Column: Waarom wil niemand het nieuwe Emmense Wmo beleid begrijpen?

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de "Picasso's aan de Hondsrug".Na de inwoners van Emmen, de Wmo cliënten, de vakbonden, juristen, raadsleden van WE, SP, DOP, GL en BGE willen nu ook de Rechters het nieuwe Emmense Wmo beleid huishoudelijke verzorging / huishoudelijke hulp / schoonmaakondersteuning NIET BEGRIJPEN.

Wij verdenken deze niet begrijpers van opzettelijke ongehoorzaamheid, want het nieuwe Emmense Wmo beleid is toch ook weer niet zo moeilijk te begrijpen. We zullen het nog een keer proberen uit te leggen aan iedereen. In Emmen heb je de volgende Wmo voorzieningen huishoudelijke verzorging / huishoudelijke hulp / schoonmaakondersteuning:

1) Een algemene maatwerk voorziening waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken, maar ZONDER  individuele beschikking / besluit.

2) Een individuele maatwerk voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken, maar ZONDER individuele beschikking  / besluit.

3) Een algemene maatwerk voorziening waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken, maar ZONDER individuele beschikking / besluit met een AANVULLENDE individuele maatwerk voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken, maar ZONDER  individuele beschikking  / besluit.

En na de uitspraak van de rechter deze week  zijn daar bij gekomen:

4) Een algemene maatwerk voorziening waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken, MET een individuele beschikking / besluit.

5) Een individuele maatwerk voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken MET een individuele beschikking  / besluit.

6) Een algemene maatwerk voorziening waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken MET een individuele beschikking / besluit met een AANVULLENDE individuele maatwerk voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken MET een individuele beschikking  / besluit.

Er zijn dus zes verschillende smaken, dus hoe moeilijk kan het zijn? Zelfs wij als columnisten van Redactie BGE begrijpen het. Het Emmense Wmo beleid niet begrijpen is dus gewoon een kwestie van "niet willen begrijpen". En dat zelfs rechters hier aan meedoen is en kwalijke zaak. "Een gebrek aan respect van de Rechter", zou Wmo en CDA wethouder Henk Jumelet waarschijnlijk zeggen.

Nu zullen een aantal slimmeriken onder u waarschijnlijk zeggen: "Maar wat is dan het inhoudelijk verschil voor de mensen tussen deze zes verschillende voorzieningen?" Helaas, dat is het stellen van de verkeerde vraag. In Emmen gaat het om uniek kunstzinnig beleid en kunst moet je aan de verbeelding overlaten en niet uitleggen. Misschien zit daar het Emmense probleem ook wel. Wehouder Henk Jumelet gaf onlangs aan dat gemeenten die het nieuwe beleid niet uitleggen aan hun inwoners, zoals de gemeente Coevorden, ook geen problemen kennen.  

Maar mocht het toch noodzakelijk zijn dat het nieuwe Emmense Wmo beleid wordt begrepen dan denken wij dat de onderwijsclub /fractie van D66 hier de sleutel voor in handen heeft. D66 wil dat Emmen een eigen universiteit krijgt. We zouden dan kunnen beginnen met de Faculteit Rechten met een specialisatie sector Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Van een gebrek aan studenten zal deze Rechten Faculteit geen last hebben.

En misschien is het een idee dat mensen eerst hun Wmo tentamens met goed gevolg moeten afleggen, voordat ze in aanmerking komen voor een Wmo voorziening. Ook lokale politici zouden eerst hun tentamen moeten behalen, voordat ze het beleid steunen of bekritiseren. Inspraak van burgers zou gekoppeld moeten worden aan een behaald Wmo tentamen en ook journalisten zouden verplicht moeten worden tentamen te doen voordat ze verslag doen. Huidig D66 raadslid Karel Eggen zou dan hoogleraar Wet Maatschappelijke Ondersteuning op deze Universiteit kunnen zijn.

Volgens Karel zijn tweet van 9 juli 2012, ''Veel vragen bij de Wmo bijeenkomst in Angelslo! Prima verhaal van wethouder Henk Jumelet en zijn ambtenaren!", is het Emmense Wmo beleid volledig duidelijk. Eigenlijk zou de leerstoel Wmo door een PvdA'er ingenomen moeten worden, maar raadslid, en Wmo woordvoerder, Anita Louwers profileert zich echter te weinig bij het onderwerp Wmo, zoals de gehele fractie akelig stil blijft bij dit onderwerp. "Uitleggen en nog eens uitleggen aan de inwoners van Emmen", zouden we de PvdA fractie willen meegeven bij de huidige Wmo problematiek.

Nu lijkt het of het PvdA fractie het beleid gesteund hebben niet begrijpen en vrijwillig in de schaduw willen staan van DOP fractievoorzitter Ton Schoo dat zou een PvdA toch niet moeten willen. 

