In de pers en op deze site is er al flink gereageerd op de zware beschuldiging van parasitisme van Nederduitsers onlangs gedaan door Bouke Arends.

Op een zakelijke opmerking van Wim Halm in de raad over verschil in grondprijzen in Emmen versus over de landsgrens werd volgens Bouke een snaar bij hem geraakt.

 

Daarop uitte hij de inmiddels alom gewraakte beschuldiging van parasitisme door ex-Emmenaren, overigens zonder onderbouwing.

Later verduidelijkte hij dat, door in de volgende vergadering te zeggen dat hij het zei op persoonlijke titel.

Hij bleef bij zijn standpunten over parasitisme, maar had de beschuldigden geen parasieten genoemd beweerde hij.

De raadsleden namen genoegen met die algemene uitleg.

Van die zijde horen we er niets meer over.

Ook Arends twittert  niet over dit onderwerp en reageert ook niet op tweets van anderen over het onderwerp.

Op zijn site is er ook niets over te lezen.

Zelfs niet onder de rubriek "ikke (=Arends) in het nieuws".

De Nederduitser David Sibum heeft er ook nog niets over geschreven.

 

Als relatieve buitenstaander blijf ik dan met nog al wat vragen zitten, waar ik me dan maar zelf antwoorden op ga geven:

 

1. Als het Arends zo hoog zit waarom duikt hij dan niet voluit in de discussie en verdedigt hij niet zijn punt?

Met een site en twitter tot je beschikking en de pers in je broekzak is dat toch een fluitje van een cent.

Maar misschien is het niet te verdedigen of misschien mag het niet van het College.

De ijdeltuit kan dan natuurlijk worden uitgenodigd om eens te komen spreken voor b.v. de vereniging van Duitslandgangers.

En als hij dat weigert dan weten we ook genoeg.

 

2. Waarom vragen de raadsleden en dan met name de coalitieraadsleden en de pers niet om nadere uitleg?

Bouke is volgens eigen zeggen altijd zo goed ingelezen in de stukken dat hij geacht moet worden zijn bewering met cijfers achter de komma te kunnen verdedigen.

Maar de raadsleden en de pers zijn, vermoed ik, niet tegen een kletsmajoor als Arends opgewassen.

 

3.Waarom zegt Arends zoiets in de raadzaal op persoonlijke titel en beroept hij zich vervolgens zeer arrogant op "onschendbaarheid"?

Nu is alleen de Koningin onschendbaar en Bouke geniet als Wethouder pas sinds het dualisme immuniteit.

Maar die immuniteit is eigenlijk door de wetgever alleen bedoeld om in de raadszaal vrij te kunnen spreken over specifieke/persoonlijke zaken zonder door het onderwerp van discussie voor de rechter te worden gesleept. Hier waren Nederduitsers geen onderwerp van beraadslaging, maar het verschil in kavelprijzen.

De vraag is of je de raadzaal kunt gebruiken om "veilig" een ongefundeerde grievende en beledigende uitspraak jegens een bevolkingsgroep te uiten.

Als Wilders dat doet dan fronsen we onze wenkbrauwen en de PvdA fulmineert daar regelmatig tegen, maar nu is ze stil als een muis.

 

4. Waarom keert Arends zich tegen een groep die geen kiesrecht meer heeft in Nederland?

Het is een makkelijke groep om te demoniseren en het zijn over het algemeen blanken, dus je wordt dan niet zo gauw van discriminatie beschuldigd.

Populistische politici doen dat vaak om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden.

Arends heeft zijn populisme de vrije loop gelaten en de ultieme groep zondebokken gevonden om naar hartenlust te demoniseren zonder dat het stemmen kost!

Hij heeft de tactieken van Wilders goed bestudeerd: een zondebok zoeken, zeggen onder immuniteit wat je denkt al slaat het nergens op, daarna weer overgaan over tot de orde van de dag en je nergens meer laten zien of horen, vervolgens wimpel je alle kritiek weg door te zeggen dat het een samenzwering is en vooral niet publiek over je standpunten discussiëren.

