Voorzitter

 

BGE kan en wil kort zijn hierover. Al bij de start van het College hebben wij aangegeven dat het qua formatie te omvangrijk is en bovendien een lid in zijn midden heeft dat eigenlijk helemaal niet meer deel uit wou maken van het bestuur.

De bestuurder Jan Kuper zullen wij dan ook niet echt missen, wel de mens en de wijze waarop hij met de raad en zijn vak omging. Daarover zullen wij nu niet uitweiden maar gaan direct door naar de invulling van de ontstane vacature. 

Wat BGE betreft is dat snel geregeld.

College, u heeft u zelf vorig jaar een bezuinigingsmaatregel opgelegd en dient nu het goede voorbeeld te geven. De wettelijke wachtgeldverplichting dient gerespecteerd te worden. Als de totale kosten van het college dan gelijk moet blijven, betekent dit dat er geen ruimte is voor een nieuwe wethouder. Vele sociaal zwakkeren zullen door de bezuinigingsmaatregelen van rijk en gemeente nog eens extra worden getroffen de komende tijd. Velen van hen hebben geen baan en ook geen echte kans op een baan.

 

Ook ambtenaren in dit huis zullen hun werk met minder mensen moeten doen en ook raadsleden zullen met dezelfde mankracht het extra werk van de decentralisatie op zich moeten nemen.

Dan past een vrijwillig vertrek van een bestuurder, zonder vervangende baan,  niet. Dan is een verhoging van de bestuurskosten niet op zijn plaats.

 

BGE  had een duidelijk signaal naar de bevolking verwacht van het college. Wij doen er met zijn allen een schepje bovenop en vullen de vacature niet in.

Kortom:  aan de invulling van de vacature werkt BGE niet mee. En of de verhouding PvdA en CDA dan mogelijk een probleem wordt? Volgens ons is hier de uitdrukking over je eigen schaduw heen stappen prima op zijn plaats.

 

En als laatste de vraag wat zijn de kosten voor de vervanging van de wethouder.

 

Fractie BGE