VVD fractievoorzitter Johan Scheltens opvolger wethouder Jumelet.

Op 26 januari 2013 gaf de VVD fractie Emmen op haar website aan meer werk te willen maken van haar eigen zichtbaarheid. Dit nieuws was ons als columnisten van Redactie BGE helaas ontgaan, maar dat is volledig aan ons te wijten en niet aan de VVD.

De VVD heeft zich vanaf begin dit jaar voldoende belachelijk gemaakt om goed zichtbaar in onze columns te worden neergezet. Waarschijnlijk hebben wij dit zichtbaar willen maken in eerste instantie uitgelegd als positief zichtbaar willen maken en is het ons daarom ontgaan. Hopelijk maken we het voor de VVD met deze column helemaal goed.

De afgelopen weken en zeker de afgelopen week maakte de VVD fractie zich compleet belachelijk in de discussie rondom de Wmo perikelen schoonmaakondersteuning. Het DvhN bestede hier afgelopen zaterdag 30 maart aandacht aan, maar eigenlijk nog te weinig. In onze column willen we het bericht op de VVD website van 28 maart 2013, "VVD neemt afstand van de persoonlijke kritiek op wethouder Jumelet”,als uitgangspunt nemen en van ons commentaar voorzien.

Het artikel:

"De VVD heeft grote moeite met de persoonlijke kritiek die wethouder Jumelet momenteel ten deel valt in het kader van de WMO-problematiek. De wethouder lijkt het mikpunt van persoonlijke aanvallen."

Commentaar:

Nou hadden wij toch steeds het idee dat er volgens de VVD geen problemen waren met de Wmo. De VVD sluit zich toch altijd braaf aan bij de opvatting van het college en de fracties van PvdA en CDA, namelijk "Wij herkennen ons in geen enkel probleem.". Dus beste VVD en beste meneer Johan Scheltens, hoe moeten we dit nu  zien? Zijn er volgens de VVD nu wel of geen  problemen? Zo ja, hoe komt het dat we de VVD, en Wmo woordvoerder van de VVD Auk Nijhof, hier nooit iets over hebben horen zeggen, ook de afgelopen raadsvergadering van 28 en 29 maart niet? De wethouder "lijkt" het mikpunt volgens de VVD? Is het dan misschien niet verstandig om eerst de feiten te checken en je kritiek als VVD tot de feiten te beperken. Als het zo "lijkt"  kan het ook niet zo zijn.  De VVD woorden en VVD daden, zich tot de feiten te beperken,  hebben duidelijk moeite dezelfde richting te kiezen. U mag het als lezer ook draaien noemen.  

"Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Er wordt erg emotioneel gereageerd en teveel op de persoon gespeeld. Laten we ons tot de feiten beperken. De wethouder voert een beleid uit, dat wij gezamenlijk hebben vastgesteld."

Commentaar:

In de tweede zin is het nog "lijkt" en in de derde zin is het plotseling zeker dat er op de persoon wordt gespeeld. Beste VVD, beste Johan, wat is er tussen de tweede en derde zin zo plotseling gebeurd? Dat de wethouder beleid uit zou voeren dat gezamenlijk is vastgesteld is op twee punten is echter onjuist. Het beleid is door een meerderheid van de raad vastgesteld en niet gezamenlijk. Ook voert de wethouder het vastgestelde beleid niet uit. In de commissievergadering van februari merkte VVD woordvoerder Auk Nijhof dit nog fijntjes op , zonder te begrijpen dat ze hiermee haar eigen onkunde en het falen van de VVD vet onderstreepte, door te constateren dat het met de kennis van nu het Wmo beleid toch wel anders wordt uitgevoerd dan er door de meerderheid van de raad was vastgesteld. Als de VVD zich echt met de feiten had beziggehouden, haar controlerende taak serieus had genomen, dan had zij er voor gezorgd dat beleid en uitvoering weer met elkaar in de pas zouden komen. Een betere steun en bescherming had CDA wethouder Henk Jumelet niet kunnen krijgen. Maar de VVD fractie is in haar politieke werkzaamheden blijkbaar liever lui dan moe. Of de VVD raadsleden Johan Scheltens, Auk Nijhof, Robert Kochheim en Fenna Aaldershof dit als persoonlijke kritiek moeten zien? Ja, ja en nog eens ja. Het is persoonlijk en zeer persoonlijk bedoeld, ook al begrijpen wij dat de VVD fractie de gave bezit dit eventueel anders uit te leggen en zich in geen enkel beeld te herkennen dat ook maar op iets van kritiek zou kunnen lijken. 

