Redactie BGE  krijgt regelmatig klachten van lokale politici die er moeite mee hebben dat ze zelf nooit in een column op de BGE site worden genoemd of dat bepaalde college raadsleden nooit worden genoemd.  Weer anderen vinden dat ze te weinig worden genoemd. Voor deze lokale politici en mede dankzij informatie van enkelen van hen deze speciale column "De laatste roddels uit de Emmense politiek". Vandaag beginnen we met deel 1.

Aanhangers van de partij LEF! ,de partij die de Emmense politiek op zien kop ging zetten omdat het zo'n dode boel was, schijnen zich zorgen te maken over de gezondheid van LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher. Ze vragen zich af of Harry het moordend tempo waarin hij het laatste half jaar de Emmense politiek op zien kop zet nog wel 3,5  jaar kan volhouden.

CDA wethouder Henk Jumelet zou in de vakantie de cursus  "Hoe geef ik Mug antwoorden"  hebben gevolgd. In deze cursus leren bestuurders kort en bondig te formuleren zonder om de hete brij heen te draaien en in vaag gebrabbel te vervallen. Uitgangpunt bij deze cursus is dat bestuurders bij onderwerpen geen 10 zinnen gebruiken als het ook in 2 zinnen kan. De CDA wethouder wil de opgedane kennis na de vakantie in de praktijk gaan brengen.

Naar het schijnt is Ton Schoo van de DOP op het matje geroepen bij de hoofdredactie van het Dagblad van het Noorden. Ton Schoo zou achter de schermen stage lopen voor een loopbaan in de journalistiek, maar daar is de afgelopen maanden weinig van terecht te komen. I.p.v. achter de schermen verslag te doen over, blijkt hij steeds op de voorpagina's van het dagblad zelf het woord te voeren of onderwerp van gesprek te zijn.

CDA raadslid en oud directeur van de EMCO-groep Auke Oldenbeuving schijnt de zomermaanden de fractie van het CDA bewerkt te hebben. Hij zou proberen hen te laten geloven dat de positieve resultaten die de EMCO de laatste tijd boekt onder de leiding van de nieuwe directeur Johan Mug voor een groot deel de verdienste zijn van acties die onder de vorige directie al zijn in ingezet. Het werkwoord Muggen zou zelfs door hem zelf bedacht zijn. Hij hoopt hiermee de fractie te overtuigen dat hij toch geschikt is voor een toekomstige  wethouderspost. Onbekend is hoe goedgelovig de CDA fractie in deze is.

D66 leden zouden hebben geklaagd bij de 2 koppige fractie vanwege het feit dat deze het eerste half jaar onzichtbaar was en dat er geen verschil lijkt te zijn met de vorige raadsperiode toen D66 als 40e raadslid niet in de raad was vertegenwoordigd. Fractievoorzitter Carmen Hoogeveen schijnt volgens goed D66 gebruik volledige openheid te hebben gegeven door alle financiële bescheiden op tafel te hebben gelegd. Duidelijk is dat D66 nu wel geld ontvangt van de gemeente en in de vorige periode niet. De kritische D66 leden schijnen tevreden te zijn geweest met het antwoord.

Gemeentesecretaris Arjen Mewe zou de ambtenaren van de gemeente Emmen verboden hebben nog langer op de website van BGE te kijken. De reden hiervan zou zijn dat ambtenaren zo hun focus verliezen om onzichtbaar vriendjespolitiek te blijven bedrijven. Ook zou het risico bestaan dat ogen van ambtenaren opengaan in dossiers waar dit niet wenselijk is.

PvdA wethouder Bouke Arends is uitgenodigd voor de Summer Davos top van het World Economic Forum (WEF).  Het World Economic Forum is een prestigieuze, jaarlijkse bijeenkomst van bestuurders van grote internationale bedrijven van over de hele wereld, internationale politici (bijvoorbeeld staats- en regeringsleiders, ministers en burgemeesters), intellectuelen en journalisten. Deze Summer Davos top vindt plaats in China. Wethouder Arends zou overwegen om Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing mee te nemen, omdat deze vanuit zijn hoedanigheid van voorzitter van een tafeltennisvereniging veel contacten heeft in China. Wakker Emmen Raadslid Hendrikus Velzing zou alleen bereid zijn mee te gaan als de Emmense delegatie tijdens het verblijf op 1 kamer slaapt. Officieel heet het  omdat het beleid van Wakker Emmen is dat de kosten van dergelijke reizen voor de gemeenschap beperkt dienen te blijven. Er gaan echter ook geruchten dat de 4 andere fractieleden van Wakker Emmen Bouke Arends en Hendrikus Velzing aan elkaar willen koppelen. Wethouder Arends zou het aanbod van Velzing nog in beraad hebben. 

