Aan het College van B & W te Emmen Postbus 30001 7800 RA Emmen

Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad.

Geacht college,
BGE wordt regelmatig aangesproken door buurtbewoners over de verpaupering in Emmer-Compascuum die BGE vervolgens doorleid naar het College.
BGE is verbaasd en verbolgen over het uitblijven van antwoorden op mondelinge vragen in de commissie en raadsvergaderingen.

Er zou binnenkort of op korte termijn schriftelijk worden geantwoord maar tot op heden is het er niet van gekomen. In de raadsvergadering in december merkte de wethouder op dat de eigenaar van bovengenoemd pand/onroerend goed moeilijk te achterhalen is en het een en ander goed onderzocht moet worden om tot een goed antwoord te komen. Bij navraag door ons bleek ons dat de gemeente eigenaar zou zijn van het bewuste perceel.

BGE heeft de volgende vragen.


1. Is de gemeente inderdaad eigenaar van het perceel aan de Runde waarop een Texaco benzinepomp staat/stond?
2. Sinds wanneer is dit perceel verhuurd (geweest) en wie was/is de huurder?
3. Wordt dit perceel nog steeds verhuurd en zo ja aan wie?
4. Sinds wanneer is er een benzine station bedrijf actief op deze locatie?
5. Is de grond ter plaatse vervuild of is er een vermoeden van vervuiling, dan wel is de grond schoon?
6. Wie is eigenaar van de opstallen op het perceel?
7. Is het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd?
8. Is er nog sprake van een vergund verkooppunt brandstoffen met milieuvergunning?
9. Zal er nog een mogelijkheid zijn om het benzinestation te exploiteren als zodanig?
10. Zo nee hoelang gaat het nog duren voor aan deze verpaupering een halt wordt toegeroepen?
11. Welke activiteiten heeft het College uitgevoerd om dat te bereiken?
12. Wanneer zal de situatie ter plaatse definitief zijn verbeterd?
13. Wat zullen de kosten zijn voor rekening van de gemeente om dat te bereiken?

Gelieve de vragen zo spoedig te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Wim Halm fractie BGE