Emmercompascuum 21 mei 2010

 

Het openbaar ministerie heeft oud raadslid Gerrit Mans ter voorkoming van verdere strafvervolging een schikking van 500 Euro opgelegd.

Mans dreigde verder te worden vervolgd voor smaad en laster jegens de politicus en ondernemer Wim Halm.

 

Hij had Wim Halm via de site van Emmennu onder pseudoniem “provincie drenthe” beticht van feiten waarvan hij wist of kon weten dat die niet waar waren.

Halm deed aangifte tegen de schrijver waarop Emmennu de tekst verwijderde en aan het OM de identiteit van de schrijver verschafte.

De geleden schade van Halm zal nu direct of via een civiele rechter kunnen worden verhaald.

Ook kan Halm door middel van een artikel 12 Sv. procedure aan het gerechtshof Leeuwarden vragen alsnog wél vervolging in te stellen.

Halm zal dat, gezien de ernst van de beschuldigingen, de eenvoudige bewijsbaarheid en de omvang van de geleden schade ook gaan doen.

Of Gerrit Mans het schikkingsvoorstel zal aanvaarden en Halm schadeloos zal stellen is nog niet bekend.

 

Wim Halm

 

Emmercompascuum