Fractievoorzitter Jan Dijkgraaf van GroenLinks schijnt een waarzegger benaderd  te hebben met de vraag hoe lang het nog duurt voordat hij door de machthebbers in de politiek serieus wordt genomen. Het antwoord "ooit in het land van nooit" schijnt Jan positief te hebben uitgelegd en hij zal daarom de komende 3,5 jaar de succesvolle lijn van positief en (klimaat) neutraal oppositie voeren doortrekken.

Onduidelijk is wie (vrouw of man) het VVD Twitter account bediend van de VVD fractie in Emmen en verantwoordelijk is voor de Tweet met de tekst " @BoukeArends Je stond er knap op voor Emmen. Inderdaad goede promotie." Dit naar aanleiding van de TV verschijning van Bouke Arends bij Piet Paulusma bij SBSS6. De vrouw van Bouke Arends zou zich ongerust maken over de VVD flirt.

Volgens een Twitterbericht van PvdA voorzitter Jaap Gernaat ging het artikel " Vriendjespolitiek: Toch vierde PvdA wethouder in Emmer college"op de BGE site over hem. Dat begrijpend lezen ook al langere tijd voor mensen met een universitaire opleiding een probleem is geworden lijkt hiermee te worden bevestigd. Duidelijk is dat de kwaliteit van het onderwijs de laatste 30 jaar ernstig heeft geleden onder de verschillende PvdA ministers van Onderwijs.

Burgmeester Cees Bijl, een hartstochtelijk Feyenoord fan, zou tijdens zijn vakantie het boek "Een Feyenoord fan word je niet voor je plezier"  hebben gelezen. 

De SP fractie zou het onterecht vinden dat het college van B&W raadslid Ton Schoo van de DOP wel serieus neemt in de Schuldhulp affaire en de SP niet. De SP had minimaal ook een standje van de burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris verwacht naar aanleiding het artikel op de SP site "De wachttijd bij de schuldhulpverlening, weer gierend uit de hand gelopen". De SP zou nu oerwegen een aanklacht tegen het college in te dienen, omdat het college het imago van SP als serieuze actie partij met deze nalatigheid ernstig beschadigd zou hebben.  

CDA wethouder Jan Kuper zou al jaren in een juridisch gevecht gewikkeld zijn met het Emmer  café "De Zwetser". Hij zou vinden dat de naam van het café te veel overeenkomsten vertoond met zijn zorgvuldig opgebouwde bijnaam "De grote Zwetser".

Begin september zou het Reglement van Orde van de gemeenteraad in het geheim zijn aangepast. Raadsleden die hardop lachen bij één van de hierna genoemde uitspraken van het college zullen direct uit de raadszaal worden verwijderd. Het zou gaan om de uitspraken: "Oneigenlijk gebruik en fraude bij uitkeringen moet harder worden aangepakt. We willen als gemeente streng maar rechtvaardig zijn.  Mensen ook op hun plichten wijzen. Eigen verantwoordelijkheid van de mensen waar het om gaat meer benadrukken. Naast rechten hebben mensen ook plichten."

De CDA wachtgeldwethouders Jan Kuper en Henk Jumelet zouden door CDA premier Jan Peter Balkenende gevraagd zijn een lezing te houden over normen en waarden.

De titel van het binnenkort te verschijnen  boek over PvdA wethouder Bouke Arends "Waarom Bouke Arends denkt dat hij God is" zou op verzoek van de PvdA voorman zijn aangepast. De nieuwe titel zou gaan luiden "Waarom God niet moet denken dat hij Bouke Arends is."

Sinds BGE voorman Wim Halm steeds vaker genoemd wordt in het Dagblad van het Noorden zou hij 2 abonnementen hebben op het Dagblad. Met het ene exemplaar zou hij langs gaan bij de mensen die de artikelen over hem willen lezen. Met het andere exemplaar zou hij bij de mensen langs gaan die de artikelen over hem niet willen lezen. Op de vraag van Redactie BGE welke groep het grootste is wilde Halm, naar eigen zeggen uit bescheidenheid, geen antwoord geven.

Voor de verkiezing  "De Jan Lege Huls van politiek Nederland” zouden 3 politici genomineerd zijn die allen afkomstig zijn uit de gemeente Emmen. Het gaat om Jan Dijkgraaf (GroenLinks), Jan Hulsegge (PvdA) en Jan Kuper (CDA). De jury zou spreken van een nek en nek race tussen de 3 lege huls genomineerden.

De meerderheid van de raad zou meer uitkijken naar de volgende column van Redactie BGE dan naar het volgende Raadsvoorstel van het college. 

Redactie BGE

NB

Voor de politici die aangeven de roddels over andere partijen in grote mate  herkennen  en de roddels  over zichzelf of hun eigen partij niet.  De raad en het college blijken hier unaniem in te zijn. Redactie BGE doet er dan ook alles aan om in Emmen de boel bij elkaar te houden en politieke verdeeldheid te voorkomen. 

Voor degenen die niet zijn genoemd in deze column: Er is hoop, misschien in de column van volgende week.