Strukton Civiel Projecten

T.a.v. directie

Mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postbus 1025

3600 BA Maarssen

 

 

Onderwerp:   1) Problemen parkeergarage Westerstraat

                        2) Geschil gemeente Emmen en Strukton

                        3) Bereidheid Strukton om mee te werken aan onderzoek gemeenteraad en / of gemeenteraad te informeren 

 

Geachte directie,

 

 

Op woensdag 18 september 2013 heeft de gemeenteraad van het college van B&W van de gemeente Emmen een rapportage ontvangen over de problemen rondom de bouw van de parkeergarage Westerstraat. In dit rapport wordt onder andere de visie weergegeven van het college over de problemen bij de bouw van de parkeergarage.

 

De bouw die door uw bedrijf wordt uitgevoerd. In het rapport gaat het college ook in op de rol van uw bedrijf bij de oorzaak van de verschillende problemen. Helaas is de visie van uw bedrijf op de door het college geschetste problemen niet meegenomen in het rapport. Via de media, RTV Drenthe 19 september 2013, vernamen wij dat u zich niet herkent in het beeld dat in het rapport (over Strukton) wordt geschetst. (Citaat website RTV Drente; "Aannemer Strukton herkent zich volgens een woordvoerder niet in het gisteren gepresenteerde externe onderzoek naar de Emmer parkeergarageaffaire, maar onderneemt ook geen juridische stappen.") Aan de (meerderheid) van de gemeenteraad nu de zeer belangrijke keuze of zij genoegen neemt met de uitleg en oordeel van het college of dat de gemeenteraad zich ook wil laten informeren door Strukton. Echter dit laatste kan alleen als u als bedrijf hiertoe bereid bent.  

 

 

Voordat de gemeenteraad aanstaande donderdag 26 september 2013 een besluit neemt over de problematiek rondom de parkeergarage Westerstraat, zou het goed zijn als de gemeenteraad nog vooraf weet of u wel of niet bereidheid bent de gemeenteraad te informeren over uw visie over de problematiek en het door het college geschetste beeld over uw bedrijf bij de verschillende problemen. Bereid betekent in deze of u mee wil werken  aan een eventuele raadsenquête of een door de gemeenteraad ingesteld onderzoek door een extern bureau. Als de gemeenteraad voor 26 september uw antwoord kent, vereenvoudigt dit de keuze voor het wel of niet kiezen voor een raadsenquête of een onderzoek door een extern bureau.   

 

·        Wij zouden u dan ook willen vragen of u voor donderdag 26 september 17.00 aan de gemeenteraad van Emmen schriftelijk zou willen laten weten of u bereid bent om aan een mogelijke raadsenquête of onderzoek door een extern bureau mee te werken?

 

Mogelijk dat u vanwege uw visie op de problemen van mening bent dat een raadsenquête of een onderzoek door een extern bureau voor uw bedrijf te tijdrovend is of omdat u om andere redenen daar niet aan mee kunt of wilt werken. In dat geval zouden wij u willen vragen of u bereid bent in een (openbare) bijeenkomst de raad te informeren over uw kant van het verhaal. Een dergelijke bijeenkomst zou dan nog voor donderdag 26 september 17.00 moeten plaatsvinden.

 

Wij zouden u willen vragen uw reactie op dit verzoek te richten aan de voltallige gemeenteraad. Dit kan door per mail te reageren aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad en / of uw reactie per mail / post te richten de griffier van de gemeenteraad, t.a.v. de gemeenteraad met verzoek deze aan de raadsleden door te sturen. (De mailadressen vindt u in de CC lijst van de aan u gerichte mail.)

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Wim Halm

fractievoorzitter BGE    

 

 

Kopie: fractievoorzitter PvdA, CDA, WE, VVD, D66, DOP, SP, V E, LEF!, GL, CU, en de griffier van de gemeenteraad.