Redactie BGE  krijgt regelmatig klachten van lokale politici die er moeite mee hebben dat ze zelf nooit in een column op de BGE site worden genoemd of dat bepaalde college raadsleden nooit worden genoemd.  Weer anderen vinden dat ze te weinig worden genoemd. Voor deze lokale politici en mede dankzij informatie van enkelen van hen deze speciale column  "De laatste roddels uit de Emmense politiek". Vandaag deel 2 uit de serie.

 

Ambtenaren van de gemeente Emmen zouden bij het college voorgesteld hebben om Wakker Emmen raadslid Jos van Goethem, vanwege zijn deskundigheid, wethouder van Schuldhulp te maken. PvdA wethouder Bouke Arends zou de benoeming geblokkeerd hebben, omdat hij van mening is dat 1 deskundige wethouder in het college, namelijk hijzelf volgens hemzelf , voldoende is. Ook zou dit volgens hem het best passen in de jarenlange Emmense bestuurscultuur waarin 1 PvdA wethouder het uiteindelijk voor het zeggen heeft.

De 3 CDA raadsleden Herry Thole, Leo Pekelsma en Henrie Wittendorp die via voorkeurstemmen in de raad zijn gekomen en de 6 andere CDA raadsleden schijnen elkaars bloed wel te kunnen drinken . Er zou sprake zijn van samenwerking met gedoogsteun. Dat deze 3 heren de verjonging en vervrouwing van de fractie belemmeren schijnt hen te worden nagedragen. Bronnen melden dat de landelijke CDA fractie van de Tweede Kamer de Emmense CDA fractie een voorbeeld vindt hoe toch vruchtbaar kan worden samengewerkt bij gedoogsteun. Andere partijen zouden in de Emmense CDA fractie de bevestiging zien dat werken met gedoogsteun niet werkt.

Over stoken in een slecht PvdA/CDA huwelijk gesproken.  PvdA voorzitter Jaap Gernaat deed naar aanleiding van het artikel op de BGE site "Vriendjespolitiek: Toch vierde PvdA wethouder in Emmer college"  via twitter het verzoek (aan Redactie BGE)  om eens een column te schrijven over oud topambtenaar van de gemeente Emmen en huidig CDA raadslid Auke Oldenbeuving. Redactie BGE heeft echter nog geen smeuïge details van de heer Gernaat ontvangen.  Dus Jaap maak even tijd.

PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders zou dit jaar niet op vakantie zijn geweest. Het schijnt dat hij het bedrag dat hij hiermee heeft bespaard gestort heeft op  de PvdA rekening "De PvdA  kiezers betalen de Atalanta rekening". Hij schijnt dit ook van de 10 andere leden van de PvdA fractie  en van de PvdA kiezers te gaan vragen. Het voorstel van Wanders schijnt gevoelig te liggen bij de PvdA achterban. Wanders zou door PvdA baas Bouke Arends al op het matje zijn geroepen. Hem zou gezegd zijn dat dat niet bedoeld wordt met "politiek is niet voor bange mensen". Een korte politieke carrière van Raymond Wanders lijkt dus niet onwaarschijnlijk.

Fractievoorzitter Jan Dijkgraaf van GroenLinks zou de rol van Sjakie in een nieuwe Flodder film geweigerd hebben. Als reden zou hij hebben aangegeven dat hij het niet kan te combineren  met zijn twitter activiteiten.

Over van je hobby je beroep maken gesproken. CDA wethouder Jan Kuper schijnt op het  gemeentehuis en bij externe contacten het liefst en voornamelijk over zichzelf en zijn hobby's te praten.

Op het partijbureau van Wakker Emmen zou het verkeerde cursusmateriaal zijn afgeleverd. I.p.v. de beginnerscursus voor raadsleden "Blijf jezelf als partij altijd voldoende kritische vragen stellen" schijnt de cursus voor gevorderde raadsleden  "Blijf het college altijd voldoende kritische vragen stellen" op het partijbureau te zijn afgeleverd.

PvdA wethouder Bouke Arends geeft via twitter aan dat hij in China behandeld wordt als Onze Lieve Heer (OLH). Het schijnt dat de gemeente Emmen hem ook onder die titel heeft aangemeld in China.

Fractievoorzitter Henk Huttinga van de Christen Unie staat er om bekend dat hij elke kritische bijdrage in 1e termijn standaard laat volgen door een 2e termijn met zalvende woorden waarin hij begrip toont voor het college. Het schijnt dat hier mogelijk verandering in komt, omdat Henk Huttinga tijdens zijn vakantie het boek "Hoe voer je ook in de 2e termijn stevig oppositie" eindelijk zou hebben uitgelezen. Henk Huttinga zou zelf nog twijfelen  of hij de adviezen uit het  boek ook in de praktijk gaat brengen. 

