Emmercompascuum, 26 november 2007
Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad.

Geacht college,

Burgerbelangen Gemeente Emmen krijgt regelmatig signalen over het nut en nadeel van de busbaan in het centrum van Emmen.

BGE heeft hierover de volgende vragen:
Beschikt het college over gegevens / cijfers van de busbaan?

Bijvoorbeeld:  

1. Het aantal bussen /diensten per etmaal dat gebruik maken van de busbaan in het centrum? 

2. Het aantal passagiers per etmaal dat gebruik maakt van de busbaan in het centrum?

3. Zijn er cijfers voorhanden van die aangeven hoeveel bus bewegingen per uur en/of per etmaal gebruik maken van de busbaan?

4. Volgt en evalueert de gemeente de ontwikkelingen van het gebruik van de busbaan ten opzichte van de overlast die de busbaan kan veroorzaken?

    Zo ja kan het college BGE van deze en andere rapportages op de hoogte stellen?

    Zo nee wanneer is er een evaluatie hierover?

5. Krijgt het college net als BGE signalen van onevenredig overlast die de busbaan in de visie van bewoners, winkeliers en andere weggebruikers hebben?

    Zo ja wat gaat het college hier aan doen? 

In afwachting van uw reactie
 
Met vriendelijke groet, Wim Halm Raadslid BGE