De zoveelste uitstel van betaling voor Handbalvereniging E&O

 

 

 

Uitzonderingen op de regel vragen minimaal om uitleg om de politiek geloofwaardig te houden. Pijnlijke maatregelen voor de één horen ook te gelden voor de ander. Wij hebben de afgelopen jaren gezien dat het college, soms met steun van de raad, voor een aantal partijen bij herhaling hierop een uitzondering maakt.

 

Nu de gemeente steeds meer moet bezuinigingen en vele burgers en inwoners hier de gevolgen van ondervinden, is het tijd om wat kritischer met de uitzonderingsbeleid om te gaan.

 

 

 

 

Zo hebben wij bij de collegebesluiten van afgelopen dinsdag kunnen lezen dat de incassoprocedure voor handbalvereniging E&O weer eens is uitgesteld. Nu tot 15 januari 2014.

 

 

 

Wij vinden dat dit alleen kan als het college hierover uitgebreid tekst en uitleg  geeft aan de inwoners van Emmen via de gemeentepagina van de Zuid Oost Hoeker. Zo niet, dan moet de incasso procedure wat ons betreft maar zo spoedig mogelijk worden gestart. Hierover willen we dan de volgende motie over indienen.

 

 

 

HANDBALVERENIGING E&O

 

 

 

MOTIE

 

 

 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 4 en 7 november  2013;

 

Gehoord hebbende de beraadslaging over agendapunt B1, RA13.0089 en bijbehorende stukken.

 

 

 

Overwegende dat:

 

·       de lang slepende problematiek rond de betalingsachterstanden van handbalvereniging E&O bij de gemeente, en de bij herhaling coulante opstelling van het college hierin, vragen om een duidelijke tekst en uitleg van het college aan alle inwoners van de gemeente Emmen;

 

·       uitleg over deze houding op dit moment van extra belang is gelet op noodzakelijke draagvlak voor alle bezuinigingsmaatregelen die de gemeente neemt en die inwoners en organisaties van de gemeente treffen;

 

·       uitzonderingen op de regel zonder goede uitleg de geloofwaardigheid van de politiek aantasten.

 

 

 

Verzoekt het college om:

 

1.    Voor 22 november 2013 via een open brief op de gemeentepagina van de ZO-Hoeker aan alle inwoners van Emmen uit te leggen:

 

·       Waarom inning van vorderingen op handbalvereniging E&O de afgelopen jaren niet is gelukt en welke inspanningen de gemeente op welke momenten gedaan heeft om de vorderingen wel tijdig te innen;

 

·       Waarom het te vorderen bedrag op handbalvereniging E&O heeft kunnen oplopen;

 

·       Waarom bij herhaling voor handbalvereniging E&O een uitzondering is gemaakt ten opzichte van het reguliere beleid voor andere personen en organisaties in de gemeente;

 

·       Waarom het college heeft besloten de aangekondigde incasso procedure opnieuw wordt uitgesteld. Nu tot 15 januari 2014;

 

   

 

En gaat over tot de orde van de dag.