De gemeente Emmen zal de komende jaren fors moeten bezuinigen. De forse bezuinigingen zijn een rechtstreeks gevolg van de economische crisis. Niet alleen ziet de rijksoverheid  zich genoodzaakt te korten op de miljarden die naar de gemeenten gaan, ook hebben gemeenten te maken met hogere bijstandsuitkeringen en lagere belastingopbrengsten.

Het kabinet heeft nog niet exact duidelijk gemaakt hoeveel er op het zogenoemde Gemeentefonds gaat worden bezuinigd. Daarom lijken de aanstaande bezuinigingen nog geen thema te zijn in de verkiezingscampagne en de verkiezingsprogramma’s van veel partijen.

Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) is van mening dat burgers zo geen realistisch toekomstbeeld wordt voorgehouden. BGE heeft wel diverse bezuinigingsmaatregelen in haar verkiezingsprogramma opgenomen zoals minder ambtenaren, minder wethouders, minder regelgeving etc. maar het is niet realistisch te denken dat deze bezuinigingen voldoende zullen zijn als er op jaarbasis 25 miljoen moet worden bezuinigd.  Bij die omvang zal de kaasschaafmethode onvoldoende zijn.

Lijsttrekker Wim Halm van BGE is van mening dat alle partijen nu zouden moeten aangeven hoe de gemeente Emmen bezuinigingen die het normale karakter te buiten gaan moet gaan oplossen. Op welke beleidsterreinen moet er dan worden gesneden of is lastenverhoging voor de burgers toch bespreekbaar? BGE is van mening dat voor bezuinigingen in de orde van 25 miljoen per jaar een referendum onder de bevolking noodzakelijk is. Dit staat ook in het verkiezingsprogramma van BGE. Als je als politiek op dit moment alleen maar mooi weer blijft spelen en over een jaar met forse bezuinigingsmaatregelen komt, maakt je je als politiek ongeloofwaardig en ben je geen betrouwbare overheid. BGE denkt dat burgers dan het gevoel hebben dat ze op 3 maart 2010 voor niets zijn gaan stemmen.


BGE is van mening dat er bij ingrijpende bezuinigingsmaatregelen een referendum onder de inwoners van Emmen moet komen. Burgers kunnen bij dit referendum dan aangeven op welke zaken meer of minder mag worden bezuinigd en / of zij een eventuele lastenverhoging wel of niet acceptabel vinden om voorzieningen te behouden. Het referendum zoals BGE dat voorstelt gaat dan ook over meer dan ja of nee tegen lastenverhoging of ja of nee tegen bezuinigingen.


Fractie BGE
Wim Halm