De Webbeheerders van BGEmmen.nl streven er naar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is mogelijk dat er informatie is opgenomen die onjuist, onvolledig of verouderd is.

Verder is er plaats ingeruimd voor berichten; columns; spotprenten en gemanipuleerde foto's die tot doel hebben op een minder serieuze wijze schuin tegen het politieke bedrijf, waar we zelf ook deel van uit maken, aan te kijken.

De Webbeheerders en BGE zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en hebben geen verantwoordelijkheid met betrekking tot claims die voortkomen uit het gebruik van deze site. 

Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, liggen bij de beheerders en derden die hun materiaal voor promotie beschikbaar stellen.

Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Indien u van mening bent dat er op deze website inbreuk wordt gemaakt op b.v. uw auteursrecht, privacy, goede eer en/of naam of enig eigendomsrecht kunt u zich, bij voorkeur schriftelijk, per brief, voorzien van de volledige persoonsgegevens en handtekening, wenden tot het secretariaat van BGEmmen.

U kunt zich echter in deze gevallen ook per mail, met vermelding van uw persoonlijke gegevens richten tot het secretariaat via de vermelde mail adressen.

t.a.v.   Secretariaat
Braam 9
7881 NA Emmer-Compascuum