Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

 

Onderwerp: Milieu Pottendijk

 

Geacht College,

 

BGE heeft naar aanleiding van vragen van  verontrustte burgers  schriftelijke vragen over het storten van grofvuil op de Pottendijk. Het is misschien wel toe gestaan om autobanden met zand te bedekken zodat het aanzien beter is.

 

 

“ Op grond van art. 10.2 van de Wet milieubeheer geldt er buiten een inrichting een verbod om zich van afvalstoffen (en dus ook van afgedankte autobanden) te ontdoen door deze te storten of anderszins op of in de bodem te brengen’’. Maar op het geluidsportcentrum worden Illegale activiteiten tot nu toe steeds weer gedekt door achteraf vergunning te verlenen of door het aanpassen van het bestemmingsplan om vergunningen te realiseren die voorheen niet mogelijk waren.

Op 10 oktober 2011 heeft  BGE in de commissie Wonen & Ruimte  aangegeven dat er vervuilde grond werd gestort. De wethouder heeft toen gemeld dat het ging om met puin vervuilde grond.

Nu gaat het om grote aantallen autobanden.

 

BGE heeft de volgende vragen:     

 

1. Autobanden vallen die onder afvalstoffen?

 

2. Is art.10.2 van de wet milieubeheer ook van toepassing op Pottendijk?

 

3. Is het College op de hoogte van het storten grote aantallen autobanden of het dumpen van grof 

    vuil / puin op deze plek?

 

4. Kan het college aangeven wanneer er milieucontrole heeft plaats gevonden?

 

5. Als hier sprake is van illegale stort, gaat het college dan ook handhaven?

 

6. Kan en wil het College voor het storten van grof vuil/autobanden op eigen terrein een

    vergunning verlenen.

 

Graag zouden wij de schriftelijke antwoorden zo spoedig mogelijk ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

 

 


 

Bijlagen:

DVHN-20130722-Banden juist uit de grond Pottendijk
DVHN-20130723-Geen illegale stort autobanden Pottendijk