het nieuwe college zal stellen, via artikel 38 vragen, en dat wij via de antwoorden de betreffende uitgaven kunnen controleren.

 

 

Teamspirit, na al die jaren

 

DvhN artikel 24 mei 2014: "We hebben geïnvesteerd in vertrouwen en een streep gezet onder het verleden. René van der Weide, het onbetwiste boegbeeld van Wakker Emmen, zegt het met klem. Dat hij de afgelopen jaren bij voortduring het beleid van de toenmalige machthebbers PvdA, CDA en VVD fel bekritiseerde, betekent beslist niet dat hij de komende jaren als wethouder rollebollend met de PvdA en het CDA gaat. De afgelopen weken zijn er verschillen overbrugd. En er is teamspirit. Ook dat is nodig, want Emmen staat voor grote uitdagingen."

 

Prima die teamspirit, maar de inwoners van Emmen zijn op zich niet geïnteresseerd in hoe leuk de wethouders het wel of niet met elkaar hebben. Zolang wethouders de goede dingen doen voor de bevolking, mogen ze ook een spuug hekel aan elkaar hebben. Maar als ze echt zulke goed vrienden zijn, dan zouden wij een fusie willen adviseren tussen PvdA en WE.NU. Dan kan er 1 wethouder van PvdA extra blijven en dat bespaart dan weer wachtgeld. Of is de teamspirit ook weer niet zo groot?   

 

Windmolensvrije gemeente

DvhN 24 mei 2014: "Gisteren presteerden de partijen hun coalitieakkoord. Van der Weide erkende dat hogere overheden nog altijd kunnen ingrijpen als het windmolenbeleid van de gemeente hun niet bevalt. "Maar de inzet van het nieuwe college is duidelijk dat Emmen geen windmolens wil. En worden we overruled, dan proberen we de regie te houden en komen we met duidelijke voorwaarden.""

Een lovenswaardig streven, maar een Ietsie Pietsie te simpel misschien. Als het nieuwe college niet met alternatieven komt zal het tegenhouden van windmolens of het stellen van voorwaarden een wassen neus zijn. Regeren is ook vooruit zien en niet alleen een kwestie van aanpakken en doen dus.

Vanwege het dualisme dat WE.NU nastreeft zal de fractie onder leiding van Hendrikus Velzing waarschijnlijk met een uitgewerkt plan met alternatieven komen. Bij WE.NU hebben ze tenslotte 15 werkkrachten in de raadsfractie.

 

Risico's Atalanta / CVE veranderen plotseling binnen 2 maand in overschotten

Onduidelijk blijft hoe de risico's beheerst gaan worden. En eigenlijk lijken de risico's zelfs plotseling verdwenen en wordt er zelfs fors geld bespaard dat voor andere doeleinden zal worden ingezet.

Bestuursakkoord / Theater "Het voorziene budgettaire voordeel op de kosten voor het onderhoud en mogelijk nog te realiseren voordelen op het onderhoud benutten wij voor de vorming en voeding van het Stimuleringsfonds Dorpen & Wijken."

Te mooi om waar te zijn horen wij u als lezer denken. De verwachtte overschotten worden al uitgegeven, terwijl er nog forse tekorten in de dekking van (deel)projecten zijn. Ter herinnering nog even de woorden van WE.NU kandidaat wethouder Jisse Otter voorafgaande aan de verkiezingen:

Financieel drama ligt op de loer:  'Emmen - De verplaatsing en bouw van de dierentuin, tunnel, pleinen en theater onder de verzamelnaam Atalanta zijn in volle gang. Toch is Jisse Otter er nog niet gerust op dat het project tot een goed einde wordt gebracht. Volgens de 56-jarige Emmenaar, in het dagelijks leven registeraccountant en nummer 4 op de lijst van Wakker Emmen, ligt een financieel drama op de loer. `De risico's kunnen zodanig groot worden, dat de continuïteit van de gemeente Emmen in gevaar kan komen.' Otter: `Jaren terug heb ik al sterk geprotesteerd tegen dit project omdat de uitgaven en risico's van dit project veel te groot zijn voor de gemeente Emmen. Atalanta is helaas voor een deel niet meer te stoppen. Indien we het nog zouden kunnen terugdraaien, zouden we dat onmiddellijk moeten doen. Wat we wel kunnen doen is snijden en bezuinigen binnen de onderdelen die nog niet aanbesteed zijn en overschrijdingen compenseren binnen de plannen. Verder moeten de uitgaven voor het project, ook bij de dierentuin, strak bewaakt worden.'"

" Zou het mis gaan met het nieuwe dierenpark, dan is het drama niet te overzien. De verliezen lopen dan op tot boven de 250 miljoen. Een groot deel van de investeringen moet terugverdiend worden uit grondverkopen en parkeeropbrengsten. De gemeente zelf geeft in haar rapportages hierover een somber beeld. Dan zijn er ook miljoenen subsidies waar geen zekerheid over is en dan moet alles nog eens gebouwd worden zonder tegenvallers. Dit lijkt bijna onmogelijk gezien de geschiedenis van Emmen bij grote projecten. Kortom, ik hoop het niet, maar een financieel drama ligt op de loer.'"

Ter geruststelling voor u als ongeruste burger en mogelijk WE.NU stemmer. De kritische Hendrikus Velzing zal als raadslid natuurlijk nooit akkoord gaan met het lulverhaal dat er nu al gewerkt wordt met overschotten bij het Atalanta project, en dat die al voor andere doeleinden zullen worden ingezet.

 

Socialer / Sociaal gaat het met WE.NU waarschijnlijk niet worden

In het concept bestuursakkoord staat het volgende: "Nieuwe, gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet, worden uitgevoerd met het totaalbudget dat daarvoor door het rijk."

Voor de verkiezingen was dit voor WE.NU nog een struikelblijk in de raadsvergadering van februari 2014. Nu dus niet meer. Er vanuit gaande dat men bij WE.NU de betekenis van deze afspraak kent, dan betekent dit dus onder andere het volgende:

 

·        Tot en met dit jaar kwam er jaarlijks nog een paar miljoen ( 2 tot 3) uit de algemene middelen voor de Wmo, voor onder andere huishoudelijke hulp. Met dit WE.NU college gaat dat dus niet meer gebeuren vanaf volgend jaar. En dit terwijl WE.NU in hun tegenbegrotingen de afgelopen jaren zelfs altijd nog extra geld voor de Wmo wilde vrijmaken. Dus per saldo gaat het twee keer minder geworden voor de WE.NU aanhangers.

 

·        Onduidelijk is waar de opbrengsten den de eigen bijdrage voor WMO zorg naar toe zullen gaan. Volgens de uitleg uit het concept bestuursakkoord worden deze opbrengsten niet voor de zorgtaken ingezet, want deze moeten worden uitgevoerd voor het bedrag dat het Rijk beschikbaar stelt.

 

·        Jaarlijks worden de beperkte verliezen van de EMCO-groep aangevuld door de gemeente. De verwachting is dat de verliezen de komende jaren zullen toenemen bij de EMCO. Maar als de gemeente niet meer compenseert zal er fors bezuinigd moeten worden bij de EMCO-groep. Mogelijk dat daarom PvdA burgemeester Ceel Bijl nu voorzitter wordt van de EMCO-groep.

 

Uiteraard zal de 15 koppige WE.NU fractie niet zo kritiekloos het college volgen als de fractie van PvdA en CDA dit door de jaren heen hebben gedaan. Wij verwachten dan ook nog een pittige opstelling van de WE.NU FRACTIE naar het nieuwe college. En hopelijk neemt het raadslid Hendrikus Velzing hierbij het voortouw. En wat ons betreft als fractievoorzitter. Hup Hendrikus, je kan het.

 

Nogmaals, er vanuit gaande dus dat WE.NU de betekenis en consequentie kent van het concept bestuursakkoord. Wat de drie partijen wel verstandig hebben gedaan is de 3 decentralisatie te verdelen tussen wethouders van alle 3 de partijen

 

Uiteraard betreuren wij het dat andere politiek columnisten de in deze column aangekaarte problemen (nog) niet hebben opgepakt. Niet alle journalisten en columnisten lezen helaas de stukken.  En u zult zich waarschijnlijk de laatste weken bijvoorbeeld ook weleens afgevraagd hebben: Waar is Johnny (Schiphouwer) toch?

 

Hopelijk is dit echt onze laatste column. Maar mocht bijvoorbeeld Hendrikus Velzing geen fractievoorzitter worden, mocht Driekus zwijgzaam blijven in de raad en debatten blijven ontlopen, mocht de WE.NU fractie haar controlerende taak en het dualisme te weinig serieus oppakken, mocht John Schiphouwer dit alles dan niet aan de kaak stellen. Ja dan zou het natuurlijk zomaar kunnen zijn dat er in de toekomst weer columns van onze hand zullen komen. Want macht vraagt om tegenmacht, zodat machtsmisbruik zoveel moeilijk wordt voorkomen.

 

Columnisten Redactie BGE

 

 

 

NB

 

Vlak voor de verkiezingen gaf kandidaat wethouder voor WE.NU in de partijkrant nog het volgende aan:

 

' Mocht Wakker Emmen in het nieuwe college komen, dan ziet Otter voor zichzelf geen rol weggelegd als wethouder. `Wakker Emmen heeft een aantal mensen met bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en overheid, zodat we prima in staat zijn om één of meerdere wethouders te leveren.'

 

Het resultaat is dus dat Jisse Otter wethouder gaat worden. En waarschijnlijk niet tegen zijn zin in en ook niet in een plotselinge opwelling. Je vraagt je af waarom politici bij herhaling zulke stellig uitspraken doen, binnen twee maanden 180 graden van gedachten zijn veranderd, en het tegenovergestelde doen. En dan met elkaar verbaas zijn dat de politiek en politici niet worden vertrouwd.

 

 

 

Categorie: Uitgelicht Het CDA Emmen hield zaterdag 5 april zijn traditioneel bijpraatuurtje.

"De aanwezigen konden de 2 CDA onderhandelaars  hun meningen en adviezen meegeven. O.a. werd de zorg uitgesproken over het negatief beeld van de gemeente Emmen dat door huidige grootste partij wordt uitgedragen (o.a. in NRC) . Ook heeft Wakker Emmen zich altijd sterk afgezet tegen het WMO beleid. Zij zullen nu moeten aangeven hoe ze dat nu ( met de komende bezuinigingen)  willen invullen en hoe ze hun toenmalige uitspraken gestand willen doen. De onderhandelaars en de fractie zullen de opmerkingen en adviezen meenemen in hun overleg en besluitvorming."

De CDA onderhandelaars kunnen dus aangeven dat er fors wordt bezuinigd op de zorg en dat WE.NU deze verkiezingsbelofte heeft ingeleverd.

 

En ook mag er gewoon fors geld worden uitgegeven aan city marketing, mits dit uiteraard het imago van zowel PvdA, CDA en WE.NU ten goede komt.

Of WE.NU nog een negatief beeld mag uitdragen, of gewoon terecht kritiek mag uiten, is op dit moment nog niet bekend.