Althans dat blijkt uit een uitspraak van de zelfbenoemde woordvoerder van de vrijstaat Pottendijk: Gerard Cramer.

In een interview in Dagblad van het Noorden van gisteren.

Cramer beweert dat Halm de gemeente opmerkzaam had gemaakt op bouwen zonder vergunning op Pottendijk.

Vervolgens heeft Cramer op Pottendijk een rondje  gemaakt met de gemeenteambtenaar.

Nadat Cramer terugkwam van een trip naar China met wethouder Evenhuis.

Daarbij kwam inderdaad aan het licht dat er vergunningen nodig waren voor zijn bouwwerken.

Kostte Cramer volgens eigen zeggen 50.000,-- Euro om die vergunningen te krijgen.

Wat wel wat veel is voor een wc en een schans.

Zal dus wel meer aan de hand geweest zijn, ik lees ook iets over milieuvergunningen.

Cramer wist niet dat hij vergunningen moest hebben.

Helaas wordt ieder geacht de wet te kennen, zeker ondernemers.

"Een constuctie van enig materiaal met de grond verbonden" is behoudens enkele uitzonderingen vergunningplichtig in heel Nederland.

Wel weet Cramer te vertellen dat Wim Halm ooit een bouwvergunning moest hebben en volgens Cramer had Wim Halm die niet.

Zijn conclusie: Wim Halm handelt daarom uit rancune.

Gerard Cramer en Gert (Klets)Meyer kennelijk niet.

Mijn conclusie: de balk in eigen oog verhindert blijkbaar niet het zien van de splinter in andermans oog.

 

Ten eerste de gemeente en de provincie was dus 50.000,-- Euro door de neus geboord door de onwetendheid van Cramer en de onoplettendheid van gemeentelijke handhavers.

Blij dat dat rechtgezet is, gezien de bezuinigingen die er aan zitten te komen.

Dat allemaal dank zij Halm.

Maar een springschans, waar publiek onder door loopt, bouwen van oud ijzer, zonder vergunning, constructie tekeningen en -berekeningen is ook zonder meer niet slim.

Dat had Cramer een veelvoud aan aansprakelijkheidsvergoedingen kunnen opleveren als er iets mis zou zijn gegaan.

Alweer dank zij Halm is dit voorkomen.

 

Ten tweede: Halm bouwde nooit iets zonder vergunning.

Halm wilde een gebouw gebruiken voor huisvesting en dat wilde de gemeente niet omdat het bestemmingsplan het niet toestond.

Het gebouw was volkomen legaal gebouwd en stond leeg tot de gemeente het moederplan Emmercompascuum veranderde en het gebruik wél toestond.

 

Dat het gebouw van Halm illegaal gebouwd zou zijn is ooit door Marc Bootsgezel verzonnen en het Dagblad van het Noorden heeft dat nooit willen rechtzetten ondanks beloftes.

Leugens herhalen lijkt ook wel de corebussines van de pers, maar dat terzijde.

In ieder geval kan Cramer dat dus gedacht hebben op grond van die onjuiste publicaties.

 

Ten derde gaat Cramer wel in de fout als hij zegt dat hij verdachte was van een molotovcocktail aanslag op Halm, dank zij Halm.

De politie heeft bij mijn weten nooit een verdachte op het oog gehad en alleen potentiële verdachten gezocht die het op Halm gemunt zouden kunnen hebben.

Dat kunnen er vele zijn als je politicus bent en het verbaast niet dat de politie iemand die uit rancune zou kunnen hebben gehandeld dan spreekt.

En rancune is er nog steeds dat blijkt wel uit het artikel.

Als hij echt de status van verdachte (met cautie etc.) heeft gehad dan moet er ook een spoor van (maar kennelijk niet voldoende) bewijs zijn geweest.

Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar want het slachtoffer krijgt daarover nooit informatie van de politie.

Bij mijn weten is ook nooit gepubliceerd dat het om een molotovcocktail ging, dat heeft Cramer dan van de politie of het is (indirecte) daderwetenschap.

