Als Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) hebben we tegen de begroting 2012 gestemd. Ook voor volgend jaar doet dit College weer een flinke greep uit de reserves. Er wordt geen 18 miljoen euro bezuinigd, maar 8 miljoen euro en de rest is abracadabra en gegoochel met cijfers.

Voor ons is dit niet de boel financieel op orde maken. De pijnpunten bij de bezuinigingen liggen op het sociale domein, zoals de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij de WMO worden mensen met een inkomen boven 110% van de bijstandsnorm zwaar de dupe. Ze moeten straks honderden tot duizenden euro's per jaar gaan betalen voor hulp in het huishouden. En een groep mensen met een handicap, sluit dot College uit van deelname aan het collectief vervoer. Zij moeten veel meer betalen om aan de samenleving mee te doen.

 

Of neem de grootste bezuiniging van 5,4 miljoen op arbeidsparticipatie en reïntegratie. Ik vraag me sterk af of die bezuiniging realistisch is. Helaas kende het voorstel geen onderbouwing van het College. Maar dat was bij meerdere voorstellen het geval.

 

BGE had graag gezien dat er meer werk was gemaakt van deregulering, ruimere vestigingsmogelijkheden aan de Nijbracht, afschaffen van de welstandscommissie, minder ambtenaren en goedkopere kavels zodat er weer meer gebouwd wordt in Emmen. BGE heeft een voorstel ingediend die moet zorgen dat mensen uit de bijstand straks echt kunnen profiteren van de extra werkgelegenheid van de bouwplannen in Emmen centrum.

 

Wim Halm

Fractievoorzitter Burgerbelangen Gemeente Emmen