"Volgens Johan Scheltens is de WMO een beladen onderwerp. Met een grote impact op de maatschappij. Op zich is het begrijpelijk dat het reacties losweekt vanuit de samenleving. Maar, volgens de VVD-er dient de politiek zich te beperken tot de feiten. En zich niet mee te laten slepen door emoties:" 

Commentaar:

De VVD begrijpt dat de Wmo een onderwerp is dat beladen is en reacties vanuit de samenleving losweekt. Alleen mag de politiek niets doen met reacties die beladen zijn en reacties in de samenleving losweken, want de politiek dient zich te beperken tot de feiten en moet zich niet laten meeslepen door emoties.  Nu is het een feit dat de Wmo bij mensen veel emoties heeft losgemaakt, maar onduidelijk blijft wat de VVD met dit feit heeft gedaan? De enige emotie die de VVD lijkt te kennen is positivisme. Maar wie echter maar één emotie kent is eigenlijk zonder emotie. Is emotieloos en passieloos. En het blijft vreemd dat een partij die zegt te staan voor Vrijheid voor een verbod op niet welgevallige emoties pleit. 

"‘De recente uitspraak van de rechter geeft aan, dat het beleid van de wethouder inhoudelijk juist is.  Er zijn alleen in de procedure fouten gemaakt.”"

Commentaar:

De recente uitspraak van de rechter zou aantonen dat het beleid van de wethouder inhoudelijk juist is. Het was toch het gezamenlijke beleid, van de raad of toch zeker de voorstemmers in de raad zoals de VVD en van het college? Beleid dat toch in collegiale harmonie door het college wordt uitgevoerd en waarbij ook VVD wethouder Nynke Houwing deel van het college uitmaakt? Waarom is het hevig onder vuur liggende Wmo beleid plotseling alleen van de verantwoordelijk wethouder? Of is de VVD zich al aan het indekken tegen vervolgrampen in dit dossier?

Er zijn volgens de VVD alleen in de procedure fouten gemaakt. Of men dit zelf heeft geconstateerd is onduidelijk. En volgens de VVD moeten we er met zijn allen voor staan. Maar hoe komt het dat wij de fracties van de VVD CDA, PvdA, D66, LEF! en Christen Unie niet hebben horen zeggen, "Niet alleen wethouder Jumelet, maar ook WIJ als voorstemmers hebben een FOUT gemaakt, en wel zus en zo". En omdat je fatsoenlijk moet doen, zoals de zichzelf als fatsoensrakker profilerende Wethouder Henk Jumelet graag aangeeft, had excuses aan benadeelde Wmo cliënten wel op zijn plaats geweest. Excuses van het college, van de verantwoordelijk wethouder en van onder andere VVD fractie. Of is fatsoen voor hen alleen iets dat voor anderen geldt?  

 

"Volgens de VVD-fractievoorzitter verdient de wethouder dan ook meer respect: “Wij hebben de WMO-aanpak gezamenlijk in de Gemeenteraad aan de orde gehad. We hebben er uitgebreid over gediscussieerd en zijn gezamenlijk tot deze aanpak gekomen. Dan moeten we er ook niet voor weglopen als de discussie losbarst. Dan moeten we er ook met z’n allen voor gaan staan."

Commentaar:

Feit is dat de VVD fractie heeft geconstateerd dat het Wmo beleid anders wordt uitgevoerd dan de meerderheid heeft besloten. Dan moet de VVD fractie tezamen met de ander fracties die hebben voorgestemd, het college en verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet niet laten zwemmen in de Wmo bedenksels die niet binnen de kaders vallen van het vastgestelde Wmo beleid. Als er één fractie is die de verantwoordelijk wethouder publiekelijk belachelijk heeft gemaakt met de opmerking, dat het Emmense Wmo beleid toch wel heel anders wordt uitgevoerd dan is vastgesteld en was afgesproken, dan is het wel de VVD fractie geweest. Over persoonlijke aanvallen gesproken dus. Bij een gezonde democratie horen ook volwassen tegengeluiden, maar blijkbaar heeft de VVD steeds behoefte  aan alles samen doen. Wij zijn dan ook benieuwd of de VVD Emmen voor de gemeenteraadsverkiezingen samen gaat met de PvdA en het CDA?

"Trouwens, we moeten niet gaan doen alsof er hierbij veel keuze was.”"

Commentaar:

Politiek is voor de VVD Emmen dus geen kwestie van keuze maken. Nou ja, alleen van ja of ja tegen de PvdA en het PvdA college zeggen.

