Hoe je het ook bekijkt en hoe je de verhalen ook tot je neemt uit de media, je blijft je voortdurend verbazen over hoe onze politiek ingewikkeld in elkaar zit. En hoe ze daar met elkaar menen om te moeten gaan roept veel vraagtekens op. Er altijd een soort macht strijd aan de gang is, en veel partijen elkaar te lijf gaan om de populariteit uit te kunnen dragen.

Vaak gaat het dan nog niet eens over belangrijke onderwerpen, maar in de wandelgangen gaat het vaak over personen en wie die dan wel niet mag zijn om bepaalde uitspraken te doen.

Elkaar op z,n Drents gezegd de vlooien elkaar proberen af te vangen, en zelf proberen er mee aan de haal te gaan, is meer regelmaat dan zeldzaamheid. Vragen de burgers zich niet af of er ooit eens een tijd zal komen waar machtstrijd en populariteitsdrang tot het verleden zal gaan behoren. Wat nu weer gebeurd bij de pvda in Groningen had nooit zo ver mogen komen, speelt de burgermeester hier ook geen belangrijke rol in mee. Is hij niet de man die orde in de arena moet scheppen en het college en de raadsleden vermanend had toe moeten spreken. Is het wel correct dat de heer Remmels en Tiggelaar zich publiekelijk uitlaten over hun bevindingen. Was het niet beter geweest eerst eens goed uit te zoeken waar de brand aard vandaan komt, is het mislukte tramproject hier debet aan en was dit de druppel die de emmer doet overlopen.

 

Is het niet onpraktisch dat je wethouders verteld dat ze te veel droomden over de tram die nooit zou komen, en onbetaalbaar zou zijn in deze tijden, toch vasthouden aan dat soort plannen en niet willen toegeven dat het geen goede keus is blijkt velen een afgang te vinden. Gewone kiezers zullen juist respect hebben voor ambtenaren en wethouders die hun fout of mislukt plan toegeven meer respecteren dan dat ze blijven dromen en daardoor er veel gemeenschapsgeld verloren gaat.

 

Is dit nu een incident of gaat dit op meerdere plaatsen in andere provincie,s zich afspelen, is dit een nieuwe mannier van politiek bedrijven om elkaar buitenspel te zetten.

Wat gebeurd er in onze eigengemeente Emmenmet onze politieke arena, is het hier wel goed voor elkaar, en heeft onze burgermeester het college en de raad wel voldoende onder controle. Zal hij wel tijdig ingrijpen als hier zaken uit de hand zouden lopen, en roept hij dan wel op tijd zijn verantwoordelijke wethouders en raadsleden tot orde. Wat staat ons nog te wachten uit onze eigen politieke arena, is het wel juist dat een journalist gegevens opvraagt bij de gemeente om wethouders enraadsleden vanpolitieke partijen door te lichten over hun declaratie gedrag en het bijhouden van een goede administratie. Is dat niet de verantwoordelijkheid voor een bepaalde gemeentelijke ambtelijke afdeling, dan dat een hele simpele eenvoudige journalist hier naar te laten kijken. Mogen wij wel iemand aan de schandpaal nagelen zonder dat de rechtelijke macht zich daar over uitgesproken heeft, en als iemand de fout is ingegaan is het dan wel correct een hele  partij daar op af te rekenen.

 

Te voorbarig en hoogst onfatsoenlijk zo zou ik dat willen omschrijven, juist dit soort journalistieke zaken vindt ik op de rand van het toelaatbare, daarmee bedoel ik niet te zeggen dat zaken aan de orde stellen niet goed zou zijn, maar beperk je tot een simpel verslag en ga niet op de stoel zitten van een openbaar ministerie, doe je het wel vraag je dan eens zelf af wat de gemeenschap ermee op gaat schieten of doe je het voor je eigen populariteit. Gaan ook hier bepaalde zaken niet veel te ver en krijgt de burger soms ook niet de indruk dat grootse plannen op sprookjes projecten gaan lijken, is het dan niet vreemd dat veel burgers zich afvragen of dit wel goed zal gaan. Wanneer zal ook hier een stap terug moeten worden gedaan en wanneer zijn wij zover de werkelijkheid onder ogen te willen zien. Dat een miljarden project toch wel wat te hoog gegrepen is, en het beter is niet verder te gaan dan de polsstok lang is. Niemand is er bij gebaat dat dit ten koste gaatvan de gemeenschapdat een best goed plan gaat stuk lopen en mislukt, en zeker een pas op de plaats een goede zaak kan zijn.

 

Vooral als de subsidie,s en andere financiële zaken niet definitief  zeker zijn.

Ook in onze gemeente Emmen lopen wij grote risico,s , en vergelijk ik het deels met het toch wel mislukt tramproject in Groningen. Ook hier doen we de bevolking steeds voorkomen dat alle onderdelen financieel afgedekt zijn, ik heb mijn twijfels daarover en ben bezorgd. Ik hoop dat onze deskundigen als we die hebben elkaar in de wandelgangen niet voor rotte vis uitmaken maar straks inzien dat de uitvoering in delen zal moeten worden afgewerkt. Zij niet teveel hooi op hun vork nemen en geen overdadige risico,s aan zullen gaan.

 

Ben mij er van overtuigt dat er in ons college en raad geen ambtenaren aanwezig zijn om bewust elkaar buiten spel te zetten. Als iedereen de werkelijkheid onder ogen durft te zien, of het nu een grote politieke partij is of iemand van een hele kleine partij moeten ze weten dat het Burger Belang voorop moet staan, opkomen voor hen die steun nodig hebben. Geen discriminatie bij rang of stand, geen verschil in behandeling bij zaken om juist onbegrip van de bevolking te voorkomen moet een ieder steeds voor ogen houden.

 

Samen doen en samen werken is altijd nog beter dan de vuile was buiten te hangen en zelf proberen daar profijt uit te kunnen slaan, en dan ook nog de hulp in moeten roepen van heren zoals Tiggelaar en Remkes voor dergelijke vervelende zaken over de vloer te moeten krijgen. Zou zelf niet graag behoren tot een partij die het roddelen niet kan laten, doe dan wat de heer Tiggelaar zegt neem de microfoon en spui je verhaal daar waar het thuis hoort. nl in de openbare vergadering.

 

Jan Wolters

Emmen