Op zaterdagmiddag kreeg de BGE campagnebus een parkeerbon aan de Klokkenslag in Emmen. De politie vond dat er geen ruimte genoeg was vrijgehouden voor de voetgangers. En de gemeentelijke vergunning zou niet voor de Klokkenslag gelden.

Wim Halm moest heel wat argumenten uit de kast halen om de agenten te overtuigen dat de Klokkenslag wel degelijk ook in het centrum van Emmen ligt en dus valt onder de verleende vergunning.

 

De agenten hebben de bon inmiddels ingetrokken.