In de periode 2006 - 2010 was de PvdA vertegenwoordigd met 18 van de in totaal 39 leden in de gemeenteraad en had zij 4 van de 6 wethoudersposten in het college van B&W. Na de verkiezingen van 3 maart 2010 kwam de PvdA met 11 leden in de raad terug (verlies van 7 zetels) en heeft de PvdA nog maar 3 van de 6 wethouders in het nieuwe college.

Twee oud PvdA wethouders kwamen terug, Ton Sleeking en Mariet Thalens,  aangevuld met Bouke Arends. De laatste maakte na jaren de overstap van raadslid naar die van wethouder.

Al het goede went en dus was het voor de PvdA zuur dat men geen vierde wethouder kon leveren. Ook stokte de PvdA banenmachine, want PvdA'er worden de meesten niet uit idealisme maar uit pragmatisme. In de  hoop / verwachting / belofte / eis om op een dag ooit wethouder te mogen worden of een andere leuke functie te krijgen. En zo ontstond het probleem van PvdA raadslid en vicefractievoorzitter mevrouw Yvonne Boxem-Klein.  Mariet Thalens kon niet gepasseerd worden voor een wethouderspost, omdat ze te veel voorkeursstemmen had en zo zat een wethouderspost er niet in voor Mevrouw Boxem.  En zij was nu toch wel toe aan een goede en leuke (PvdA)baan. Maar de PvdA banenmachine is niet voor één gat te vangen. Haar werd daarom één dezer dagen de functie Hoofd afdeling onderwijs toegeschoven en zo levert de PvdA als het ware toch nog een vierde wethouder aan het huidige college.

Maar het was toch een zorgvuldige sollicitatieprocedure met politiek onafhankelijke ambtenaren in de selectiecommissie zult u nu misschien denken. Nou dat politiek onafhankelijk zijn van ambtenaren valt reuze mee, of eerder gezegd dat valt reuze tegen.  Een paar voorbeelden. Zo is de voorzitter van de PvdA afdeling Emmen  (Jaap Gernaat) een oud ambtenaar van de gemeente Emmen. Ook is de huidige fractievoorzitter de  PvdA (Raymond Wanders) een oud ambtenaar van de gemeente Emmen. Kortom het wemelt op het gemeentehuis van Emmen van ambtenaren met een PvdA sympathie

En over hoe wenselijk of schadelijk dit alles is? Oordeelt u zelf.

Je zal als ambtenaar zonder PvdA sympathie of lidmaatschap straks maar overhoop liggen met je nieuw baas mevrouw Yvonne Boxen. Nou dan kan je maar beter 3 keer nadenken voor je echt werk maakt van dit probleem, want zij is kop en kont met de PvdA wethouders en heeft directe toegang tot hen.  De kans dat jij de ruzie in je voordeel beslist? Die kans is  0,0 %

Als niet PvdA ambtenaar zul je op het gemeentehuis in Emmen dan ook constant om je heen moeten kijken en op je woorden moeten letten, omdat 1 op de 2 van je collega's lid is van de PvdA-banenmachine.  Het zijn natuurlijk allemaal integere PvdA ambtenaren die niet aan vriendjespolitiek en eigenbelang doen, maar toch.

Het is een publiek geheim dat PvdA leden een kopie van hun lidmaatschap meesturen als zij een vergunning aanvragen. Deze komen dan automatisch in het bakje "Spoed en akkoord". De andere aanvragen gaan in de bakjes "Willekeur"  of als  het iemand van BGE is in het bakje "Voor BGE 'ers direct maar Nee".  Zo zijn dan ook veel ondernemers met VVD bloed uit praktische overweging PvdA lid.

Natuurlijk mag een raadslid solliciteren naar een functie van ambtenaar in de eigen gemeente, omdat hier nu eenmaal geen wettelijke belemmeringen voor zijn. Maar niet alles wat mag is hiermee ook maatschappelijk wenselijk. Een afweging die je van bestuurders die het algemeen belang behoren te dienen zou mogen verwachten. 

De partij Wakker Emmen heeft publiekelijk geageerd tegen de benoeming van mevrouw Yvonne Boxem. En in het Dagblad van het Noorden van 5 augustus 2010 hebben we kunnen lezen dat de fracties van CDA, GroenLinks, D66 en SP geen problemen hebben met de gang van zaken rond benoeming van mevrouw Yvonne Boxem. Ook steunen zij het voorstel niet van de partij Wakker Emmen waarin voorgesteld wordt dat raadsleden pas mogen solliciteren als zij als raadslid zijn afgetreden. Een begrijpelijke reactie van deze partijen want de PvdA banenmachine werkt op andere partijen door "Want wie zoet is mag (misschien ooit) bij de PvdA in het college aanschuiven".   Voor een minder eenzijdige reactie had het DvhN ook bij de partij met de leus "Ook ziek van vriendjespolitiek"  kunnen aankloppen.  De reactie van BGE was dan geweest dat niet alles wat formeel mag ook maatschappelijk wenselijk is.  Dit had men bij de PvdA moeten beseffen.

De mogelijke oplossing van dit steeds terugkerend vriendjespolitiek probleem:

Ambtenaren zouden tijdens hun functie en twee jaar hieraan voorafgaand geen lid mogen zijn van een politieke partij, want ambtenaren dienen alle burgers van Nederland,  onafhankelijk van de politieke voorkeur van deze burgers. Dit zou dan ook zorgen voor een zuiverdere scheiding tussen ambtelijke en politieke macht.

Tot slot

Raar maar nog altijd echt waar, linksom, maar vaker nog rechtsom, zorgen PvdA'ers goed voor elkaar.

Redactie BGE