Er is nog geen duidelijkheid of het dierenpark de financiering voor de verplaatsing wel rond krijgt.

Onderwerp: kwartaalrapportage Atalanta – rapport Twijnstra Gudde.

 

De conclusies en aanbevelingen van Twijnstra Gudde komen precies overeen met wat BGE op 18 december 2008 naar voren heeft gebracht om tegen het Atalanta  project te stemmen.

 

Onze belangrijkste bezwaren op dit moment zijn:

 

Er is nog geen duidelijkheid of het dierenpark de financiering voor de verplaatsing wel rond krijgt.  

 

We zijn nu 1,5 jaar verder na het historisch besluit van 18 december 2008 en BGE vindt dat nu toch wel duidelijk moet zijn of het dierenpark de financiering rond krijgt.

Zitten wij straks met een theater op de nieuwe plek terwijl de dierenpark de financiering voor de verplaatsing niet rond krijgt? Als BGE denken wij dat dit tot de mogelijkheden behoord. Iets dat wij ongewenst vinden.

 

De discussie wat binnen het project wenselijk is en wat noodzakelijk is is nog steeds niet gevoerd. Ook al heeft het bureau Twijnstra Gudde er bij herhaling op aangedrongen dit onderscheid te maken.

 

Lopen wij het risico straks met een tunnel en een parkeergarage te zitten en dat er geen geld meer is voor een theater? Wij denken dat wij dit risico lopen als wij deze discussie niet tijdig gaan voeren.

 

Volgens BGE is een grote meerderheid vergeten waar het in het begin om ging en waar het ook nu nog steeds om gaat:

 

1.  Er moet een oplossing komen voor de problemen van het dierenpark.

2.  Er moet een oplossing komen voor het theater.

 

Als beiden gecombineerd kunnen worden is het mooi, maar als het niet gecombineerd kan worden is het jammer.

Dan zullen er gewoon 2 afzonderlijke oplossingen moeten komen.

 

De grote onzekerheden in de dekking / financiering van het project

 

Een deel van dit krediet moet later terugverdiend worden uit toekomstige exploitaties. Als raad hebben wij echter geen enkele inzicht in de betrouwbaarheid van de dekking van de toekomstige exploitaties.

 

Het bureau Twijnstra Gudde heeft geadviseerd het realiteitsgehalte van de verwachte opbrengsten nog eens goed te laten onderzoeken. Dit had al lang kunnen gebeuren, maar is nog steeds niet gebeurd.

 

Twijnstra Gudde heeft dit nu meerde malen aangekaart, dus onze vraag is, wanneer kunnen wij deze informatie verwachten.

 

Wij volgen onze raadsadviseur Twijnstra Gudde  en verwachten dat het college de aanbevelingen nauwgezet over zal nemen.

 

Fractie BGE