Emmercompascuum, 20 december 2013                                      PERSBERICHT

 


BGE doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) doet niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2013 is dit besluit officieel door de leden en het bestuur genomen.

 

Omdat de huidige fractievoorzitter van BGE, Wim Halm, te kennen heeft gegeven niet opnieuw lijsttrekker te willen worden, deed zich de vraag voor wie van de beschikbare kandidaat raadsleden als lijsttrekker de kar wilde gaan trekken.

Helaas was op dit moment niemand van de kandidaat raadsleden om uiteenlopende redenen, bereid of beschikbaar, om op dit moment al als lijsttrekker de kar te gaan trekken.

 

BGE voorzitter Henk Menger: "De drempel voor de kandidaat raadsleden op de lijst om zich ook beschikbaar te stellen als lijsttrekker, blijkt op dit moment nog te hoog. Een lijsttrekker moet zich spontaan aandienen en moet zich niet gedwongen voelen door de rest van de groep. Een aantal van de beschikbare kandidaten heeft het denk ik wel in zich maar hebben nu nog tijd nodig om zich het politieke vak meer eigen te maken. We zullen zien hoe dit de komende tijd gaat verlopen, maar voor dit moment is het beter dat we onder deze omstandigheden niet meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen."

 

Fractievoorzitter Wim Halm van BGE: "Het was een moeilijke beslissing om na 12 jaar te besluiten om niet verder te gaan in de gemeentelijke politiek. Het oordeel over hoe BGE en ik het de afgelopen 12 jaar hebben gedaan laat ik aan anderen over. Ik heb het werk echter altijd met alle plezier en met volle inzet en overtuiging gedaan. Uiteraard zullen we als fractie tot 19 maart 2014 nog ons uiterste best doen om ons in te zetten voor de inwoners onze gemeente."

 

 

 

Einde Persbericht

 

Namens bestuur en fractie van BGE

 

Wim Halm fractievoorzitter BGE

Henk Menger voorzitter BGE