Emmer-Compascuum, 23 november 2012 Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

 

Onderwerp: Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug - Iepenlaan 7 te Emmer-Compascuum

 

Geacht college,

 

De laatste weken krijgen als BGE steeds meer vragen binnen over de onveilige situatie die is ontstaan door het ontbreken van verlichting, door het niet branden van de lantaarnpaalverlichting, bij de brug bij de Iepenlaan7 in Emmer-Compascuum.

De brug wordt veel gebruikt, ook 's avonds omdat deze ligt op de route naar de sportaccommodatie. Onduidelijk voor ons is, waarom de lantaarnpaalverlichting niet in gebruik is, of de gemeente van de situatie op de hoogte is en of er op korte termijn een oplossing is te verwachten. Daarom de volgende vragen:

 

 

  1. Is het college op de hoogte van de hiervoor beschreven situatie bij de brug, Iepenlaan 7?

 

      Zo ja, sinds wanneer en wat is er tot nu toe ondernomen?

 

  1. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van het feit dat de lantaarnpaalverlichting niet in gebruik is? En wat de reden is dat het probleem nog niet is opgelost?
  2. Op welke termijn is er een oplossing te verwachten voor de onveilige situatie? Navraag bij de ambtelijke organisatie leverde op dat hier nog geen duidelijkheid over kon worden gegeven.

 

Graag zien wij de schriftelijke beantwoording van onze vragen op een zo kort mogelijke termijn tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wim Halm Fractievoorzitter  Burgerbelangen Gemeente Emmen

 

(06-22228167)