Voor de goede orde de familie Halm was hier slachtoffer en elke burger is verplicht aan een politieonderzoek mee te werken.

 

Ten vierde staat er in de gemeentelijke verordeningen dat het geven van gelegenheid tot overnachten onder de regelingen vallen waaronder ook de campings etc. vallen en dat daar dus ook toeristenbelasting over moet worden betaald.

Er ontstaat anders immers bij ongelijke behandeling van campings en anderen een concurrentievervalsing.

Gelijke monniken gelijke kappen.

De logica van de redenering, dat mensen die worden gelokt naar Emmen, er vervolgens overnachten op een daarvoor bestemd en uitgerust terrein geen toeristen zijn, ontgaat me.

De dierentuin heeft dat als utopisch toekomstplan juist aan de raad voorgelegd en die is daar mee akkoord gegaan en ziet daar het financiële belang ook voor de gemeente dus van in (toeristenbelasting innen).

De Cramer logica geldt kennelijk alleen in de vrijstaat Pottendijk.

Cramer heeft nog een vondst gedaan die m.b.t de regelgeving echter geen verschil maakt.

Hij vraagt een "vrijwillige" bijdrage van 15 euro, ja ja.

Laatst kreeg ik nog een verzoek van Justitie voor zo'n soort "vrijwillige" bijdrage voor te hard rijden.

Hoefde ik écht niet te betalen maar dan zouden er wel andere maatregelen volgen, ik voelde me dus ook helemaal niet verplicht!

 

De mooiste opmerking bewaart Cramer echter voor het laatst:

"Halm is op onze uitnodiging al eens wezen kijken. We dachten, dan stopt het wel, maar nee".

Deze zin pleit in ieder geval voor Halm, die blijkbaar niet voor een ijsje is om te kopen, maar bij zijn standpunt blijft.

Overigens ook terecht blijft bij de uitspraak "vrijstaat" die hij bezigde in verband met Pottendijk.

Dat was gericht tegen regelmatige (bouw)activiteiten (10-tallen) zónder de benodigde vergunningen en ging nú over de bouw door een collega van Cramer, Rodenburg, die een kartbaan exploiteert.

 

Het geweeklaag ten spijt: in Emmen loont het nog steeds te bouwen zonder vergunning om het vervolgens te laten legaliseren conform het gebouwde.

Voorwaarde is wel dat de afdeling handhaving een oogje toeknijpt, anders kom je niet verder dan de fundamenten.

Hier gaat het om compleet, onder de ogen van handhaving, afgebouwde bouwwerken van 15 x 25 meter!

De bouw nam ongeveer een half jaar in beslag.

Terwijl er al een geschiedenis van overtredingen is en er speciaal een ambtenaar is aangesteld voor dit gebied!

Waarom de afdeling handhaving in dit geval een oogje toeknijpt en zich werpt op kleinere overtredingen elders is een grote vraag.

Zal wel te maken hebben met de socialistische normen van dit voornamelijk PvdA college.

Tenslotte moet je volgens die normen de arbeiders verheffen tot goede burgers en kun je grote jongens blijkbaar wel aan hun lot overlaten.

Ton Sleeking is hier voor verantwoordelijk.

Ik herinner me nog dat hij destijds als raadslid met nogal beschuldigende bewoordingen in mijn richting een bestemmingsplan voor een zgn. veehandel op Wiilhelmsweg 26 verdedigde.

Ten behoeve van de neef van destijds wethouder Evenhuis.

Op plaats delict is echter nooit iets verschenen dat ook maar in de verste verte op een veehandel lijkt.

Het kwam nooit verder dan een luxe bejaardenwoning.

Sommige dingen veranderen kennelijk nooit in Emmen.

 

Ten overvloede: de acties van Halm vinden hun grond in de statuten en het partijprogram en gaan over het bestuurlijke gelijkheidsbeginsel, dat inhoudt dat elke burger in gelijke gevallen gelijk hoort te worden behandeld door het bestuur.

Daar schort het in Emmen nog steeds aan dat blijkt wel uit het bovenstaande.

 

De voorzitter

 

 

 

 

Klik hier voor de E-Mails.