Het lijkt erop dat wij als columnisten van Redactie BGE alles van politiek Emmen begrijpen, maar dat is niet zo. Wij begrijpen echt niet dat het juist VVD raadslid Auk Nijhof was die bij het programma Nieuwsuur, op 15 maart 2013, het nieuwe Wmo beleid namens de voorstanders in de raad (PvdA CDA, VVD, D66, LEF! en Christen Unie) moest uitleggen en verdedigen.

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 12 februari 2013 gaf zij nog aan dat het beleid wel heel anders wordt uitgevoerd dan de raad bijna een jaar geleden had besloten. En mevrouw Auk Nijhof van de VVD dacht hier met een intelligente opmerking een slimme draai aan te geven. Dat het beleid anders is dan een jaar eerder vastgesteld en dat er nu veel problemen zijn moet worden gezien in de context van "Met de kennis van nu, maar dat konden toen, vorig jaar, niet weten".

Het is erg schattig dat mensen met interessantdoenerij door de mand vallen, de plank volledig misslaan, en zo laten zien niet geschikt te zijn als raadslid / volksvertegenwoordiger. Die vlieger gaat in dit geval echter niet op. Dit is geen types gevalletje van "met de kennis van nu". Er is geen sprake van nieuwe feiten die toen niet bekend waren en die men toen niet kon weten, en die een ander beleid dat vastgesteld rechtvaardigen. Dit is gewoon een gevalletje "het college heeft lak aan de raad en voert een raadsbesluit bewust anders uit, hoopt dat de raad niet controleert of anders te laf is om haar tanden te laten zien".

Helaas begreep ook W.E fractievoorzitter R.v/d Weide dit onvoldoende en wilde hij VVD raadslid Auk Nijhof meekrijgen in zijn theorie en overtuiging dat de raad een jaar geleden was misleid door het college. Als de meerderheid van de raad niet begrijpt wat hun controlerende taak inhoudt dan weet een college dat ze vrijspel hebben.

Een college moet bij de uitvoering gewoon binnen de vastgestelde kaders en afspraken blijven, terugkomen naar de raad als ze er alsnog van willen afwijken en de raad moet gezamenlijk haar tanden laten zien als het college raadbesluiten negeert, ongeacht of men voor of tegen was, zodat raadsbesluiten over de werkelijkheid gaan en niet over een fictieve werkelijkheid.

GL fractievoorzitter Rick Denkers gaf op 15 maart 2013 in een interview met journalist Martin Laning bij RTV Drenthe aan, dat gezien de rechterlijk Wmo uitspraak en de omvang van het ontstane probleem, hij van mening was dat wethouder Jumelet zich zelf zou moeten beraden op zijn positie. En bij kunstzinnige "Picasso journalistiek" leidt dit tot het nieuwsbericht op de website van RTV Drenthe, waarbij wordt aangegeven: "Oppositie (vijf partijen W.E, DOP, SP,.GL en BGE) wil dat wethouder Jumelet opstapt."

Nergens is de politiek en journalistiek zo kunstzinnig als in Drenthe en met name Emmen, het is dan ook onbegrijpelijk waarom we op het gebied van kunst en cultuur in Drenthe en in Emmen altijd zo laag scoren ten opzichte van andere delen van Nederland. Of zou men onze kunstzinnige politiek en journalistiek in de rest van Nederland niet (willen) begrijpen?

Of anderen gemeenten het Emmense Wmo beleid gaan volgen is nu nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat het Emmense Wmo beleid een knap staaltje van city marketing is, onder het motto: "Het maakt niet uit hoe je genoemd wordt, als je maar genoemd wordt." En Emmen wordt landelijk genoemd.

Columnisten Redactie BGE

NB

Rectificatie vorige column: "Bekeringsgebed voor politiek ongelovige Emmenaren"

Wij moeten van onze grote leider en BGE fractievoorzitter, Wim Halm, hierbij vrijwillig aangeven dat de volgende zin uit deze column niet gemeend is, zodat onze partijleider zijn vriendschapsrelatie met Carmen weer kan herstellen.

"Heer vergeef ons onze zonden. De momenten dat de toegevoegde waarde van D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen ons ontgaat en we, hoewel we meer liefhebbers van vrouwen dan mannen zijn, verlangen naar D66 voorman Alexander Pechtold in de gemeenteraad."

Misschien dat u zich afvraag of "vrijwillig en moeten rectificeren" met elkaar in tegenspraak zijn? Nou wij zijn het dan niet met u eens. "Een algemene voorziening met maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met individuele persoonskenmerken" is toch ook niet met elkaar in tegenspraak. Tenminste volgens het college. Het college zal het dan ook roerend met ons eens zijn in dit geval.