Voorzitter,

In de commissievergadering van afgelopen maandag ben ik begonnen met het toegeven van fouten van BGE toen het besluit over de parkeergarage is genomen.

 

De uitleg van het college van maandag aangehoord hebbende, moet ik concluderen dat het toegeven van fouten voor het college moeilijk blijft. Het blijft een beetje hinken op twee gedachten.

Er zijn wel fouten gemaakt, maar ook weer niet en gezien de omstandigheden heeft het college een uitstekend resultaat behaald. Ook al staat de raad weer eens met de rug tegen de muur en kost het miljoenen extra.

 

En van alle ingewikkelde zaken die spelen bij dergelijke projecten kun je een boeiend technisch verhaal houden en dikke rapporten maken. En er wordt waarschijnlijk op gegokt dat de raad de vinger niet voldoende op de zere plek kan leggen.

    

Alles aangehoord hebbende zouden we tegen het college willen zeggen: Ja college er is een GROTE BOZE BUITENWERELD en ga daar eens rekening mee houden. Uw partners zijn geen liefdadigheidsinstellingen die gaan betalen voor uw fouten.

 

 

Als ik naar de conclusies en aanbevelingen kijk dan moet ik lachen en huilen tegelijk.

·        Als je vanwege fouten in het bestek   het gehele deel   onvoorzien moet gebruiken voor meerwerk, dan heb je nog wel gewoon een fout gemaakt.

·        Duidelijke afspraken maken helpt om misverstanden te voorkomen. Alsof je daar voor naar de universiteit moet zijn geweest of een extern bureau moet inhuren.

·        Als een coördinatie overeenkomst noodzakelijk is om iets af te kunnen dwingen, dan moet je wel zorgen dat deze getekend wordt.

·        Vooraf nadenken over alles risico's is wel verstandig.

 

 

Voorzitter,

Dit is toch allemaal kleuterklas niveau. En al helemaal om maar geen fouten hoeven toe te geven. En dan hebben we het toch over zaken die je nooit aan één iemand kan toerekenen, ook al gaat de aandacht nu met name naar één verantwoordelijke wethouder.

Graag had ik gezien dat het college naar het ABC Management Groep had gereageerd dat ze zich niet kunnen vinden in hun kleuterachtige conclusies en aanbevelingen. Dat dit niet is gebeurd is veelzeggend. Maar fouten niet hoeven toegeven blijft natuurlijk het belangrijkste.

 

Als BGE hebben wij bij het Atlanta project de meeste keren tegengestemd, omdat we ons hebben gerealiseerd dat er WEL een GROTE BOZE BUITENWERELD IS.

 

We hebben als BGE niet tegengestemd omdat we populistisch tegen vooruitgang en veranderingen zijn zoals anderen het graag zouden willen uitleggen. 

 

En alle partijen in de raad die bij Atalanta steeds voor hebben gestemd, die weten ook dat de raadadviseur meerdere malen heeft aangegeven dat het nog aan vele zaken ontbreekt om verantwoord door te gaan.

 

 

De meerderheid van deze raad heeft bewust de waarschuwingen van deskundigen genegeerd. Dat is het eerlijke en volledige verhaal. Deze raad kan gelet op alle rapporten van Twijnstra Gudde niet alleen maar verbaasd en boos zijn over het optreden van het college en de ambtelijke organisatie. En Twijnstra Gudde heeft ook gewezen op de noodzaak om op belangrijke posities mensen te zetten met ervaring in dergelijke grote en complexe projecten.

 

En de heer Leutscher maakt nu mooie sier door aan te geven dat hij vooraf heeft aangegeven te twijfelen aan de kunde en bekwaamheid van het college en de ambtelijke organisatie. Hij doet dit bij herhaling zowel in de raad als in de media. Maar dit is wel vreemd.

 

Voor hem moet het toch ook steeds duidelijk zijn geweest dat DIT college de grote projecten zou gaan doen en niet een ander college. En dat de zittende ambtelijke organisatie het zou gaan doen en niet een andere ambtelijke organisatie.

 

Misschien dat de heer Leutscher kan uitleggen waarom hij projecten van tientallen en honderden miljoenen heeft gesteund, maar nooit heeft geloofd in de deskundigheid en bekwaamheid van de mensen die het moeten gaan uitvoeren. Ik ben benieuwd naar zijn antwoorden.

 

Voorzitter,

Graag wil ik nog een passage uit de bijdrage van BGE van 3 oktober 2011 aanhalen toen er weer een echt onomkeerbaar besluit werd genomen.

 

Maakt liefde blind?

In 2013 en 2014 zal het centrum van Emmen 1 grote bouwput zijn. En iedereen begrijpt dan dat we dan zeker niet meer terug kunnen. Dat begrijpen bouwbedrijven ook.

En we zijn er trots op dat we geen alternatieven achter de hand hebben. Dat weten bouwbedrijven ook.

 

En wij denken dat er in Emmen niets mis kan gaan bij de bouw. Dat er geen vertraging en andere problemen kunnen ontstaan. Ook al hebben we bij de parkeerkelder Willinkplein nog gezien dat het wel kan.

 

Dat is toch anders gelopen dan eerst was bedoeld, dat heeft toch langer geduurd dan gepland.

Wij weten dat grote bouwprojecten vaak kostenoverschrijdingen kennen en langer duren dan gepland. Toch denken we dat dat nu niet gebeurt. Of hopen we dat alleen maar.

Gaat de liefde van de voorstanders van dit project en deze plannen nu al  zover dat ze voor alles blind zijn geworden?

 

Voorzitter,

En dat allemaal met de wijsheid vooraf. En liever hadden wij als BGE niet al zo snel gelijk gekregen. BGE heeft ook laten zien dat ze kan bewegen en heeft recent nog  voor de verstrekking van een krediet voor het Atalanta project gestemd. Ook wij beseffen dat we in een fase zitten dat het onomkeerbaar is.

 

Wat niet onomkeerbaar is dat is dat de raad weer gebruik gaat maken van een raadsadviseur. En als het aan ons ligt is dan is dat weer Twijnstra Gudde. Wij worden liever met pijnlijke constateringen vooraf gewaarschuwd dan dat we achteraf met pijnlijke resultaten van de uitvoering worden geconfronteerd. En dan miljoenen extra kwijt zijn.

 

Met de verlenging van het contract van de huidige raadadviseur zijn wel al bijna een half jaar bezig. Een meerderheid heeft 3 maanden geleden helaas besloten niet met Twijnstra Gudde verder te willen. En vervolgens is er 3 maanden nog niets anders geregeld. Hoe serieus ben je dan als raad als je aangeeft zelf de tijd en deskundigheid er niet voor te hebben.

 

Hopelijk durven PvdA, CDA, VVD, D66 en LEF! die niet door willen met Twijnstra Gudde ook kritisch naar zichzelf te kijken. Of is een half jaar een te grote tijdsdruk voor hen?

Het Atalanta project is er bij gebaat dat fouten worden erkent en dat er van wordt geleerd. Maar er is in Emmen echter altijd één ding belangrijker dan Atalanta.

 

DAT IS VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN.

Dat project mag miljoenen kosten jaar in jaar uit. En wij houden ons vanaf heden aan de afspraak dat raadsleden onvoldoende verstand van dergelijke projecten hebben en onvoldoende tijd.

Zolang we zonder raadsadviseur zitten zullen we dan ook tegen stemmen.

 

Fractie: Burgerbelangen Gemeente Emmen