Strijden tegen vriendjespolitiek
 
Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) blijft volop strijden tegen de 'ons kent ons' cultuur, die er volgens de partij in de gemeente nog steeds heerst. 'Er is nog op veel terreinen sprake van vriendjespolitiek. BGE zet zich in voor een transparante overheid', aldus lijsttrekker Wim Halm (57). 'We zijn er apetrots op dat verschillende andere partijen onze standpunten hebben overgenomen.'

BGE werd in 2001 opgericht door mensen die zich ergerden aan het optreden van de gemeentelijke overheid. Halm: 'Wij vonden dat de burgers flink voor de voeten werden gelopen door het ambtelijk bestuur. Kleine ondernemers werden bijvoorbeeld belemmerd doordat de gemeente ontzettend traag was met het verlenen van vergunningen. Dat kon soms jaren duren. Ook brieven werden vaak niet beantwoord. Wij wilden een dienstbare en transparante overheid naar de burger toe en dat was absoluut niet zo.'


De mensen, die zich bij BGE aansloten, waren niet eerder actief in de politiek. 'Vanaf het begin hadden we meteen een grote achterban, afkomstig van allerlei rangen en standen', gaat de inwoner van EmmerCompascuum verder. 'De partij bestond niet uit teleurgestelde politici, die bij andere partijen op een zijspoor waren gezet.

Inmiddels heeft BGE een stevige basis opgebouwd. Wij hebben bewezen geen eendagsvlieg te zijn.' Dat heeft er volgens Halm onder andere toe geleid dat andere partijen de standpunten van BGE hebben overgenomen. Hij noemt onder andere LEF!, Wakker Emmen uit BGE ontstaan en zelfs de PvdA. 'Kortgeleden kwam de PvdA met het voorstel voor de terugkeer van de wijkagent. Dat hebben wij al jaren in ons verkiezingsprogramma staan.'

Het bestrijden van vriendjespolitiek, dat is en blijft de belangrijkste missie voor BGE. In de afgelopen acht jaar heeft de partij wel het een en ander bereikt, vindt Halm. 'Zo hebben wij ervoor gezorgd dat de uitgifte van kavels door middel van verloting gaat. Dat is eerlijk. Gelukkig is het nu niet meer zo dat, als je iemand kent bij de afdeling die kavels uitgeeft, je voordeel boven andere burgers hebt.' 'Neem ook de illegale bomenkap aan de Rondweg, vervolgt Halm. 'De gemeente probeert door het bedenken van allerlei smoezen onder de transactie van het Openbaar Ministerie uit te komen. Als een burger fout zit, moet hij of zij die transactie wel betalen.'

BGE behaalde bij de verkiezingen in 2006 drie zetels in de Emmer gemeenteraad. In december 2009 verliet René van der Weide na een conflict de BGE-fractie om als Wakker Emmen verder te gaan. Halm zegt hierover: "René was té ambitieus, hij wilde lijsttrekker van BGE worden.'


De Emmer lokale partij is tegen 'prestigeprojecten' die niet financieel afgedekt zijn, zoals Atalanta nu. Volgens Halm gaat het hiermee dezelfde kant op als eerder bij het Rundedal-project. 'Daar is tot nu toe nog bijna niets gerealiseerd. De financiële onderbouwing van Atalanta is nu nog te riskant. Ik hoop dat, met het oog op de werk-gelegenheid, er voldoende middelen beschikbaar komen om het project te realiseren.


Een punt, waar BGE zich de komende tijd sterk voor gaat maken, is de afschaffing van de welstandscommissie. 'Reden is dat die veel te betuttelend optreedt. Bovendien moet je regels, die op grote schaal niet worden nageleefd en ook niet worden gehandhaafd, afschaffen.

Wim Halm