Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is.

Maar wij wonen in Emmen waar het DvhN actief is en Redactie BGE kan zich niet aan de indruk onttrekken dat men daar een geheel andere opvatting heeft van het begrip persvrijheid. Na een periode van gekleurde en selectieve waarneming lijkt het DvhN haar koers verlegd te hebben naar het genre "Fictie".

 

Om eerst nog even de kritiek van gekleurde en selectieve waarneming te onderbouwen een mooie voorbeeld hiervan over het noodlijdende Dierenpark Emmen, zoals dat vorig jaar in het DvhN stond. Via een ingezonden brief van curator Eddy Heuzeveldt konden de lezers vernemen dat de krant er voor had gekozen om het ene deel van zijn verhaal wel te plaatsen en het andere deel niet te plaatsen. Het resultaat was dat er onevenwichtige informatie naar de lezer ging en een deskundige hier voor werd misbruikt.

 Zie ingezonden brief Dierenpark Emmen van Eddy Heuzeveldt van 23 oktober 2010. 

 Zie artikel DvhN van 14 oktober 2010 "Curator: Laat dierenpark maar kapot gaan" 

Met dank trouwens aan het digitale krantenarchief van DvhN dat te vinden is via de website:  http://www.dekrantvantoen.nl/index.do

Terugkomend op de opmerking dat het DvhN haar koers verlegd lijkt te hebben naar het genre "fictie" is het goed om eerst even de definitie van fictie aan te halen. Met fictie worden die teksten of gedachtegangen aangeduid, waarvan het verhaal zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of lezer afspeelt, doordat in de verbeelding informatie wordt geassocieerd die niet op de realiteit gebaseerd is. Dit in tegenstelling tot de non-fictie, die op de werkelijkheid berust.

Hoofd fictie van de Emmense redactie lijkt redacteur Gert Meijer te zijn. Maandag 14 februari 2011 waren er 2 artikelen te lezen van zijn hand.

Het eerste artikel had de kop "Verbazing over actie DOP". Het artikel ging over de verwijten die LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher maakt aan het adres van DOP fractievoorzitter Ton Schoo. In het artikel wordt PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders aangehaald en geciteerd als zou hij de mening van Leutscher delen. Op de twitterpagina van Raymond Wanders is echter het volgende te lezen.  " toch bijzonder je naam in een 'quote' zien, die absoluut niet de jouwe is.

Aan u als de lezer vervolgens de keus wie de waarheid spreekt / schrijft: Gert Meijer of Raymond Wanders?

Om het u makkelijker of moeilijker dan nu het  tweede artikel van Gert Meijer. Deze had de kop "'t Gaat meestal over koetjes en kalfjes". (Hierbij wordt door de schrijver niet bedoeld het DvhN in zijn algemeenheid of zijn eigen artikelen in het bijzonder.)

Dit artikel gaat over twitteren in de gemeentepolitiek. Hierbij 2 citaten uit het artikel.

Citaat 1: "Burgemeester  Bijl is een  verklaard tegenstander  van Twitter en ziet soms hoofdschuddend toe  hoe de wethouders  Jumelet en Arends tijdens vergaderingen tweets op het wereldwijde web smijten."

Citaat 2: "Trouwens, toen de bodes laatst vergeten waren om de perstribune te voorzien van frisdrank en een dorstige verslaggever daar op Twitter melding van maakte greep wethouder Bouke Arends onmiddellijk in. Vijf minuten later stond de hele tribune vol met frisdrank."

Op de twitterpagina van Bouke Arends was vervolgens te lezen:  " @Gert_Meijer in je artikel over twitteren een fout ontdekt. Ik twitter niet tijdens raadsvergaderingen. Lezen is iets anders vanzelf.

Aan u als de lezer vervolgens de keus wie de waarheid spreekt / schrijft: Gert Meijer of Bouke Arends?

Redactie BGE lijkt het het meest aannemelijk dat Raymond Wanders en Bouke Arends in dit geval de waarheid spreken en dat Gert Meijer de verhalen over de beide PvdA  politici uit zijn duim heeft gezogen. Beide PvdA'ers hebben namelijk weinig tot geen reden tot liegen in deze voorbeelden, want ze komen er in de artikelen vanuit de opvatting en rol die zij hebben op zich niet eens zo slecht van af. Maar het DvhN en redacteur Gert Meijer in het bijzonder lijken persvrijheid meer en meer vorm te geven door over te gaan op het bedenken van feiten en zo over te gaan op het genre "fictie".

Voor u als lezer van het DvhN betekent dit dat u binnenkort  de afweging maakt: Lees ik even een boek in het genre "fictie"  of lees ik het  DvhN als fictie. Dan blijft u natuurlijk nog wel met het probleem zitten waar u de informatie weghaalt over de werkelijkheid van de Emmense samenleving.

Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is. Zo langzamerhand lijkt de democratie in Emmen meer gevaar te lopen dan die in Egypte, China of elders in de Wereld. Want waar zij strijdbaar zijn lijken wij gelaten te zijn als het om dergelijke onderwerpen gaat. Maar we kunnen er in Emmen beter gezamenlijk nu een probleem van maken dan wachten totdat het te laat is en de democratie in Emmen definitief is verdwenen. Redactie BGE voelde zich dan ook verplicht met deze column haar bijdrage te leveren. Wij hopen dat u als DvhN lezer, burger of politicus uw bijdrage ook zult leveren.

Redactie BGE

NB

Beste hoofdredactie DvhN, als u als krant er definitief voor kiest om over te stappen als krant op het genre fictie dan kunt u beter de gehele redactie ontslaan, want in het genre fictie zijn er veel betere schrijvers dan de mensen die nu bij u werken. En voor 100% fictie lijkt het ons ook niet noodzakelijk om dagelijks te verschijnen.