In de besluitenlijst van 16 februari jl. is te lezen dat wethouder Holman de raad voorstelt om het transactievoorstel van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de illegaal gekapte bomen te aanvaarden.

Dat betekent dat er 5000 Euro aan het OM moet worden afgetikt en dat daarmee schuld wordt bekend.

 

Aanvankelijk leek het er nog op dat Holman zich bij de rechter wilde verdedigen.

Hij meende smoezen voldoende te hebben om zonder vergunning te kunnen kappen.

Ook in de raad speelde hij de vermoorde onschuld.

Blijkbaar ziet het College een lange rechtsgang niet zitten.

Holman gaat immers vertrekken en zou dan zijn opvolger met zijn verdediging opzadelen.

De 5000 Euro wordt betaald uit de gereserveerde post "onvoorzien".

We mogen hopen dat er nooit weer zonder vergunning wordt gekapt, want dit is duur brandhout geworden.

De burgers kost het uiteindelijk niets want het geld gaat van de gemeentepot (reserve onvoorzien) naar de rijkspot (inkomsten uit boetes etc.).

En Holman heeft hiervan geleerd dat zelfs een wethouder niet boven de wet staat.