Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm

 Uw reactie klinkt niet alleen flauw hij is het ook.
 

 


Van: "Kuperus, Dirk (NL - Groningen)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Datum: 28 januari 2014 16:05:18 CET
Aan: "wim halm " <
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
" target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: Harry Werkman <
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, "Rienks, Piet (NL - Groningen)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Antw.: E-mail met bijlage (attachment): Vragen aan accountant over opnemen  cijfers tariefsbijdrage schoonmaakondersteuning in begroting.doc, Bijlage C) RA14 0008 voorstel tariefsbijdrage 30 jan 2014.pdf, Bijlage B) 12 444578 beantwoording BGE  wmo cijfers i

Geachte heer Halm,

Dank voor uw mail. We hebben uw vraag inmiddels ook per schriftelijke post ontvangen.
Uiteraard beantwoorden wij graag vragen van de raad, maar de procedure is dat dergelijke vragen bij de griffie worden ingediend. De griffie bepaalt vervolgens, waar nodig in overleg met het contactorgaan voor de accountant (de auditcommissie) of deze vragen worden voorgelegd aan de accountant en welke opdracht de accountant krijgt. De accountant kan vervolgens aangeven of de vraag te beantwoorden is binnen de bestaande opdracht of dat er extra kosten voor in rekening moeten worden gebracht.

Deze procedure voorkomt informatie-ongelijkheid tussen raadsleden en voorkomt tevens dat partijen met onverwachte extra kosten geconfronteerd wordt.
Als de vraag namens de hele raad gesteld wordt, ofwel door de griffie ofwel door de auditcommissie, zal de eventuele rekening naar de gemeente gaan en niet naar een afzonderlijke partij.

Ik heb inmiddels contact gezocht met Harry Werkman om hem dit voor te leggen. Vanuit de griffie is daarop contact gezocht met de auditcommissie om te bezien of dit bij de accountant neergelegd zal worden.
Hierover is nog geen uitsluitsel heb ik begrepen.

Dat betekent dat wij u hoogstwaarschijnlijk geen antwoord kunnen geven voor 30 januari, zoals u vraagt.
Ik hoop op uw begrip.
Ik heb Harry in de CC gezet, zodat hij ook op de hoogte is van deze mail.


Met vriendelijke groet,
Dirk Kuperus
Director | Audit Public Sector
Deloitte Accountants B.V.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

From: wim halm [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Sent: dinsdag 28 januari 2014 21:12

To: Kuperus, Dirk (NL - Groningen)

Cc: 'Harry Werkman'

Subject: FW: E-mail met bijlage (attachment): Vragen aan accountant over opnemen cijfers tariefsbijdrage schoonmaakondersteuning in begroting.doc, Bijlage C) RA14 0008 voorstel tariefsbijdrage 30 jan 2014.pdf, Bijlage B) 12 444578 beantwoording BGE wmo cijfers i

 

 Geachte heer Kuperus,

 

Volgens mij moet het geen enkel probleem zijn als u minimaal vraag 1 uit de brief beantwoord. De eventuele kosten voor het ja of nee kunt u, indien u dit wenst, bij onze partij in rekening brengen. Afhankelijk van uw antwoord kan ik dan nader bepalen hoe ik antwoord krijg op vraag 2 of 3 en op welke wijze ik de raad hierbij betrek. In afwachting van een spoedig antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm fractievoorzitter BGE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van: "Kuperus, Dirk (NL - Groningen)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Datum: 30 januari 2014 12:53:05 CET
Aan: "wim halm " <
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: 'Harry Werkman' <
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, "Rienks, Piet (NL - Groningen)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Onderwerp: Antw.: E-mail met bijlage (attachment): Vragen aan accountant over opnemen cijfers tariefsbijdrage schoonmaakondersteuning in begroting.doc, Bijlage C) RA14 0008 voorstel tariefsbijdrage 30 jan 2014.pdf, Bijlage B) 12 444578 beantwoording BGE wmo cijfers i

Geachte heer Halm,

 

Het klinkt misschien een beetje flauw, maar zelfs voor de beantwoording van vraag 1 geldt dezelfde procedure. Dat heeft uiteraard niets te maken met kosten, maar wel met informatie-ongelijkheid tussen raadsleden.

Bovendien zou de beantwoording van deze – op het oog simpele -  vraag, betekenen dat we met het college moeten overleggen hoe eea bedoeld is cq. hoe eea uitgelegd is, op het moment dat wij hier een advies over zouden hebben gegeven.
Ook dat vergt (enige) tijd.

 

Ik zou daarom toch even de reactie van de voorzitter van de auditcommissie willen afwachten.

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Kuperus
Director | Audit Public Sector
Deloitte Accountants B.V.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Geachte heer Kuperus,

 

Uw reactie klinkt niet alleen flauw hij is het ook.

 

Beide argumenten: ongelijke informatie van raadsleden en de relatie cliënt/accountant misbruikt u mijn inziens.

 

       Het fenomeen van ongelijke informatie verstrekking is alleen ongewenst als u op uw initiatief een selecte groep raadsleden zou informeren.

 

 

 

 

       Indien u mij niet van antwoorden wil voorzien zal ik alsnog daarvan uitgaan.

       Ik neem aan dat u mij alsnog per omgaande antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

 

Van: wim halm [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: zondag 2 februari 2014 11:32
Aan: '
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.'
CC: 'Harry Werkman'
Onderwerp: FW: E-mail met bijlage (attachment): Vragen aan accountant over opnemen cijfers tariefsbijdrage schoonmaakondersteuning in begroting.doc, Bijlage C) RA14 0008 voorstel tariefsbijdrage 30 jan 2014.pdf, Bijlage B) 12 444578 beantwoording BGE wmo cijfers i

 

 

Geachte heer Kuperus,

 

Uw reactie klinkt niet alleen flauw hij is het ook. Beide argumenten: ongelijke informatie van raadsleden en de relatie cliënt/accountant misbruikt u mijn inziens.

 

1.      Het staat alle raadsleden vrij informatie te verzamelen om zich te oriënteren. En als u mij informeert kunt u als u ongelijkheid vreest de andere raadsleden ook via cc of via de griffie informeren, waardoor de ongelijkheid weer is opgeheven.

 

            Het fenomeen van ongelijke informatie verstrekking is alleen ongewenst als u op uwinitiatief een selecte groep raadsleden zou informeren.

 

2.      De raad als hoogste orgaan van de gemeente is uw opdrachtgever en dus uw cliënt, niet de auditcommissie of het college. Uw argument: in strijd met regels relatie cliënt/accountant is dus niet valide.

 

3.      Van belang zijn uw antwoorden wel, gezien de mogelijkheid dat u in strijd met accountantscode adviseert en controleert voor de zelfde opdrachtgever.

 

Indien u mij niet van antwoorden wil voorzien zal ik alsnog daarvan uitgaan.

Ik neem aan dat u mij alsnog per omgaande antwoord.

 

Met vriendelijke groet.

 

Wim Halm

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm