De Wereld van David; „Ik word uitermate moe van de verhalen die u afsteekt", zei wethouder Ton Sleeking onlangs aan het adres van BGE-raadslid Wim Halm. Halm stelt volgens Sleeking te vaak vragen aan het college over mogelijk onregelmatigheden en het ontbreken van de benodigde vergunningen op lawaaicentrum Pottendijk. Inderdaad heeft de gemeente diverse tekortkomingen geconstateerd en de betrokkenen gesommeerd hieraan te voldoen.

In een regionaal dagblad krijgt woordvoerder Gerard Cramer van Pottendijk alle ruimte uit te halen richting Halm. Cramer zegt dat 'Halm de omgeving (lees Pottendijk) terroriseert sinds deze een schuur moest afbreken omdat deze illegaal door Halm zou zijn gebouwd'. Papagaaientaai. Deze pertinente onwaarheid heeft zijn oorsprong in een artikel dat in het dagblad verscheen en steeds opnieuw opduikt.

Ondanks toezegging van de betreffende journalist heeft rectificatie nooit plaatsgevonden. De waarheid is dat Halm nog nooit zonder vergunning heeft gebouwd. Halm wilde een bestaand gebouw gebruiken voor huisvesting van studenten. De gemeente stak daar een stokje voor omdat dit in het bestemmingsplan niet was voorzien. De journalist die Cramer nu heeft gesproken zou dat óók kunnen weten, maar heeft nagelaten daar navraag naar te doen. Nadat het bestemmingsplan was gewijzigd kwam de toestemming voor Halm er alsnog.
 
Cramer beklaagt zich dat Halm de gemeente opmerkzaam heeft gemaakt op geconstateerde onregelmatigheden en dat dit hem 50.000 euro heeft gekost. Hoe zo! Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen en dient te weten dat 'bij een constructie van enig materiaal met de grond verbonden, een aanvraag een om bouwvergunning etc. verplicht is'. Door Cramer zijn 'onwetendheid' en 'het niet bij de les zijn' zijn van gemeentelijke ambtenarij zijn onregelmatigeheden ontstaan, die nu door toedoen van Halm worden hersteld. Hulde voor Halm, die gelijke rechten en behandeling hoog in zijn vaandel heeft staan.

Hoezo 'moe worden van Halm zijn verhalen'? Beter zou zijn hem te prijzen omdat door zijn toedoen de gemeentekas duizenden euro's rijker is geworden en ernstige tekortkomingen van de gemeentelijke ambtenarij bloot zijn gelegd. Cramer zijn verhaal bestaat uit laster en achterklap. Blijkbaar bedoeld om Halm ernstig te beschadigen. Wim Halm is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. 

Wij burgers verlangen van onze volksvertegenwoordigers dat zij de publieke zaak dienen. Het geeft géén pas Halm te verwijten dat hij dat met hart en ziel doet. Het is een algemeen publiek geheim dat Halm vaak wordt tegengewerkt en op het gemeentehuis als een luis in de pels wordt gezien. Dat Halm uit rancune zou handelen doet geen recht aan Halm zijn oprechte bedoelingen.

Bc herhaal voor de eenvoud Halm zijn woorden: ,Jk heb helemaal niets tegen Pottendijk, integendeel, en helemaal niet tegen personen. Maar ze hebben zich wel te houden aan de wet, gelijk ieder andere burger." Kan het nog duidelijker ?

Bron: De Wereld van David Zuidenvelder