 

Prachtig trouwens hoe VVD raadslid Robert Kochheim zichzelf en zijn partij belachelijk maakte bij het Wmo debat tijdens de raadsvergadering van 28 en 29 maart. Volgens VVD raadslid Robert Kochheim betekent miljoenen per jaar meer uitgeven aan de Wmo, een verhoging van de OZB op jaarbasis van ca. 70,-- euro. En dat zou dan ook nog niet zijn uit te leggen aan burgers. Gaan diezelfde extra miljoenen echter naar het dierenpark, FC Emmen, Hanbalvereniging E&O , subsidie aan ondernemers, city-marketing etc, dan heeft dit geen enkel effect op de OZB en elke partij die dit wel beweert zal tenminste van het weglopen voor verantwoordelijkheden worden beticht en waarschijnlijk ook nog van populisme en volksmennerij. En wij dachten trouwen dat de VVD, de partij die al haar verkiezingsbeloftes landelijk heeft gebroken, in staat is om schaamteloos alles uit te leggen. VVD raadslid Robert Kochheim, al 3 jaar kijkend met een blik van "zat de raadsperiode er maar op dan ben ik uit dit gekkenhuis weg", wil blijkbaar niet uit de politiek vertrekken zonder een domme opmerking gemaakt te hebben waar minimaal in één politieke column aandacht aan wordt besteed. Nou bij deze dan Robert.    

U heeft als trouw lezer wel kunnen merken dat CDA wethouder Henk Jumelet zijn collega PvdA wethouder Bouke Arends de laatste tijd voorbij is gestreefd als favoriete lijdend onderwerp in onze columns. Een vertrek van CDA wethouder is voor ons als columnisten van Redactie BGE dan ook "echt" onbespreekbaar.  Geen enkele wethouder kan zich in een aantal zinnen zo vaak tegenspreken als Wmo wethouder Henkie "abracadabra" Jumelet. Nou ja dat dachten we tenminste steeds, maar nu VVD fractievoorzitter Johan Scheltens in een aantal zinnen zichzelf nog vaker kan tegenspreken dan de CDA wethouder, we dus een "Wethouder abracadabra 2.0" beschikbaar  hebben in Emmen, is wat ons betreft een vertrek van CDA wethouder Henk Jumelet meer dan alleen bespreekbaar. Wij zien VVD fractievoorzitter Johan Scheltens dan ook als de opvolger van CDA wethouder Henk Jumelet. Heeft de VVD dan niet teveel wethouders in het college vraagt u zich misschien af? Ach, dat is ouderwetse kinnesinne, in Emmen doet de politiek het SAMEN.    

Geachte wethouder Jumelet, beste Henk, bedankt voor de inspiratie die u / jij ons gaf voor onze columns. Stap met een gerust hart uit de Emmense politiek, uw / jouw opvolger Johan Scheltens staat klaar en laat zien in uw / jouw bestuursstijl door te willen gaan. Daar mag je gerust trots op zijn, want dan laat je echt iets blijvends na. En nee, er staat niet dat je iets waardevols en nuttigs nalaat, er staat alleen iets over iets blijvends nalaten.

U zult zich misschien afvragen waarom we een veel hardere en felle taal in deze column hebben gebruikt dan u anders van ons gewend bent? Nou dat zit zo, de VVD houdt van stoere taal en lijkt stoere taal ook het beste te (willen) begrijpen. Vandaar dus een wat aangepast taalgebruik. We willen de VVD'ers dan ook absoluut niet extra en / of onnodig kwetsen.

Mocht de VVD of de VVD raadsleden deze column zien als laster smaad, als persoonlijke aanvallen, dan nemen wij daar uitdrukkelijk afstand van. En wij herkennen ons ook niet in het beeld dat deze column over de VVD en over de VVD raadsleden gaat. Mochten wij met deze column al een fout hebben begaan, te ver zijn gegaan, dan kan het hoogstens een procedure fout zijn. 

Columnisten Redactie BGE

 

NB

Onze excuses aan D66 raadslid Karel Eggen. Ook Karel verdient een hoofdzakelijk over hem en zijnde partij gaande column. Waar meer dan de helft van Emmen op het sociale domein problemen heeft met het college, velen van hen het college openlijk de oorlog verklaren, komt Karel alleen maar mensen tegen bij wie alles goed gaat en over alles spinnend tevreden zijn. En dit ook nog aselectief. Dat is een gave die vraagt om verdere verdieping in een column. Maar sorry Karel, de VVD vraagt / schreeuwt om  aandacht en je weet als onderwijsman, als je schreeuwende en om aandacht vragende kleine kinderen negeert, voelen ze zich gepest. En wij zijn als columnisten absoluut tegen pesten, en zeker als het om pesten van (VVD) politici gaat.