Bij de komieken Stan Laurel en Oliver Hardy zag en zie je de grappen al ver van tevoren aankomen, maar de grap wordt hierdoor niet slechter maar juist beter.

Na de onthulling van het DvhN van 14 augustus 2010, dat PvdA wethouder Mariet Thalens een dag minder werken aanvult door een beroep te doen op de wachtgeldregeling,  zou je denken dat een verstandig college, een college met politiek gevoel van wat er in de samenleving leeft, direct open kaart speelt en alle vergelijkbare zaken van nu en het recente verleden opbiecht en openbaar maakt.  Politiek vakmanschap houdt namelijk in dat je bij het oplopen van politieke wonden je in 1 keer schoonschip maakt en het niet bij halve waarheden laat met het risico dat de wond blijft dooretteren.

En omdat Emmen een college heeft dat elke vorm van politieke vakmanschap ontbeert konden we 28 augustus 2010 in het DvhN lezen dat ook de CDA wethouders Henk Jumelet en Jan Kuper in de vorige raadsperiode hun inkomen hebben aangevuld door een beroep te doen op de wachtgeldregeling.

Je kon als buitenstaander natuurlijk op je klompen aanvoelen dat ook de parttime wethouders van het CDA uit de vorige raadsperiode hun loon met wachtgeld hadden aangevuld.

Je kon als buitenstaander op je klompen aanvoelen dat het college van Emmen dacht dat ze de wachtgeldregeling van de CDA wethouders Henk Jumelet en Jan Kuper uit de publiciteit konden houden en dat ze daarom uit zichzelf geen openheid zouden geven.

Je kon als buitenstaander op je klompen aanvoelen dat de wachtgeldregeling van de CDA wethouders vroeg of laat openbaar zou worden.

Hoe voorspelbaarder het geklungel van dit college is des te komischer het is als het geklungel dan openbaar wordt.

En wat was de reactie in de krant van beide CDA wethouders over het gebruik maken van de wachtgeldregeling.

Citaat DvhN 28 augustus 2010:

"De beide CDA’ers laten weten dat zij niets onoorbaars hebben gedaan en dat zij gewoon gebruik

 maakten van een rijksregeling. Zij vinden dan ook dat zij in de krant niet uitgebreid hierover verantwoording hoeven af te leggen."


De 2 CDA wethouders zijn dus van mening dat als zij niets onoorbaars doen zij hier geen uitgebreide verantwoording voor hoeven af te leggen. In hun ogen leggen wethouders blijkbaar alleen verantwoording af als zij dus wel iets onoorbaars doen. Hier vragen ze dan steun en toestemming voor van de gemeenteraad.  Hun onoorbare zaken worden dan legaal door instemming van hun PvdA / CDA en VVD vrienden in de gemeenteraad.

Ook legt dit college  blijkbaar alleen over onoorbare zaken verantwoording af via de media aan de inwoners van Emmen. Zelf zullen ze dit waarschijnlijk het predicaat "transparant" meegeven.

U begrijpt als lezer nu direct waarom deze beide CDA wethouders ook wel bekend zijn onder de namen "Wethouders Dom en Oliedom" en "Wethouders Arrogant en Super Arrogant."

Is er dan niets positiefs te vertellen over deze 2 CDA wethouders: Jawel, om hun gebrek aan enige vorm van inhoud te verbergen lopen beide heren er altijd keurig gekleed bij.

Is die ene dag wachtgeld nu echt een financieel probleem vraagt u zich misschien af? Eigenlijk niet is het eerlijke antwoord. Hoe minder deze 2 CDA wethouders zich met zaken bemoeien hoe beter dit is voor de gemeente Emmen.  Geprobeerd wordt dan ook, door ambtenaren op het gemeentehuis en PvdA wethouders in het college, om er voor te zorgen dat deze 2 CDA wethouders zich inhoudelijk met zo min mogelijk zaken bemoeien. Hun hele salaris, met of zonder wachtgeld, zou dan ook beschouwd kunnen worden als liefdadigheid of als geld schenken aan een goed doel.

Hopelijk komt het CDA de volgende keer met betere wethouders aanzetten en hopelijk voor Emmen komt die volgende keer snel en duurt het niet nog 3,5 jaar. De gedoogsteun van het PvdA voor deze 2 CDA wethouders heeft nu wel lang genoeg geduurd en er is teveel geld mee verspild. Zou de PvdA geloofwaardig aan het publiek willen uitleggen dat gedoogsteun  in de praktijk niet werkt en daarom niet wenselijk is dan zou de PvdA Emmen onmiddellijk moeten stoppen met het gedogen van deze 2 CDA wethouders. 

Redactie BGE

NB

Je zal het volgende als CDA wethouder maar durven uit te leggen aan de inwoners van Emmen.

Citaat verkiezingsprogramma CDA Emmen 2010-2014 / blz. 18 :

"Want tegenover het recht op een uitkering staat de plicht van de uitkeringontvangers om zo snel als mogelijk uit de uitkeringssituatie te geraken door een aanbod van werk of scholing te accepteren."

Misschien een suggestie voor de redactie van het DvhN om eens navraag te doen bij beide wethouders hoe zij het beleid dat zij in woord voor anderen belijden voor zichzelf in de praktijk hebben gebracht?