Emmer-Compascuum 26 januari 2010

 

PERSBERICHT

 

 

Raadslid Wim Halm heeft de hoofdofficier van justitie in Assen formeel gevraagd om de personalia van de persoon die op 5 december van het vorig jaar laster over hem verspreidde.

 

Het rechercheonderzoek is inmiddels afgerond en Halm vindt dat hij voor een civiele procedure méér moet hebben dan het pseudoniem: "Provincie Drenthe".

Naar verluidt gaat achter dit pseudoniem een oud raadslid van een politieke partij schuil.

Tevens heeft Halm de officier nog een afschrift gestuurd over een uiting m.b.t. deze laster van 21 januari 2010, maar nu schijnbaar van de voorzitter van Wakker Emmen.

Beide, in de ogen van Halm, uitingen van smaad verschenen op de site van Emmennu.

Volgens Halm lopen lasteraars de kans op een straf van 2 jaar of een boete van de 4e categorie.

Die straf kan nog worden verhoogd met 30% omdat Halm in de zin van de strafwetgeving m.b.t. deze delicten een ambtenaar in functie is. 

 

Wim Halm

 

Emmer-Compascuum

 

bron. emmen.nu