Het Dagblad van het Noorden maakte 14 augustus 2010 melding van het feit dat PvdA wethouder Mariet Thalens haar reguliere wethoudersloon aanvult met wachtgeld.

Mariet werkte in de voorgaande periode 4 dagen en kreeg voor 4 dagen betaald. Mariet werkt nu nog maar 3 dagen en wordt voor 4 dagen betaald. Het is dus geen voordeelaanbieding voor de gemeente Emmen van "4 halen 3 betalen". Voor de gemeente Emmen geldt "3 halen 4 betalen".

Heeft het college  of Mariet dit zelf gemeld aan de gemeenteraad?  Het gaat toch om het deugdelijk gebruik maken van het recht op een wettelijke wachtgeldregeling voor bestuurders. Nee, het college is hier niet zelf mee naar buiten gekomen,  dit is door het DvhN gebeurd.

Zou het college aanvoelen dat het publiek het op deze manier gebruik maken van een wachtgeldregeling door bestuurders niet vindt deugen en niet kan waarderen? Het zou zeer goed kunnen.  

Maar politiek is toch niet voor bange mensen zeggen bestuurders toch regelmatig, dan kun je dit toch gewoon openlijk zelf als bestuurders vertellen zult u nu misschien denken? Het in overeenstemming brengen van woorden en daden wil voor veel bestuurders nog weleens problemen opleveren.

Mariet zal waarschijnlijk niet blij zijn met al deze negatieve publiciteit zult u nu misschien denken. Nou dat valt reuze mee hoor. In het DvhN van 16 augustus 2010 heeft Mariet kunnen lezen dat PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders het gebruik van de wachtgeldregeling door Mariet volstrekt legitiem vindt en dat hij de constructie van Mariet vergelijkt met het gebruik maken van de deeltijd-WW. En het mooie van de deeltijd-WW is dat je tijdens het gebruik hiervan niet kunt worden ontslagen door je werkgever. Dat is wettelijk zo geregeld. 

Wat Mariet de komende 3,5 jaar dus ook doet of niet doet als wethouder, zij hoeft dus niet te vrezen voor een motie van wantrouwen in de gemeenteraad. Mariet zit dus gebakken voor de komende 3,5 jaar. Mariet zal daarom dan ook de gelukkigste vouw in de gemeente Emmen zijn op dit moment.

Loopt Mariet dan geen enkele risico? Jawel want bij deeltijd WW kan de werkgever je verplichten om scholing te volgen of om zelf scholing te geven aan werknemers van de eigen organisatie. Misschien een geluk bij een ongeluk voor het huidige college dat op veel onderwerpen extra scholing hard kan gebruiken.

Redactie BGE