De Raad van State heeft woensdag het verzoek van Wim Wientjes uit Emmen tegen de geheimhouding van het tussentijds verslag van het tweede halfjaar 2002 van de BVO Emmen (nu FC Emmen) ongegrond verklaard. In maart 2003 heeft de raad van Emmen de opgelegde geheimhoudingsverplichting bekrachtigd.

Volgens de Raad van State is Wientjes voorzitter van een in de gemeenteraad van Emmen vertegenwoordigde politieke partij (BGE) en zelf geen raadslid. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het besluit tot opleggen van geheimhouding primair tot gemeenteraadsleden is gericht en voor hen rechtsgevolgen heeft.

Wientjes belang is hierbij volgens het college niet rechtstreeks betrokken, daarom is zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Wim Wientjes is teleurgesteld over de uitspraak.