Helder en controleerbaar beleid van het gemeentebestuur en ambtenaren. Daarom is aansluiting bij de nationale ombudsman noodzakelijk. Dit is de grootste onafhankelijke instantie in Nederland die klachten beoordeelt over de overheid.

Postafhandeling door de gemeente moet binnen een redelijke termijn gebeuren.

BGE hecht veel belang aan het handhaven van normen en waarden, overheid en bestuurders moeten hierbij het goede voorbeeld geven.  

Het inleveren van grofvuil door de burgers van de gemeente Emmen dient gratis te zijn.  

Meer aandacht voor de buitendorpen en wijken. Het gemeentebestuur mag geen besluiten nemen voordat betrokken dorpsraden en wijkverenigingen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.  

Wijkagenten moeten weer terug komen in de wijken en buitendorpen.  

BGE wil de kleine zelfstandige weer de mogelijkheid bieden zich te ontplooien in Emmen maar ook in de buitendorpen. Voorlichting en begeleiding door de gemeente is hierbij noodzakelijk.
 

BGE streeft ernaar dat ook de buitendorpen moeten worden voorzien van kabel, zodat kabelinternet toegankelijk wordt voor alle inwoners van de gemeente Emmen. 

Opschorting van het project "Boetegeld = Sneu geld". Geen onzinnige snelheidscontroles.  

Het oprichten van dorps/wijkgerichte gezondheidscentra waarin alle disciplines zijn ondergebracht.  

BGE is voor het opnieuw openstellen van het buitenbad bij Aquarena in Emmen en het in stand houden van de baden in de buitendorpen.

BGE streeft naar ruim voldoende veilige en schone openbare toiletten, geschikt voor mannen, vrouwen en gehandicapten. Er is dan geen reden meer voor "wildplassen".  Bovendien betekent dit nieuwe werkgelegenheid.