 

5 Waarom laat het College hem hier mee wegkomen?

Hij moest wel even zeggen dat het op persoonlijke titel was en dan mocht het van het College wel gezegd zijn.

Dan blijft de inhoudelijke beschuldiging alsnog politiek voor verantwoording van het College en de coalitieraadsleden.

Zij worden geacht het niet nodig te vinden zich van deze beschuldigingen te distantiëren en vinden dus ook dat Nederduitsers eigenlijk parasieten zijn.

Iemand die parasiteert is namelijk een parasiet wat er dan ook precies gezegd is.

Maar ook voor alle andere raadsleden die kennelijk menen dat de kous hiermee af is geldt dat ze eigenlijk ook vinden dat Nederduitsers parasieten zijn.

Alleen de raad kan het College dwingen afstand te doen van het beweerde en de raad kan ook zelf door een motie afstand nemen van het beweerde.

Het College distantieert zich te pas en te onpas van veel trivialere zaken, dus hier lijkt me wel prioriteit te liggen.

 

6 Kan het ook zijn dat Arends heeft gehandeld uit persoonlijke motieven?

En dan bedoel ik niet alleen rancune jegens Wim Halm.

Ook een slecht huwelijk, een veeleisende vriendin, opstandige kinderen, een moeilijke financiële situatie, een midlifecrisis, ophanden zijnde begrotingsgaten en last but not least een mislukkend Atalantaproject kunnen natuurlijk altijd zulke uitbarstingen veroorzaken.

Wij weten het niet dus kiest u maar uit!

 

7 Waarom geeft Arends niet ruiterlijk toe dat hij dom uit zijn nek heeft zitten kletsen en waarom biedt hij geen excuses aan?

Wie Arends kent heeft deze vraag al beantwoord.

 

8 Waarom is Bijl, die toch zo graag de burgervader van alle Emmenaren uithangt, niet in actie gekomen en waarom heeft hij zich niet gedistantieerd?

Tenslotte gaat het om oud-Emmenaren die hier door een lid van het College en een partijgenoot van Bijl te kakken worden gezet.

En ze kunnen er vrijwel niets tegen doen via de politiek of de rechtspraak.

Misschien wreekt het zich hier juist dat het om een partijgenoot en nog wel een bestuurslid van de PvdA gaat.

Dan nooit meer een PvdA burgemeester wat mij betreft.

 

Het wachten is nu nog op de ondernemer die aan de grens bumperstikkers gaat verkopen met de tekst  "Árends is een parasiet, ik niet".

Copyright van de tekst stel ik gratis ter beschikking.

 

De voorzitter van BGE

 

PS. Ter informatie:

Duitslandgangers betalen wél ww-premie in Nederland als ze in Nederland werken, maar ontvangen ww. in Duitsland (domiciliebeginsel).

Hetzelfde geldt voor bijstand maar dat zal niet zo vaak voorkomen, gezien de eigen huizen.

Maar voor de meerderjarige kinderen geldt dat natuurlijk wel, ondanks het huis.

Nederlanders en Duitsers kunnen gratis van elkaars bibliotheekvoorzieningen gebruik maken.

Op deze gemeentelijke voorziening kan dus ook niet geparasiteerd worden.

Voor de andere argumenten verwijs ik naar mijn vorige artikel.

De balans slaat wat voor- en nadeel betreft in de richting van behoorlijk voordeel voor Nederland (Emmen) als je het mij vraagt.

Dat maakt de beschuldigingen des te opmerkelijker en verwerpelijker.

En hoe moeten we (retorisch) in parasitaire zin wethouders plaatsen die een huis in Emmen bouwen of inrichten met behulp van Duitse bedrijven?

Nee, nee, we noemen geen namen!