Voor de mensen die niet de tijd hebben om het hele partijprogramma te lezen.

Een sterke gemeenteraad die de regels vastlegt waarnaar het College van B en W dienstvaardig moet handelen.
Met als leidende beginselen: gelijke behandeling in gelijke gevallen.

Waarbij de tarieven volgens het principe: de zwaarste lasten voor de sterkste schouders, worden vastgesteld.
Met weinig, maar eenvoudige en duidelijke regels die doortastend worden gehandhaafd.
Dit alles op rechtvaardige, doorzichtige en navolgbare wijze.

Concreet houdt dat onder andere in, dat kleinschaligheid moet worden gekoesterd en bevorderd.
Dat de inbreng van de burger moet worden aangemoedigd en in beginsel positief moet worden benaderd.
Dat de burger in twijfelgevallen gaat vóór de regel.
Dat de openbare ruimte burgervriendelijk moet worden ingericht, verbeterd en onderhouden.
Dat vandalisme en kleine criminaliteit moet worden voorkomen en bestreden.

Dit alles heeft BGE er toe gebracht zich terughoudend tegen grote en onduidelijk gefinancierde en/of begrootte projecten als: Atalanta, de parkeerkelder op het Willinkplein, Rundedal tuinbouwgebied, de hulp aan de FC Emmen etc. op te stellen.
Daarom heeft BGE ook regelmatig de aandacht gevestigd op tekenen van vriendjespolitiek, waarbij de één wordt toegestaan wat de ander wordt verboden.
Daarom heeft BGE ook aangifte gedaan van meerdere gevallen van bomen kappen zonder vergunning door de gemeente omdat we vinden dat de gemeente niet zelf kan doen wat ze de burgers verbiedt.
BGE is daarom ook voor herinvoeren van gratis storten op het stortbordes (houdt de rest van de gemeente vrij van illegale stort).
BGE is daarom ook voor afschaffing van de Welstandbetutteling (omdat smaken verschillen en wij er van uit gaan dat niemand bewust iets lelijks gaat bouwen).
Daarom heeft BGE ook altijd aangedrongen op meer publieke toiletten in de winkelcentra (als service en om vervuiling te voorkomen)
BGE is ook o.a. voor een nieuw buitenbad als Aqaurena gaat verhuizen enz. enz.

  Lees meer in het verkiezingsprogramma.