Emmer-Compascuum, 15 november 2012

 

Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

 

Onderwerp: Wmo cijfers begroting - uitleg college 800.000 om tariefsbijdrage van zorgaanbieders op te nemen in begroting gemeente

 

Geachte  College,                        

 

Hierbij willen we terugkomen om het antwoord van het college van 2 november 2012 op onze technische vragen van 1 november 2012 over de Wmo cijfers in de begroting 2013.

Vraag BGE 1 november 2012:

 

Op blz. 17 van de begroting staat vermeld dat in de begroting rekening is gehouden met 1,4 miljoen euro eigen bijdrage Wmo. In de nieuw verstrekte Wmo paragraaf staat een bedrag voor eigen bijdrage van -2.207.261 euro. Dit verschil kan niet in de tariefsbijdrage zitten voor de algemene schoonmaak, want volgens de aanbesteding wordt die ontvangen door de zorgaanbieders.

 

 1) Hoe moeten wij het verschil tussen de 1,4 miljoen en 2,2 miljoen aan eigen bijdrage zien?

 

 Antwoord college 2 november 2012:

 

Er is voor gekozen om de bijdrage van de inwoners inzichtelijk te houden. Derhalve zit in de eigen bijdrage WMO (€ 2.207.261) wel de tariefsbijdrage.

 

Bij de begrotingsbehandeling heeft het college aanvullend aangegeven dat het bedrag zowel als last als ook als bate is opgenomen.

 

 

Vragen:

 

  1. Kan het college aangeven volgens welke boekhoudregels, landelijk en intern, de tariefsbijdrage die zorgaanbieders ontvangen en niet de gemeente worden opgenomen als last en als bate in de begroting en jaarrekening? Graag met concrete verwijzingen.
  2. Kunnen wij een gedetailleerde specificatie krijgen van het bedrag van 16.618.350 dat als schoonmaakondersteuning is opgenomen in de nieuwe Wmo paragraaf in de begroting 2013?

 

 Graag zien wij een schriftelijke beantwoording binnen de geldende termijn tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm Fractievoorzitter  BGE