Jaap Beekhuis, secretaris van Burgerbelangen Gemeente Emmen, heeft op de website van zijn partij ongenadig uitgehaald naar de Emmer PvdA-voorman Bouke Arends.

Volgens Beekhuis is de PvdA-fractievoorzitter machtsbelust en gaat onze samenleving kapot aan het type bestuurders als Arends. De PvdA-voorman reageert gelaten. "Dit zegt meer over Beekhuis en de BGE dan over mij." 

De opmerkingen van Beekhuis werden opgetekend door internetjournalist John Schiphouwer. Het artikel, waarin Beekhuis zijn mening geeft over tal van zaken in de Emmer politiek, werd later door BGE op haar eigen site geplaatst. 

Beekhuis vergelijkt Arends met voormalig PvdA-kopstuk Ad Melkert en noemt hem zuur, weinig inspirerend en machtsbelust. Arends, zo stelt Beekhuis, misbruikt de politiek als carrièreopstap. "Eerst fractievoorzitter, dan wethouder en dan misschien nog een burgemeesterspostje. Het type bestuurder waar onze samenleving kapot aan gaat."   

Arends was verbaasd toen hij de uitlatingen van Beekhuis las. "Het is vreemd dat de andere mensen blijkbaar meer weten over mijn ambities dan ikzelf. Kort nadat ik het gelezen had, kwam ik de heer Beekhuis tegen in het gemeentehuis. Ik heb maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om me voor te stellen." Arends vindt de kritiek onterecht en onprettig, maar ligt er niet wakker van. "Als je in de politiek zit, moet je dit soort dingen maar op de koop toe nemen.

En blijkbaar heeft BGE belang bij dit soort acties." De in Erica woonachtige Beekhuis zegt nog steeds achter zijn uitlatingen te staan. Wel benadrukt hij dat hij 'als toeschouwer' van de Emmer politiek zijn visie heeft gegeven.

In een toelichting noemt Beekhuis Arends ook nog 'een zetbaas van het college van burgemeester en wethouders'. "Alles wordt met de PvdA-wethouders van tevoren afgestemd, is mijn indruk. Schijnbaar wordt de formule gevolgd dat de zetbaas nog wethouder moet worden."