‘‘ Helaas is de gemeente in afwachting van veel nieuwe regels en nieuwe taken vanuit het Rijk. Voor politiek en inwoners is nog veel onduidelijk. Waar landelijke partijen rijksdiensten uit Emmen weghalen, Zijn partijen in onze gemeenteraad hier vaak op tegen. BGE vind dat je gebieden met krimp  niet extra hard moet treffen.

BGE heeft aangegeven dat het college meer moet bezuinigen op ambtenaren en moet zorgen voor vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Ook moet het college het hergebruik van zorgmiddelen actiever gaan stimuleren. Naast de bezuinigen zal de gemeente  op vele terreinen moeten veranderen. Wij hebben aangegeven dat hierbij gebruik gemaakt moet worden van de mogelijkheden die krimp biedt. Met een motie, die is aangenomen, moet het college er voor zorgen dat in beroepen en sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is, zoals techniek, actief beleid komt. Ook moeten eerder gemaakte keuzes kritisch worden bekeken. Geen windmolens, wanneer andere vormen van energie rendabeler zijn.

 

 

Wim Halm