Onderwerp:Vragen paragraaf 8, onjuist financieel kader WMO hulp bij het huishouden en  hulpmiddelen 2013 - 2016 (blz. 157 begroting 2013)

 

Geachte  College,  

 

Bij bestudering van de begroting 2013 kwamen wij als fractie onjuistheden tegen bij het onderdeel Financieel kader Wmo hulp bij het huishouden en hulpmiddelen (paragraaf 8 / blz. 157 / begroting 2013). Als de gegevens wel juist zouden zijn zou dit betekenen dat de Wmo bezuinigingen geen enkel effect hebben.

Vergelijking met het Wmo kader uit de begroting 2012 (paragraaf 8 / blz. 207 / begroting 2012 ) duidt er op dat de jaarbedragen waarschijnlijk gewoon zijn overgenomen en alleen de jaartallen zijn aangepast en de effecten van de Wmo bezuinigingen niet zijn verwerkt.

 

1) Graag zouden wij zo spoedig mogelijk een reactie ontvangen op onze constatering en zouden wij de juiste gegevens alsnog ontvangen?

 

2) Ook zouden wij willen weten of fouten in dit onderdeel effect hebben op onderdelen van programma 10 en de totale begroting.

 

3) Zou het college kunnen uitleggen hoe deze fout niet eerder is opgemerkt? Wordt de begroting wel gecontroleerd op juistheid voor hij de deur uitgaat?

 

Graag zouden wij de schriftelijke antwoorden en de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk ontvangen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Wim Halm

 

 

Bijlagen:

Financieel Kader Wmo begroting 2012 en 2013