'Veel partijen maken goede sier met onze ideeën'
 
In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 3 maart zet uw krant de lijsttrekkers van de elf politieke partijen in de gemeente Emmen in de schijnwerpers. De reeks artikelen wordt afgesloten door de 57-jarige Wim Halm van BGE.
 
EMMER-COMPASCUUM - Het hoofdkantoor van de grootste lokale partij in de gemeente Emmen is niet moeilijk te vinden. Een negen meter  hoge  BGE vlag  wappert in de wind en voor het pand in Emmer-Compascuum staat de bestelbus met aanhangwagen van Burgerbelangen Gemeente Emmen. Lijsttrekker Wim Halm zet de vers gezette koffie op tafel. Tussen de dozen met flyers  en katoenen tassen wordt nog een plekje gevonden.

Acht jaar geleden legde de eigenaar van een renovatie- en onderhoudsbedrijf het fundament voor een nieuwe politieke partij. De ondernemer sleepte twee zetels in de wacht. Vier jaar later was er wederom reden om te juichen. Toen werd namelijk beslag gelegd op drie zetels. ,,En dat worden er deze keer weer meer'', klinkt het strijdlustig. ,,Vijf stoelen in de raadzaal zijn straks gereserveerd voor de BGE. We hebben een programma geschreven dat staat als een huis en we hebben een goede lijst samengesteld met kandidaten die er vol tegen aan willen gaan. Nee, het zijn beslist geen gelukszoekers, zoals je bij een aantal andere partijen tussen de kandidaten ziet staan.''
 
Het leven van  de grondlegger van de lokale partij wordt momenteel volledig in beslag genomen door de verkiezing op woensdag 3 maart. ,,Sinds twee maanden doe ik niets anders dan campagne voeren. Mijn werkzaamheden voor het eigen bedrijf heb ik even op een laag pitje gezet. Gemiddeld werk ik me zestig uur per week een slag in de rondte om inwoners warm te krijgen voor de BGE. Gelukkig staan veel helpende handen klaar en met elkaar merken we dat de BGE goed staat aangeschreven in de gemeente. We krijgen waardering voor onze inspanningen. Dat merken we onder meer tijdens de campagne. De partij krijgt steun van jong en oud, van mensen uit alle lagen van de bevolking. ''
 
De gedreven Halm benadrukt dat de eerste twee jaar in de raadzaal niet eenvoudig waren. ,,We hebben fel van leer getrokken tegen bijvoorbeeld de willekeur binnen de gemeente Emmen. We hebben geknokt voor een transparante, rechtvaardige overheid. We hebben zeer regelmatig dossiers opgevraagd en vervolgens de vinger op de zere plek gelegd. Dat is ons niet altijd in dank afgenomen. In de beginjaren werden we zelfs  genegeerd, buitengesloten, we werden gezien als indringers. We moesten tegen de stroom in roeien, maar we hebben ons niet laten kisten. Integendeel. We hebben laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn, de BGE is inmiddels de vierde partij van de gemeente Emmen.'' 
 
Wat Halm vooral steekt is dat veel politieke partijen zijn gaan shoppen in het verkiezingsprogramma van Burgerbelangen Gemeente Emmen. ,,Neem nu bijvoorbeeld de wijkagent. Wij pleiten al sinds jaar en dag voor de terugkeer van de wijkagent zichtbaar op straat. Of een ander voorbeeld: de bouw van een openlucht zwembad in Emmen. Nu maken andere partijen goede sier met onze ideeën. ''
 
Halm - hij is een fervent motorrijder, maar ergert zich mateloos aan al die verkeersdrempels en rotondes - omschrijft de BGE als een lokale partij die zich sterk maakt voor de inwoners van alle dorpen. ,, We staan dichtbij de mensen. Dat varieert van  knokken voor goede voorzieningen in alle dorpen tot het aanpakken van achterstallig onderhoud. Maar ook moet bijvoorbeeld grof vuil weer gratis gestort kunnen worden op het stortbordes. Dat voorkomt een hoop zwerfvuil op straat of op de bodem van het kanaal.  De gemeente mag  bovendien  niet meer geld uitgeven dan in de portemonnee  zit en wat de BGE betreft is vier in plaats van zes wethouders meer dan voldoende. Iedere vrijdagmiddag houden we spreekuur en worden allerhande problemen aan tafel besproken. We krijgen veel klachten van burgers die het gevoel hebben dat ze bewust worden tegen gewerkt, dat er willekeur is bij het verlenen van vergunningen en dat ze aan het lijntje worden gehouden. Ook op het aantal ambtenaren kan flink bezuinigd worden. En dan vooral op ambtenaren die misbruik maken van hun machtspositie.''


 
De lijsttrekker mag zelf bepalen waar de foto gemaakt wordt. Wim Halm heeft gekozen voor een voormalig benzinestation dat ruim tien jaar geleden is gesloten. ,,De BGE strijdt tegen verpaupering, verloedering van de dorpen. Maar neem nu dit tankstation. De grond is inmiddels eigendom van de gemeente Emmen, maar er is nog niets gebeurd. Het ziet er toch niet uit, het is geen gezicht! De gemeente hecht veel waarde aan het verbeteren van de woonomgeving, maar dan moet de gemeente wel zelf het goede voorbeeld geven.''
 
Bron. Paul Abrahams