Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan in Emmen .

 

Al geruime tijd ligt er naast het benzinestation Emmalaan hoek Kerkhoflaan een enorme grote berg zwarte grond van wel 8 meter hoog.

Waarschijnlijk afkomstig van weg werkzaamheden in de omgeving.

  

De omwonenden klagen steen en been over de zandverstuivingen die er nu met regelmaat zich voor doen.

 

Het droge weer van de laatste weken zorgt er voor dat de bewoners met regelmaat de ramen moeten lappen en hun tuin meubels steeds opnieuw moeten reinigen, vanwege het zwarte zand dat overal naar toe stuift.

 

De bewoners vragen zich af of ook de aannemer maar ook de gemeente Emmen die vergunningen verleend niet moet zorgen alles in het werk te stellen om overlast te beperken.


Niet alleen overlast van bouw werkzaamheden maar ook het tijdig afvoeren of afdekken van bouwgrond, zodat anderen niet gehinderd worden om op het terras te kunnen zitten.

 

Met regelmaat komt het voor dat de witte was iets anders gekleurd aan de waslijn hangt, dan normaal is. Het zwarte zand is terug te vinden op de ramen en vensterbanken, het tuin meubilair en de was aan de waslijn.

Is hier geen sprake van laakbaar handelen en worden hier regels en handhaving niet ernstig geschonden.


Vraagt u zich niet af hoe lang u het kunt volhouden een grote vrachtwagen met tuinaarde aan de straat te laten liggen, en omwonenden daar last van onder vinden.


Zou u dan de berg zand niet beter snel weg kunnen halen, of anders afdoende met kleden moeten afdekken, om anderen het stuifzand de oren niet uit te laten komen.


Laten wij hopen dat er snel maatregelen worden getroffen, om verdere overlast te beperken.

BGE doet in ieder geval namens veel omwonenden een poging er verandering in aan te brengen, en dat de aannemer en de gemeente Emmen snel aan het werk gaan dit op te lossen.

 

BGE .

Wim Halm.