Onderwerp:   Open brief aan de raadsfracties van PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF over problemen met het nieuwe Wmo beleid: de invoering algemene voorziening schoonmaakondersteuning

 

Emmen, 13 januari 2013
Kritiek op Wmo beleid van PvdA, CDA, VVD, gesteund door D66, CU en LEF.  

 

Schoonmaakondersteuning: Niet alleen aanloopproblemen maar ook structurele problemen te verwachten

De vijf partijen WE, DOP, SP, GL en BGE zijn blij dat ook de zes partijen die vóór het nieuwe Wmo beleid schoonmaakondersteuning hebben gestemd: PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF, zich eindelijk bezorgd maken over de chaos en problemen rondom de algemene voorziening schoonmaakondersteuning die per 1 januari 2013 is ingevoerd. Maar de vijf partijen vinden dat alleen kritiek op het college en verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet te gemakkelijk is.

 

De zes partijen die vorig jaar met het nieuwe Wmo beleid hebben ingestemd zouden ook eens in de spiegel moeten kijken. Als ze dit doen, dan realiseren ze zich hopelijk dat zij zelf in belangrijke mate hoofdverantwoordelijk zijn voor de huidige problemen en chaos bij de schoonmaakondersteuning.

 

De voorstanders hebben volgens de vijf partijen alleen gekeken naar het bedrag dat bezuinigd kon worden en niet naar de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de plannen. In een open brief wijzen de vijf partijen de raadsfracties van PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF op hun rol en verantwoordelijkheid in deze problematiek en vragen zij hen het huidige beleid te herzien.

 

Volgens de vijf partijen is er niet alleen sprake van aanloopproblemen. Met het huidig vastgestelde Wmo beleid en de contracten met zorgaanbieders verwachten WE, SP, DOP, GL en BGE dat de problemen structureel zullen blijven, omdat de gemeente voor een vast bedrag de zorgaanbieders alle vrijheid heeft gegeven en als gemeente zelf nog maar weinig invloed kan uitoefenen.

 

De gemeente heeft als het ware alle verantwoordelijkheid over de schutting gegooid en je kunt niet verwachten dat zorgaanbieders de Wmo taak van de gemeente met verlies gaan uitvoeren. Ook blijft de wettelijke basis van het Wmo beleid wankel en verwachten de vijf partijen dat de Rechtbank de gemeente Emmen op korte termijn zal terugfluiten.

 

Als de fracties van PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF van mening zijn dat zorgaanbieders zelf niet mogen indiceren, hetgeen PvdA raadslid Anita Louwes dit weekend in de media aangaf, dan vertellen de zes partijen niet het eerlijke verhaal aan de burgers of hebben ze het afgelopen jaar niet opgelet en weten ze niet waar ze toen mee hebben ingestemd. In het Wmo beleid waarmee zij hebben ingestemd wordt duidelijk gesteld dat de zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor de indicatie bij de algemene voorziening schoonmaakondersteuning.

 

Het zou juist één van de voordelen zijn, waardoor er fors bezuinigd kon worden. In het bestek bij de aanbesteding is dit ook nadrukkelijk opgenomen. Met nu alleen verwijten maken aan de zorgaanbieders en verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet maken PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF zich er te gemakkelijk van af.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor nadere informatie: 

Wim Moinat fractievoorzitter SP ( 06-30575367)  / Rick Denkers fractievoorzitter GroenLinks ( 06-22035895 )

 

Ton Schoo fractievoorzitter DOP ( 06-29361156 ) / Wim Halm fractievoorzitter BGE  ( 06 - 22228167 )

 

Rene van der Weide fractievoorzitter Wakker Emmen ( 06-43118722 )

 

Bijlagen: 

  

NB
Aanstaande donderdag 17 januari 2013 (19.30) staat de Wmo problematiek op de politieke agenda in de commissie BME.