Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad. 

 

Onderwerp: Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg

 

 

Geachte  College,                        

 

BGE heeft reeds eerder vragen gesteld over strepen op  het wegdek te Emmer-Compascuum.

Dit omdat er vragen van buurtbewoners zijn, die vinden dat er een onveilige situatie is ontstaan. Het antwoord was:  De as-markering komt niet terug op wegen binnen de bebouwde kom. Vanuit de nieuwe richtlijnen is dit nu de standaard. Uitzondering hierop zijn rijbanen met 2 keer 2 rijstroken. Overige uitzonderingen worden per situatie beoordeeld door o.a. Rob Ney.

 

Is het niet wenselijk met onmiddellijke ingang de geciteerde afrit, Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg, van het land af te sluiten. Dit vanwege het grote gevaar juist in een bocht de openbare weg op te kunnen rijden, met alle gevolgen van dien. Wanneer de ondernemer met een tractor en landbouwwerktuig de openbare weg ernstig vervuild dit kenbaar moet worden gemaakt middels borden, en ook de verplichting heeft deze vervuiling terstond dient op te ruimen volgens de wegenverkeerswet. Als logische oplossing zien wij een recht stuk openbare weg een afrit naar het desbetreffende landbouwgrond, want in de huidige bocht vraagt dit om grote problemen vanwege gebruikers van de openbare weg waar nota bene een vangrail is geplaatst en waar geen landbouwverkeer verwacht zal worden. Zeker niet door burgers die met deze vreemde situatie onbekend zijn.

 

 

 

BGE heeft daarom de volgende vragen over de situatie Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg:

 

Vraag 1a:

Sinds wanneer is de vangrail geplaatst?

Vraag 1b:

Wie heeft de vangrail geplaatst?

Vraag 1c:

Is de vangrail volgens opdracht uitgevoerd?

Vraag 1d:

Wat de reden is dat de vangrail halverwege de bocht begint?

 

Vraag 2:

Is Veilig Verkeer Nederland ook om advies gevraagd?  Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee waarom niet?

 

Vraag 3:

Hoe beoordeelt het college de veiligheid van deze verkeerssituatie? Voor zowel automobilisten als fietsers.

 

Vraag 4:

Is over de situatie overleg geweest met de betreffende EOP? En wat was hun reactie?

 

Vraag 5:

Is bij de gemeente bekend hoeveel ongelukken zich op de plek hebben voorgedaan? Zo ja om hoeveel ongelukken gaat het?

 

Vraag 6a:

Bij wie worden de kosten van het verwijderen van de blubber op de openbare weg door Area in rekening gebracht?

Vraag 6b:

Wat zijn de jaarlijkse reinigingskosten van deze locatie?

 

Vraag 7a:

Zijn er bezwaren en handhavingverzoeken geweest over de situatie Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg?

Vraag 7b:

Zo ja, om hoeveel gaat het en wanneer zijn deze ontvangen?

 

 

Graag zouden wij zo spoedig mogelijk antwoord ontvagen op onze vragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

 

 

 

Fractievoorzitter  BGE

 

Bijlage: 4 foto’s  situatie ter plaatse.

 

 

 

 

 

 

Geen strepen op  het wegdek S-bocht te Emmer-Compascuum.

strepen zijn inmiddels wel geplaatst!

 

 

klik op de tekst

 

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO BGE inzake vangrail Zuidbargerstraat