De webmaster van de BGE-site zou op zoek zijn naar een foto van de spaarpotten van de wachtgeldwethouders Henk Jumelet (CDA), Jan Kuper (CDA) en Mariet Thalens (PvdA) met de opdruk "Rupsje Nooit Genoeg" . Oproep: Wie kan de webmaster helpen?

Alle 11 PvdA raadsleden zouden zijn geslaagd voor de cursus "De applaudisserende taak van de gemeenteraad."  De fracties van CDA, VVD zouden het voornemen hebben deze cursus na de vakantie te gaan volgen.

De VVD fractie zou van mening zijn dat een aantal fracties steeds meer theater maken van hun politieke werk. De VVD fractie onderzoekt nu de mogelijkheid om de raadsvergaderingen te verplaatsen naar  theater de Muzeval.

PvdA wethouder Ton Sleeking zou zich bij het lezen van deze column kunnen afvragen waarom hij nog niet is genoemd. Hopelijk is bij deze het probleem opgelost.

De Emmense partij LEF! heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de naam van de BNN jongerenpartij LEF.  Het schijnt dat fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! als gebaar van verzoening vaste gast wordt in het nieuwe BNN programma "Politieke Praatjesmakers". 

Over vriendjespolitiek gesproken. Het klussenbedrijf van BGE fractievoorzitter Wim Halm zou een grote opdracht aangeboden hebben gekregen door het college van B &W. Het zou gaan om het maken van een nieuwe gemeentelijke schatkist. Het college zou als eis gesteld hebben dat, ongeacht wat er gebeurt de komende jaren in Emmen, de bodem van de Emmense schatkist nooit in zicht mag komen. Met deze nieuwe Emmense schatkist moet o.a. het project Atalanta (dierenpark / centrum / theater) worden gefinancierd. Of Halm deze lucratieve opdracht heeft aangenomen is onbekend. Halm was voor de Redactie BGE onbereikbaar voor commentaar. 

Burgemeester Cees Bijl zou zich in de vakantie de vraag hebben gesteld hoe je ambities van een 100.000 plus gemeente moet waarmaken met een aantal brekebenen als wethouder. Cees zou het antwoord en de oplossing nog niet gevonden hebben en ten einde raad zijn.

CDA wethouder Henk Jumelet schijnt niet blij te zijn met de Schuldhulp erfenis van zijn voorganger PvdA wethouder Evenhuis. CDA wethouder Jan Kuper schijnt op zijn beurt steeds minder blij te zijn met de Personeel en Organisatie erfenis van zijn CDA collega wethouder Henk Jumelet.

De favoriete politieke zin van LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher schijnt te zijn: "Als kwaliteitspartij met kwaliteitsvoorstellen een kwalitatief goede politieke discussie op hoofdlijnen te voeren waarbij het woord kwaliteit niets steeds hoeft te worden genoemd, omdat de kwaliteit van de kwaliteitsvoorstellen afdruipt en iedereen vanzelf onder de indruk is van de kwaliteit van de inhoud en van de kwaliteit van de gevoerde politieke discussie."

BGE commissie lid Douwe Douwstra schijnt weer meer tijd te hebben voor zijn hobby's, te weten: het schrijven van columns en het bedenken van vragen.

Het schijnt dat in het opinie stuk over wachtgeld wethouders  in het DvhN van CDA fractievoorzitter Boeke Durk Wilms een stuk is weggevallen. Alleen het algemene onderdeel over wachtgeld van zijn opinie is afgedrukt. Niemand weet nu hoe de heer Wilms denkt over het wachtgeld ontvangen door wethouders in combinatie met parttime werken als wethouder en het niet melden hiervan aan de raad.  De heer Wilms schijnt hier erg teleurgesteld over te zijn, omdat hij juist op dit onderdeel erg zijn best had gedaan.

Emmen zou met voorsprong op plaats 1 staan in Nederland als het gaat om het aantal wethouders die oneigenlijk gebruik maken van de wachtgeldregeling. Waarom over dit  feit nog geen persbericht is uitgekomen is onbekend.

Alle 11 PvdA raadsleden zouden de 4 standaard PvdA zinnen voor het debatteren na een half jaar eindelijk uit hun hoofd kennen. Het zou gaan om de zinnen:1) U kent duidelijk de feiten niet 2) Het ontbreekt u aan dossierkennis 3) Daar staan wij als partij boven. 4) Tot dat nivo verlagen wij ons niet.

Redactie BGE

 

NB
Voor de politici die aangeven de roddels over andere partijen in grote mate  herkennen  en de roddels  over zichzelf of hun eigen partij niet. De raad en het college blijken hier unaniem in te zijn. Redactie BGE doet er dan ook alles aan om in Emmen de boel bij elkaar te houden en politieke verdeeldheid te voorkomen. 
Voor degenen die niet zijn genoemd in deze column:  Er is hoop, misschien in de column over 2 weken.